AdtAdmin.exe /ListForwarders

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A /ListForwarders paraméterrel azoknak az ACS-továbbítóknak a listája jeleníthető meg, néhány statisztikai értékkel kiegészítve, amelyek legalább egyszer csatlakoztak az ACS-gyűjtőhöz. A kimenetben a /Stats paraméterrel megjeleníthető adatok részhalmaza jelenik meg. Ha nem ad meg alparamétert, az összes olyan ACS-továbbító megjelenik, amely valaha csatlakozott az ACS-gyűjtőhöz. Ha ACS-csoportot is megad, akkor a kimenetben az adott csoporthoz tartozó ACS-továbbítók jelennek meg.

Szintaxis

AdtAdmin.exe /ListForwarders [/Collector:<CollectorName>] {/[Forwarder:<Name>] | [/ForwarderSid:<SID>] | } {[/Group:<GroupName>] | [/GroupID:<IdentificationNumber>] | [/Value:<ValueNumber>]}

Alparaméter

Meghatározás

/Collector:GyűjtőNeve

Annak az ACS-gyűjtőnek a neve, amelynek a statisztikáit meg szeretné tekinteni. Ha kihagyja ezt az alparamétert, a rendszer a helyi ACS-gyűjtőt használja.

/Forwarder:Név

ACS-továbbító számítógépnév szerinti megadására használható.

/ForwarderID:TovábbítóAzonosítóSzáma

ACS-továbbító azonosító szám alapján történő megadására használható. Az egyes ACS-továbbítókhoz akkor rendel azonosító számot a rendszer, amikor először csatlakoznak az ACS-gyűjtőhöz.

/ForwarderSID:SID

ACS-továbbító biztonsági azonosító szám alapján történő megadására használható.

/Group:Csoportnév

ACS-továbbítók csoportnév alapján történő megadására használható.

/GroupID:Azonosítószám

ACS-továbbítók csoportjának a csoport azonosító száma szerinti megadására használható. A rendszer az egyes csoportokhoz a létrehozásukkor rendel azonosító számot.

/Value:Érték

ACS-továbbító vagy ACS-csoport megadása a hozzárendelt csatlakozási érték alapján. Az ACS-gyűjtő a csatlakozási értékek alapján priorizálja az ACS-gyűjtők kapcsolatait. A csatlakozási érték –1 és 99 között lehet. A –1-es érték azt jelenti, hogy a továbbító egy ACS-csoport része, és a csoporthoz tartozó érték alapján történik a továbbító prioritásának meghatározása. A 0 azt jelenti, hogy az ACS-gyűjtő figyelmen kívül hagyja az adott ACS-továbbítótól vagy -csoporttól érkező adatokat. Ha túlságosan sok esemény érkezik (eseménytelítődés következik be), a gyűjtő először az alacsonyabb, majd a magasabb értékkel jelölt továbbítókkal és továbbítócsoportokkal bontja a kapcsolatot.

Példák

Az alábbi példát követve listázhatja az összes olyan ACS-továbbítót (néhány statisztikai értéket is mellékelve), amelyek legalább egyszer csatlakoztak ehhez az ACS-gyűjtőhöz:

adtadmin /listforwarders

Az alábbi példát követve listázhatja az összes olyan ACS-továbbítót (néhány statisztikai értéket is mellékelve), amelyek a 4-es azonosítóval ellátott ACS-csoporthoz tartoznak:

adtadmin /listforwarders /groupid:4

System_CAPS_noteMegjegyzés

A nevet tegye idézőjelek közé, ha szóköz is szerepel benne.

Az alábbi példát követve a PC 101 nevű számítógépen futó ACS-továbbító statisztikáit jelenítheti meg:

adtadmin /listforwarders /forwarder:"PC 101"