Kamera vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanCamera control in PowerApps

Egy olyan vezérlőelem, amellyel a felhasználó az eszközén található kamera segítségével fényképeket készíthet.A control with which the user can take photos by using the camera on the device.

LeírásDescription

Ha hozzáadja ezt a vezérlőt az alkalmazásához, a felhasználók egy vagy több fénykép készítésével frissíthetik az adatforrást közvetlenül az alkalmazás futtatásának helyén.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Fő tulajdonságokKey properties

Camera (Kamera) – Több kamerával rendelkező eszközön az alkalmazás által használt kamera numerikus azonosítója.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness (Fényerő) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a felhasználó várhatóan mennyire fogja világosnak látni a képet.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast (Kontraszt) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a felhasználó mennyire könnyen tudja megkülönböztetni a képen hasonló színeit.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream (Stream esetén) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy miként reagál az alkalmazás a Stream tulajdonság frissítésére.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo (Fénykép) – A felhasználó által készített kép.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – A StreamRate (Streamelési sebesség) tulajdonság alapján automatikusan frissített kép.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate (Streamelési sebesség) – A Stream tulajdonságban szereplő kép frissítésének gyakorisága ezredmásodpercben.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Ez az érték 100 (0,1 másodperc) és 3 600 000 (1 óra) között lehet.This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Nagyítás – Egy kamera képének vagy egy PDF-megjelenítőben egy fájl nézetének nagyítása százalékban kifejezve.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( adatforrás, alaprekord, módosított rekord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Kamera vezérlőelemet, adja neki a MyCamera nevet, és állítsa az OnSelect tulajdonsága értékét erre a képletre:Add a Camera control, name it MyCamera, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(MyPix, MyCamera.Photo)Collect(MyPix, MyCamera.Photo)

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Többet szeretne megtudni a Collect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, majd kattintson vagy koppintson a MyCamera lehetőségre a fénykép készítéséhez.Press F5, and then take a photo by clicking or tapping MyCamera.
 3. Vegyen fel egy Képgyűjtemény vezérlőelemet, majd állítsa be a méretezéseket, hogy a Kép vezérlőeleme, a sablonja és maga a Képgyűjtemény vezérlő is illeszkedjen a képernyőre.Add an Image gallery control, and then resize its Image control, its template, and the Image gallery control itself to fit in the screen.
 4. Állítsa a Képgyűjtemény vezérlőelem Items (Elemek) tulajdonságát erre a kifejezésre:Set the Items property of the Image gallery control to this expression:
  MyPix.Url.MyPix.Url.
 5. Állítsa a Kép vezérlőelem Image (Kép) tulajdonságát a gyűjteményben erre a kifejezésre:Set the Image property of the Image control in the gallery to this expression:
  ThisItem.UrlThisItem.Url

  A készített fénykép ekkor megjelenik a Képgyűjtemény vezérlőben.The photo that you took appears in the Image gallery control.

 6. Készítsen amennyi fényképet, amennyit csak szeretne, majd az Esc billentyűt lenyomva térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Take as many photos as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (nem kötelező) Állítsa a Képgyűjtemény vezérlőelem Kép vezérlőelemének OnSelect tulajdonságát a Remove(MyPix, ThisItem) értékre, nyomja le az F5 billentyűt, majd kattintson vagy koppintson a fényképre annak eltávolításához.(optional) Set the OnSelect property of the Image control in the Image gallery control to Remove(MyPix, ThisItem), press F5, and then click or tap a photo to remove it.

A SaveData függvénnyel helyileg mentheti a fényképeket, a Patch függvénnyel pedig frissítheti az adatforrást.Use the SaveData function to save the photos locally or the Patch function to update a data source.