Opsætning af Dynamics NAV

Dynamics NAV indeholder standardkonfigurationer for de fleste forretningsprocesser, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til virksomhedens behov.

F.eks er din kontoplan på forhånd udfyldt med en række bogføringskonti, der er klar til brug. Du kan også ændre kontoplanen efter dine behov. Du kan finde flere oplysninger i Finans.

Fra din startside kan du åbne assisterede opsætningsvejledninger, som hjælper dig med at konfigurere bestemte scenarier, og tilføje funktioner til Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til alle assisterede og manuelle opsætningsvinduer, i Bliv klar til at handle.

Nogle funktioner, enten generelle eller for bestemte forretningsprocesser, kan konfigureres manuelt ud over den assisterede opsætning. I det følgende kan du se nogle af de funktioner, som du kan konfigurere manuelt.

Hvis du vil Se
Konfigurere betalingsformer, valutaer og kontoplanen og definere regler og standarder for styring af finansielle transaktioner. Konfigurere Finans
Konfigurere din egen og dine kreditorers bankkonti og aktivere tjenester til import og eksport af bankfiler. Konfigurere banktransaktioner
Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens salgspolitikker, registrere nye kunder og angive, hvordan du vil kommunikere med kunder. Konfigurere salg
Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens indkøbspolitikker, registrere nye kreditorer og prioritere dine kreditorer i forbindelse med behandling af betalinger. Opsætning af indkøb
Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens lagerpolitikker, oprette placeringer, hvis du fører lager på flere lagersteder og kategorisere varer for at forbedre søgning og sortering. Opsætning af lagerbeholdning
Konfigurere ressourcer, timesedler og sager for at administrere projekter. Konfigurere projektstyring
Konfigurere, hvordan du vil forsikre, vedligeholde og afskrive anlægsaktiver, og hvordan du vil registrere udgifterne til anlægsaktiver i dine virksomhedsregnskaber. Opsætning af anlægsaktiver
Definere de generelle regler og værdier for lagerprocesser og den specifikke håndtering på hver enkelt lokation. Sådan konfigureres logistikfunktioner
Forberede produktionsstyklister og ruter for at definere, hvordan færdigvarer produceres, og forberede produktionsressourcer eller arbejdscentre, der skal udføre de krævede operationer. Konfigurere produktion
Angive entydige identifikationskoder for poster, som f.eks. kort, dokumenter og kladdelinjer, for at spore dem i systemet. Oprette nummerserie
Konfigurere vinduet SMTP-mailopsætning til at sende og modtage e-mails fra dokumenter i Dynamics NAV. Fremgangsmåde: Konfigurere mail
Oprette entydige id-koder. Fremgangsmåde: Oprette nummerserier

For nogle områder kræves, at du skal være administrator i dit Dynamics NAV-abonnement. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration og administration i Dynamics NAV.

Se også

Finans
Salg
Køb
Lagerbeholdning
Projektstyring
Anlægsaktiver
Montagestyring
Produktion
Logistik
Arbejde med Dynamics NAV
Installation og administration i Dynamics NAV
Velkommen til Dynamics NAV