Instalowanie programu Visual Studio

Dotyczy:yes Visual Studio Visual Studio nodla komputerów Mac noVisual Studio Code

Visual Studio 2019 — Zapraszamy! W tej wersji łatwo jest wybrać i zainstalować tylko potrzebne funkcje. Ze względu na zmniejszoną minimalną ilość miejsca instalacja jest instalowana szybko i z mniejszym wpływem na system.

Visual Studio 2022 — Zapraszamy! W tej wersji łatwo jest wybrać i zainstalować tylko potrzebne funkcje.

Uwaga

Ten temat dotyczy programu Visual Studio w systemie Windows. W przypadku programu Visual Studio dla komputerów Mac zobacz Instalowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jeszcze nowego w tej wersji? Zobacz nasze informacje o wersji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jeszcze nowego w tej wersji? Zobacz nasze informacje o wersji.

Chcesz zainstalować? Omówimy go krok po kroku.

Krok 1. Upewnij się, że komputer jest gotowy do korzystania z programu Visual Studio

Przed rozpoczęciem instalowania programu Visual Studio:

 1. Sprawdź wymagania systemowe. Te wymagania ułatwiają sprawdzenie, czy komputer obsługuje program Visual Studio 2019.

 2. Zastosuj najnowsze aktualizacje systemu Windows. Te aktualizacje zapewniają, że komputer ma zarówno najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, jak i wymagane składniki systemu dla programu Visual Studio.

 3. Ponownie obuwać. Ponowny rozruch gwarantuje, że wszystkie oczekujące instalacje lub aktualizacje nie utrudniają instalacji programu Visual Studio.

 4. Zwolnij miejsce. Usuń niepotrzebne pliki i aplikacje z dysku systemowego, na przykład uruchamiając aplikację Oczyszczanie dysku.

 1. Sprawdź wymagania systemowe. Te wymagania ułatwiają sprawdzenie, czy komputer obsługuje program Visual Studio 2022.

 2. Zastosuj najnowsze aktualizacje systemu Windows. Te aktualizacje zapewniają, że komputer ma zarówno najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, jak i wymagane składniki systemu dla programu Visual Studio.

 3. Ponownie obuwać. Ponowny rozruch gwarantuje, że wszystkie oczekujące instalacje lub aktualizacje nie utrudniają instalacji programu Visual Studio.

 4. Zwolnij miejsce. Usuń niepotrzebne pliki i aplikacje z dysku systemowego, na przykład uruchamiając aplikację Oczyszczanie dysku.

Aby uzyskać pytania dotyczące uruchamiania poprzednich wersji programu Visual Studio obok programu Visual Studio 2019, zobacz Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility (Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2019).

Program Visual Studio 2022 można zainstalować obok siebie z poprzednimi wersjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2022 oraz Instalowanie wersji programu Visual Studio obok siebie.

Krok 2. Pobieranie programu Visual Studio

Następnie pobierz plik programu inicjjącego programu Visual Studio.

W tym celu wybierz poniższy przycisk, wybierz odpowiednią wersję programu Visual Studio, wybierz pozycję Zapisz, a następnie wybierz pozycję Otwórz folder.

W tym celu wybierz poniższy przycisk, wybierz odpowiednią wersję programu Visual Studio, a następnie zapisz go w folderze Pobrane .

Krok 3. Instalowanie Instalatora programu Visual Studio

Uruchom plik programu inicjatora, aby zainstalować Instalatora programu Visual Studio. Ten nowy uproszczony instalator zawiera wszystkie elementy potrzebne do zainstalowania i dostosowania programu Visual Studio.

 1. W folderze Pobrane kliknij dwukrotnie program inicjujący, który jest zgodny lub podobny do jednego z następujących plików:

  • vs_community.exe for Visual Studio Community
  • vs_professional.exe dla programu Visual Studio Professional
  • vs_enterprise.exe dla programu Visual Studio Enterprise

  Jeśli otrzymasz powiadomienie o kontroli konta użytkownika, wybierz pozycję Tak.

 2. Poprosimy Cię o potwierdzenie postanowień licencyjnych firmy Microsoft i zasad zachowania poufności informacji firmy Microsoft. Wybierz pozycję Kontynuuj.

