AdtAdmin.exe /UpdForwarder

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Az /UpdForwarder paraméter használatával módosíthatja az ACS-továbbítók nevét és értékét, valamint csoporttagságát.

Szintaxis

AdtAdmin.exe /UpdForwarder [/Collector:<CollectorName>] {/Forwarder:<Name> | /ForwarderID:<ForwarderIDNumber> | /ForwarderSid:<SID> | /Group:<GroupName> | /GroupID:<IdentificationNumber> | /GroupValue:<ValueNumber> | /Value:<ValueNumber>} {/Name:<NewName> | /Value:<NewValueNumber> /GroupValue:<NewValue>}

Alparaméter

Meghatározás

/Collector:GyűjtőNeve

Megadja azt az ACS-gyűjtőt, amelynek az ACS-továbbítók a naplózott eseményeket elküldik. Ha kihagyja ezt az alparamétert, a rendszer a helyi ACS-gyűjtőt használja.

/Forwarder:Név

ACS-továbbító számítógépnév szerinti megadására használható.

/ForwarderID:TovábbítóAzonosítószáma

ACS-továbbító azonosító szám alapján történő megadására használható. Az egyes ACS-továbbítókhoz akkor rendel azonosító számot a rendszer, amikor először csatlakoznak az ACS-gyűjtőhöz.

/ForwarderSID:SID

Az ACS-továbbító biztonsági azonosító szám alapján történő megadására használható.

/Group:Csoportnév

ACS-továbbítók csoportnév alapján történő megadására használható.

/GroupID: Azonosító szám

ACS-továbbítók csoportjának a csoport azonosító száma szerinti megadására használható. A rendszer az egyes csoportokhoz a létrehozásukkor rendel azonosító számot.

/Value:Érték

ACS-továbbító vagy ACS-csoport hozzárendelt csatlakozási érték alapján történő megadására használható. Az ACS-gyűjtő a csatlakozási értékek alapján állít be prioritást az ACS-gyűjtők kapcsolataihoz. A csatlakozási érték –1 és 99 között lehet. A –1-es érték azt jelenti, hogy a továbbító egy ACS-csoport része, és a csoporthoz tartozó érték alapján történik a továbbító prioritásának meghatározása. A 0 azt jelenti, hogy az ACS-gyűjtő figyelmen kívül hagyja az adott ACS-továbbítótól vagy -csoporttól érkező adatokat. Ha túlságosan sok esemény érkezik (eseménytelítődés következik be), a gyűjtő először az alacsonyabb, majd a magasabb értékkel jelölt továbbítókkal és továbbítócsoportokkal bontja a kapcsolatot.

/GroupValue:ÚjÉrték

Új érték megadása ahhoz a csoporthoz, amelyhez az ACS-továbbító tartozik.

/Name:ÚjNév

Új név megadása az ACS-továbbító számára.

/Value:ÚjÉrték

Új érték megadása az ACS-továbbító számára.

Példa

Ebben a példában a Kiszolgáló1-ként azonosított ACS-továbbító aktuális csatlakozási értéke 5. Ehelyett a 3 csatlakozási értéket állítja be:

adtadmin /updforwarder /forwarder:Server1 /value:5 /value:3

Ebben a példában a „Nyilvántartási számítógép” nevű ACS-továbbító a 99-es új konfigurációs értéket kapja:

adtadmin /updforwarder /forwarder:"Accounting Computer" /value:99

Ebben a példában a „Nyilvántartási számítógép” nevű ACS-továbbítót tartalmazó csoport a 2-es új konfigurációs értéket kapja:

adtadmin /updforwarder /forwarder:"Accounting Computer" /groupvalue:2

Ebben a példában az azonosító számmal megadott csoport csatlakozási számát 50-re módosítja:

adtadmin /updforwarder /forwarderid:1 /value:50

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az ACS-továbbítók egyszerre csak egy csoport tagjai lehetnek. Ha az ACS-továbbító már tagja egy ACS-csoportnak, akkor a parancs futtatása eltávolítja a továbbítót a csoportból. A szóközt tartalmazó neveket zárójelek közé kell tenni.