Az Exportálás és az Importálás vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanExport control and Import control in PowerApps

Vezérlők, melyek adatok egy helyi fájlba való exportálására, majd az adatok egy másik PowerApps-beli alkalmazásba való importálására szolgálnak.Controls for exporting data to a local file and then importing that data into another app in PowerApps.

LeírásDescription

Ha egynél több alkalmazást kíván létrehozni, amelyek ugyanazokat az adatokat használják, de az alkalmazásokon kívül az adatokat nem szeretné megosztani, akkor exportálhatja és importálhatja azokat egy Exportálás vezérlőelem és egy Importálás vezérlőelem segítségével.If you want to create more than one app that uses the same data but not share that data outside those apps, you can export it and import it by using an Export control and an Import control. Adatok exportálásakor egy tömörített fájl jön létre, amely átmásolható egy másik számítógépre, de a PowerApps szolgáltatáson kívül más programmal nem olvasható.When you export data, you create a compressed file that you can copy to another machine, but you can't read it in any program other than PowerApps.

FigyelmeztetésWarning

A funkció az alkalmazásban való engedélyezése biztonsági rések keletkezésének és az adatok kiszivárgásának kockázatával járhat.Enabling this functionality in your app may expose it to security vulnerabilities and data leakage. Ajánlott azt tanácsolni a felhasználóknak, hogy csakis ismert és megbízható fájlokat importáljanak, és ne exportáljanak titkos vagy bizalmas adatokat.It is recommended to advise users to import only recognized and trusted files and only export data that is not confidential or sensitive.

Fő tulajdonságokKey properties

Data (Adatok) – Egy helyi fájlba exportálni kívánt gyűjtemény neve.Data – The name of a collection that you want to export to a local file.

 • A Data tulajdonság Exportálás vezérlőelemhez használható, Importálás vezérlőelemhez viszont nem.The Data property is available for an Export control but not an Import control.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

További tulajdonságokAdditional properties

Align (Igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

Padding (Kitöltés) – A távolság egy importálás vagy exportálás gomb szövege és a gomb szélei között.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft (Bal alsó sugár) – Egy vezérlőelem bal alsó sarkának lekerekítettsége.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb alsó sarkának lekerekítettsége.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft (Bal felső sugár) – Egy vezérlőelem bal felső sarkának lekerekítettsége.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb felső sarkának lekerekítettsége.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text (Szöveg) – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign (Függőleges igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Termékek, {Név:"Európé", Ár:"3299"}, {Név:"Ganümédész", Ár:"3799"}, {Név:"Kallisztó", Ár:"3599"})ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Többet szeretne megtudni a ClearCollect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Nyomja meg az F5 billentyűt, kattintson vagy koppintson a Gomb vezérlőelemre, majd nyomja meg az ESC billentyűt.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 3. Adjon hozzá egy Exportálás vezérlőelemet, és állítsa be a Data (Adatok) tulajdonságát a Termékek értékre.Add an Export control, and set its Data property to Products.
 4. Nyomja meg az F5 billentyűt, kattintson vagy koppintson az Exportálás vezérlőelemre, majd adja meg a fájl nevét, amelybe exportálni kívánja az adatokat.Press F5, click or tap the Export control, and then specify the name of the file into which you want to export the data.
 5. Kattintson vagy koppintson a Mentés gombra, majd az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Click or tap Save, then press Esc to return to the default workspace.
 6. Egy új vagy már létező alkalmazásban adjon hozzá egy Importálás vezérlőelemet, adja neki a SajátAdatok nevet, és az OnSelect tulajdonsága értékeként adja meg a következő képletet:In a new or existing app, add an Import control, name it MyData, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)Collect(ImportedProducts, MyData.Data)
 7. Nyomja meg az F5 billentyűt, kattintson vagy koppintson a SajátAdatok elemre, majd az exportált fájlra, végül kattintson vagy koppintson a Megnyitás gombra.Press F5, click or tap MyData, click or tap the file that you exported, and then click or tap Open.
 8. Nyomja meg az ESC billentyűt, kattintson vagy koppintson a Gyűjtemények elemre a Fájl menüben és győződjön meg arról, hogy az aktuális alkalmazás rendelkezik az exportált adatokkal.Press Esc, click or tap Collections on the File menu, and confirm that the current app has the data that you exported.