Visual Studio dokumentacji dotyczącej kontroli wersji

Udostępniaj kod z poziomu Visual Studio przy użyciu technologii kontroli źródła, takich jak Git i GitHub.