Screenshot showing the Microsoft License Terms and Privacy Statement.

Screenshot showing the Microsoft License Terms and Privacy Statement.

Krok 4. Wybieranie obciążeń

Po zainstalowaniu instalatora można go użyć do dostosowania instalacji, wybierając odpowiednie zestawy funkcji lub obciążenia. Oto jak to zrobić.

 1. Znajdź odpowiednie obciążenie w Instalatorze programu Visual Studio.

  Screenshot showing the Workloads tab of the Visual Studio Installer.

  Na przykład wybierz obciążenie "ASP.NET i tworzenie aplikacji internetowych". Jest on dostarczany z domyślnym edytorem podstawowym, który obejmuje podstawową obsługę edycji kodu dla ponad 20 języków, możliwość otwierania i edytowania kodu z dowolnego folderu bez wymagania projektu i zintegrowanej kontroli kodu źródłowego.

 2. Po wybraniu żądanych obciążeń wybierz pozycję Zainstaluj.

  Następnie są wyświetlane ekrany stanu pokazujące postęp instalacji programu Visual Studio.

 1. Wybierz odpowiednie obciążenie w Instalatorze programu Visual Studio.

  Screenshot showing the Workloads tab of the Visual Studio Installer.

  Przejrzyj podsumowania obciążeń, aby zdecydować, które obciążenie obsługuje potrzebne funkcje. Na przykład wybierz obciążenie ASP.NET i tworzenie aplikacji internetowych , aby edytować ASP.NET stron sieci Web za pomocą podglądu na żywo w sieci Web lub tworzyć dynamiczne aplikacje internetowe za pomocą platformy Blazor lub wybierać z obciążeń klasycznych & mobilnych w celu tworzenia aplikacji międzyplatformowych przy użyciu języka C# lub projektów C++ przeznaczonych dla języka C++20.

 2. Po wybraniu żądanych obciążeń wybierz pozycję Zainstaluj.

  Następnie są wyświetlane ekrany stanu pokazujące postęp instalacji programu Visual Studio.

Porada

W dowolnym momencie po zakończeniu instalacji można zainstalować obciążenia lub składniki, których początkowo nie zainstalowano. Jeśli masz otwarty program Visual Studio, przejdź do pozycji NarzędziaPobierz narzędzia >i funkcje... co spowoduje otwarcie Instalatora programu Visual Studio. Możesz też otworzyć Instalatora programu Visual Studio z menu Start. W tym miejscu możesz wybrać obciążenia lub składniki, które chcesz zainstalować. Następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

Krok 5. Wybieranie poszczególnych składników (opcjonalnie)

Jeśli nie chcesz używać funkcji Obciążenia do dostosowywania instalacji programu Visual Studio lub chcesz dodać więcej składników niż instalacja obciążenia, możesz to zrobić, instalując lub dodając poszczególne składniki na karcie Poszczególne składniki . Wybierz żądane elementy, a następnie postępuj zgodnie z monitami.

Screenshot showing the Individual components tab of the Visual Studio Installer.

Screenshot showing the Individual components tab of the Visual Studio Installer.

Krok 6. Instalowanie pakietów językowych (opcjonalnie)

Domyślnie program instalacyjny próbuje dopasować język systemu operacyjnego, gdy jest uruchamiany po raz pierwszy. Aby zainstalować program Visual Studio w wybranym języku, wybierz kartę Pakiety językowe w Instalatorze programu Visual Studio, a następnie postępuj zgodnie z monitami.

Screenshot showing the Language packs tab of the Visual Studio Installer.

Screenshot showing the Language packs tab of the Visual Studio Installer.

Zmienianie języka instalatora z wiersza polecenia

Innym sposobem zmiany języka domyślnego jest uruchomienie instalatora z wiersza polecenia. Możesz na przykład wymusić uruchomienie instalatora w języku angielskim przy użyciu następującego polecenia: vs_installer.exe --locale en-US. Instalator zapamięta to ustawienie po następnym uruchomieniu. Instalator obsługuje następujące tokeny językowe: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru i tr-tr.

