Najważniejsze koncepcje – publikowanie bota

Wybierz wersję usługi Power Virtual Agents, której używasz, w tym miejscu:

Za pomocą Power Virtual Agents można opublikować boty, aby kontaktować się z klientami na wielu platformach lub kanałach. Obejmuje to aktywne witryny sieci Web, aplikacje mobilne oraz platformy obsługi wiadomości, takie jak Microsoft Teams i Facebook.

Po opublikowaniu co najmniej jednego rozwiązania można połączyć bota z dodatkowymi kanałami.

Za każdym razem, gdy użytkownik chce zaktualizować swojego bota, należy go ponownie opublikować z poziomu Power Virtual Agents. Spowoduje to zaktualizowanie bota na wszystkich kanałach, w których wdrożono lub podłączono bota.

Wymagania wstępne

Publikowanie najnowszej zawartości bota

Aby klienci mogli interakcyjnie pracować z tym programem, trzeba opublikować bota lub udostępnić go wszystkim osobom z listy członków zespołu.

Po pierwszym opublikowaniu można opublikować ponownie za każdym razem, ilekroć nastąpi zaktualziowanie treści bota.

Publikowanie najnowszej zawartości bota:

  1. Przejdź do karty Publikuj w bocznym okienku nawigacji.

  2. Wybierz opcję Opublikuj, aby udostępnić najnowszą treść bota dla klientów.

    Publikowanie najnowszej zawartości bota

Proces opublikowania spowoduje wyszukanie błędów w najnowszej treści bota.

Zweryfikuj najnowszą zawartość bota do opublikowania

Publikowanie nie powinno trwać więcej niż kilka minut, i po jego powodzeniu można wyświetlić bota w działaniu oraz udostępnić go zespołowi, wybierając łącza do strony pokazowej. Jest to przydatne do zbierania opinii osób zainteresowanych rozwojem bota. Łącze spowoduje otwarcie nowej karty i wyświetlenie wstępnie zbudowanej, pokazowej witryny internetowej, w której użytkownik i zespół mogą testować bota.

Przejdź do witryny pokazowej

Przejdź do tematu Witryna pokazowa, konfigurowanie i dodawanie bota do strony, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizowania wiadomości powitalnej i pomocy dot. strony pokazowej.

Porada

Jaka jest różnica między czatem testowym a stroną pokazową?
Pokazowa strona umożliwia udostępnienie adresu URL innym członkom zespołu lub innym osobom, które chcą wypróbować bota. Nie jest ona przeznaczona do użytku produkcyjnego (na przykład nie można jej używać bezpośrednio z klientami).
Czat testowy jest przeznaczony dla autorów bota w celu przetestowania sposobu przepływu węzłów konwersacji i sprawdzenia pod kątem wystąpienia błędów podczas tworzenia i testowania bota.

Konfiguruj kanały

Po opublikowaniu bota co najmniej raz można dodać kanały, aby sprawić, aby bot był osiągalny dla klientów. Aby sprawdzić, które kanały są obecnie obsługiwane, należy wybrać pozycję Zarządzaj i przejść do karty Kanały w bocznym okienku nawigacji.

Ustawienia kanału

Poszczególne kanały wymagają różnych kroków i konfiguracji, które można znaleźć w następujących tematach:

Tabela odwołań do obsługi kanału

Różne kanały dają różne wrażenia użytkowników końcowych. W poniższej tabeli przedstawiono ogólny przegląd informacji o poszczególnych wrażeniach ze wszystkich kanałów. Podczas optymalizowania zawartości bota w określonych kanałach można brać pod uwagę doświadczenia korzystania z kanałów.

Środowisko Witryna internetowa Microsoft Teams(1) Facebook Aplikacja Obsługa wielokanałowa dla Customer Service usługi Dynamics
Kwestionariusz dot. zadowolenia klienta Karta adaptacyjna Tylko tekstowe Tylko tekstowe Obsługiwane
Wiele opcji wyboru Obsługiwane Obsługiwane do 6 opcji Obsługiwane do 13 opcji Nie jest obsługiwana podczas wdrażania w aplikacji Microsoft Teams. W przeciwnym razie są obsługiwane inne kanały.
Markdown Obsługiwane Obsługiwane Zaimportowano częściowo Obsługiwane
Wiadomość powitalna Obsługiwane Obsługiwane Nieobsługiwane Obsługiwane

W tym obszarze

Uwaga

Can you tell us about your documentation language preferences? Take a short survey.

The survey will take about seven minutes. No personal data is collected (privacy statement).