AdtAdmin.exe /Disconnect

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A /Disconnect paraméter megszakítja a megadott ACS-továbbító vagy -továbbító csoport és az ACS-gyűjtő közötti kapcsolatot. A /Disconnect paraméternek nincs kimenete. A /Disconnect paraméter használata után az ACS-továbbítók állapotát a /Stats paraméter /Connected alparaméterével ellenőrizheti.

Szintaxis

AdtAdmin.exe /Disconnect [/Collector:<CollectorName>] {/Forwarder:<Name> | /ForwarderSid:<SID> | /Group:<GroupName> | /GroupID:<IdentificationNumber> | /Value:<ValueNumber>}

Alparaméter

Meghatározás

/Collector:GyűjtőNeve

Használatával a leválasztani kívánt ACS-gyűjtő adható meg. Ha kihagyja ezt az alparamétert, a rendszer a helyi ACS-gyűjtőt használja.

/Forwarder:Név

ACS-továbbító számítógépnév szerinti megadására használható.

/ForwarderID:TovábbítóAzonosítószáma

ACS-továbbító azonosító szám alapján történő megadására használható. Az egyes ACS-továbbítókhoz akkor rendel azonosító számot a rendszer, amikor először csatlakoznak az ACS-gyűjtőhöz.

/ForwarderSID:SID

Az ACS-továbbító biztonsági azonosító szám alapján történő megadására használható.

/Group:Csoportnév

ACS-továbbítók csoportnév alapján történő megadására használható.

/GroupID: Azonosító szám

ACS-továbbítók csoportjának a csoport azonosító száma szerinti megadására használható. A rendszer az egyes csoportokhoz a létrehozásukkor rendel azonosító számot.

/Value:Érték

ACS-továbbító vagy ACS-csoport hozzárendelt csatlakozási érték alapján történő megadására használható. Az ACS-gyűjtő a csatlakozási értékek alapján állít be prioritást az ACS-gyűjtők kapcsolataihoz. A csatlakozási érték –1 és 99 között lehet. A –1-es érték azt jelenti, hogy a továbbító egy ACS-csoport része, és a csoporthoz tartozó érték alapján történik a továbbító prioritásának meghatározása. A 0 azt jelenti, hogy az ACS-gyűjtő figyelmen kívül hagyja az adott ACS-továbbítótól vagy -csoporttól érkező adatokat. Ha túlságosan sok esemény érkezik (eseménytelítődés következik be), a gyűjtő először az alacsonyabb, majd a magasabb értékkel jelölt továbbítókkal és továbbítócsoportokkal bontja a kapcsolatot.

Példa

Ez a példa leválasztja a Server1 nevű ACS-továbbítót:

adtadmin /disconnect /forwarder:"Server1"