Innym sposobem zmiany języka domyślnego jest uruchomienie instalatora z wiersza polecenia. Możesz na przykład wymusić uruchomienie instalatora w języku angielskim przy użyciu następującego polecenia: vs_installer.exe --locale en-US. Instalator zapamięta to ustawienie po następnym uruchomieniu. Instalator obsługuje te ustawienia regionalne języka: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru i tr-tr.

Krok 7. Wybieranie lokalizacji instalacji (opcjonalnie)

Możesz zmniejszyć rozmiar instalacji programu Visual Studio na dysku systemowym. Możesz przenieść pamięć podręczną pobierania, składniki udostępnione, zestawy SDK i narzędzia na różne dyski i zachować program Visual Studio na dysku, na którym działa najszybciej.

Screenshot showing the Installation locations tab of the Visual Studio Installer.

Możesz zmniejszyć rozmiar instalacji programu Visual Studio na dysku systemowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie lokalizacji instalacji.

Screenshot showing the Installation locations tab of the Visual Studio Installer.

Ważne

Możesz wybrać inny dysk dla środowiska IDE programu Visual Studio lub pobrać pamięć podręczną tylko podczas pierwszej instalacji programu Visual Studio. Jeśli został już zainstalowany i chcesz zmienić dyski, musisz odinstalować program Visual Studio, a następnie zainstalować go ponownie.

Jeśli wcześniej zainstalowano program Visual Studio na komputerze, nie będzie można zmienić ścieżki Udostępnione składniki, narzędzia i zestawy SDK . Będzie ona widoczna jako wyszarzona. Ta lokalizacja jest udostępniana przez wszystkie instalacje programu Visual Studio.

Krok 8. Rozpoczęcie opracowywania

 1. Po zakończeniu instalacji programu Visual Studio wybierz przycisk Uruchom , aby rozpocząć programowanie w programie Visual Studio.

 2. W oknie uruchamiania wybierz pozycję Utwórz nowy projekt.

 3. W polu wyszukiwania wprowadź typ aplikacji, którą chcesz utworzyć, aby wyświetlić listę dostępnych szablonów. Lista szablonów zależy od obciążeń, które wybrano podczas instalacji. Aby wyświetlić różne szablony, wybierz różne obciążenia.

  Możesz również filtrować wyszukiwanie określonego języka programowania przy użyciu listy rozwijanej Język . Możesz również filtrować przy użyciu listy Platforma i listy Typ projektu .

 4. Program Visual Studio otwiera nowy projekt i wszystko jest gotowe do kodowania.

 1. Po zakończeniu instalacji programu Visual Studio wybierz przycisk Uruchom , aby rozpocząć programowanie za pomocą programu Visual Studio.

 2. W oknie uruchamiania wybierz pozycję Utwórz nowy projekt.

 3. W polu wyszukiwania szablonu wprowadź typ aplikacji, którą chcesz utworzyć, aby wyświetlić listę dostępnych szablonów. Lista szablonów zależy od obciążeń, które wybrano podczas instalacji. Aby wyświetlić różne szablony, wybierz różne obciążenia.

  Możesz również filtrować wyszukiwanie określonego języka programowania przy użyciu listy rozwijanej Język . Możesz również filtrować przy użyciu listy Platforma i listy Typ projektu .

 4. Program Visual Studio otwiera nowy projekt i wszystko jest gotowe do kodowania.

Pomoc techniczna lub rozwiązywanie problemów

Czasami coś może pójść źle. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnianiem programu Visual Studio , aby uzyskać szczegółowe wskazówki.

Oto kilka dodatkowych opcji pomocy technicznej:

 • Oferujemy również opcję obsługi czatu instalacyjnego (tylko w języku angielskim) w przypadku problemów związanych z instalacją.
 • Zgłoś nam problemy z produktem za pośrednictwem narzędzia Zgłoś problem , które jest wyświetlane zarówno w Instalatorze programu Visual Studio, jak i w środowisku IDE programu Visual Studio. Jeśli jesteś administratorem IT i nie masz zainstalowanego programu Visual Studio, możesz przesłać tutaj opinię administratora IT.
 • Zasugeruj funkcję, śledź problemy z produktami i znajdź odpowiedzi w społeczności deweloperów programu Visual Studio.

Zobacz też