Az Dátumválasztó vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanDate Picker control in PowerApps

A felhasználó a vezérlőelemre kattintva vagy koppintva dátumot adhat meg.A control that the user can click or tap to specify a date.

LeírásDescription

Ha Szövegbevitel helyett Dátumválasztó vezérlőelemet használ, akkor biztosíthatja, hogy a felhasználó a megfelelő formátumban adja meg a dátumot.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Fő tulajdonságokKey properties

DefaultDate (Alapértelmezett dátum) – A dátum kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate (Kiválasztott dátum) – A dátumválasztóban jelenleg kiválasztott dátum.SelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format (Formátum) – A vezérlőelem által megjelenített formátum, amely szerint a felhasználó megadhatja a dátumot.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. A tulajdonság lehetséges értéke ShortDate (Rövid dátum, alapértelmezett érték) vagy LongDate (Hosszú dátum), amely a vezérlőelem Language (Nyelv) tulajdonságához igazodik.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. A tulajdonság beállításánál kifejezést is használhat, például yyyy/mm/dd, ha nyelvfüggetlen formátumot szeretne megadni.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Példa:For example:

 • Ha a felhasználó 2017 utolsó napjára kattint vagy koppint, és a Format tulajdonság értéke ShortDate, a Language tulajdonság pedig en-us értékre van állítva, akkor a vezérlőelem 12/31/2017 értéket mutat.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • A vezérlőelem dimanche 31 decembre 2017 értéket jelenít meg, ha a felhasználó 2017 utolsó napjára kattint vagy koppint, a Format tulajdonság értéke LongDate, a Language tulajdonság pedig fr-fr értékre van állítva.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Language (Nyelv) – A dátum formátumához használt nyelvet határozza meg, beleértve a hónapok neveit is.Language – Determines the language used to format dates, including names of months. Ha ez a tulajdonság nincs beállítva, akkor a felhasználó eszközének nyelvi beállításai határozzák meg a nyelvet.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Edit – Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (View – Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Disabled – Kikapcsolva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Kikapcsolva) értékre van állítva.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Kikapcsolva) értékre van állítva.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear – A legkésőbbi év, amelyet a felhasználó kiválaszthat a dátumválasztó vezérlőelemmel.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

StartYear – A legkorábbi év, amelyet a felhasználó kiválaszthat a dátumválasztó vezérlőelemmel.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre, ha nem nulla értékűre van állítva.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( DateTimeValue )Year( DateTimeValue )

PéldaExample

 1. Vegyen fel egy Date Picker vezérlőelemet, és adja neki a Deadline nevet.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Adjon hozzá egy Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " days to go!"DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  Többet szeretne megtudni a DateDiff függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. Nyomja meg az F5 billentyűt, válasszon dátumot a Deadline (Határidő) területen, majd kattintson vagy koppintson az OK lehetőségre.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  A Felirat vezérlőelem a választott dátum és a mai nap közötti napok számát mutatja.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.