Dokumentacja usługi Azure Storage

Azure Storage to zarządzana przez firmę Microsoft usługa zapewniająca bezpieczny, trwały, skalowalny i nadmiarowy magazyn w chmurze o wysokiej dostępności. Usługa Azure Storage obejmuje następujące usługi: Azure Blobs (obiekty), Azure Data Lake Storage 2. generacji, Azure Files, Azure Queues i Azure Tables. Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Storage w aplikacjach, dzięki naszym samouczkom i przewodnikom Szybki start.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak pracować z usługą Azure Storage, korzystając z tych przewodników Szybki start.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8
Tworzenie konta magazynu
Przewodniki Szybki start dotyczące obiektów blob
Usługa Data Lake Storage 2. generacji

Samouczki krok po kroku

Przykłady

Znajdź skrypty realizujące typowe zadania zarządzania.

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Dokumentacja