TreeRouteBuilder Klasa

Definicja

Konstruktor dla TreeRouter wystąpień.

public ref class TreeRouteBuilder
public class TreeRouteBuilder
type TreeRouteBuilder = class
Public Class TreeRouteBuilder
Dziedziczenie
TreeRouteBuilder

Konstruktory

TreeRouteBuilder(ILoggerFactory, ObjectPool<UriBuildingContext>, IInlineConstraintResolver)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TreeRouteBuilder.

TreeRouteBuilder(ILoggerFactory, UrlEncoder, ObjectPool<UriBuildingContext>, IInlineConstraintResolver)
Nieaktualne.

Ten konstruktor jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji. Zalecaną alternatywą jest przeciążenie, które nie wymaga metody UrlEncoder.

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TreeRouteBuilder.

Właściwości

InboundEntries

Pobiera listę InboundRouteEntry .

OutboundEntries

Pobiera listę OutboundRouteEntry .

Metody

Build()

Tworzy za pomocą TreeRouter i zdefiniowane w tym InboundEntries OutboundEntries TreeRouteBuilder .

Build(Int32)

Tworzy za pomocą TreeRouter i zdefiniowane w tym InboundEntries OutboundEntries TreeRouteBuilder .

Clear()

Usuwa wszystkie i InboundEntries OutboundEntries z tego TreeRouteBuilder .

MapInbound(IRouter, RouteTemplate, String, Int32)

Dodaje nową trasę ruchu przychodzącego do TreeRouter .

MapOutbound(IRouter, RouteTemplate, RouteValueDictionary, String, Int32)

Dodaje nową trasę wychodzącą TreeRouter do .

Dotyczy