AdtAdmin.exe /ListGroups

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A /ListGroups paraméter kimenete az ACS-gyűjtő által kezelt csoportok vesszővel elválasztott listája. Alparaméter használata nélkül ennek az ACS-gyűjtőnek az összes csoportja kilistázódik. Az egyedi ACS-továbbítókat meghatározó alparaméterek egyike sem használható a /ListGroups paraméterrel.

Szintaxis

AdtAdmin.exe /ListGroups [/Collector:<CollectorName>] {[/Group:<GroupName>] | [/GroupID:<IdentificationNumber>] | [/Value:<ValueNumber>]}

Alparaméter

Meghatározás

/Collector:GyűjtőNeve

Annak az ACS-gyűjtőnek a neve, amelynek a csoportjait ki szeretné listázni. Ha elhagyja ezt az alparamétert, a rendszer a helyi ACS-gyűjtő adatait jeleníti meg.

/Group:Csoportnév

ACS-továbbítók csoportnév alapján történő megadására használható.

/GroupID: Azonosító szám

ACS-továbbítók csoportjának a csoport azonosító száma szerinti megadására használható. A rendszer az egyes csoportokhoz a létrehozásukkor rendel azonosító számot.

/Value:Érték

ACS-továbbító vagy ACS-csoport megadása a hozzárendelt csatlakozási érték alapján. Az ACS-gyűjtő a csatlakozási értékek alapján állít be prioritást az ACS-gyűjtők kapcsolataihoz. A csatlakozási érték –1 és 99 között lehet. A –1-es érték azt jelenti, hogy a továbbító egy ACS-csoport része, és a csoporthoz tartozó érték alapján történik a továbbító prioritásának meghatározása. A 0 azt jelenti, hogy az ACS-gyűjtő figyelmen kívül hagyja az adott ACS-továbbítótól vagy -csoporttól érkező adatokat. Ha túlságosan sok esemény érkezik (eseménytelítődés következik be), a gyűjtő először az alacsonyabb, majd a magasabb értékkel jelölt továbbítókkal és továbbítócsoportokkal bontja a kapcsolatot.

Példa

Az alábbi példa az ebben az ACS-gyűjtőben meghatározott összes ACS-csoportot kilistázza:

adtadmin /listgroups