Sådan oprettes bankkonti

Brug bankkonti i Business Central til at holde styr på dine banktransaktioner. Konti kan være i den lokale valuta eller i fremmed valuta. Når du har oprettet bankkonti, kan du også bruge funktionen til kontrol af udskrevne check.

Sådan oprettes bankkonti

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Bankkonti skal du vælge handlingen Ny.
  3. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Bemærk

For at udfylde feltet Saldo med en startsaldo, skal du bogføre en bankkontopost med det pågældende beløb. Du kan gøre dette ved at udføre en afstemning af bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme bankkonti separat. Du kan også implementere primosaldoen som en del af oprettelse af generelle oplysninger i nye virksomheder ved hjælp af den assisterede opsætning Overflyt virksomhedsdata . Du kan finde flere oplysninger under Introduktion.

Sådan oprettes bankkontoen for import eller eksport af bankfiler

Felter i oversigtspanelet Overførsel i vinduet Bankkontokort er relateret til indlæsning og udlæsning af bankfeeds og -filer. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata og Konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet for en bankkonto, du vil eksportere eller importere bankfiler for.
  3. Udfyld felterne efter behov i oversigtspanelet Overførsel. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Bemærk

Andre fileksporttjenester og deres formater kræver andre konfigurationsværdier i vinduet Bankkontokort. Du får information om forkerte eller manglende konfigurationsværdier, når du prøver at eksportere filen. Så læs omhyggeligt korte beskrivelser af felterne, eller se de relaterede emner med fremgangsmåder. Eksport af en betalingsfil med f.eks. nordamerikansk elektronisk pengeoverførsel (EFT) kræver, at både Sidste remitteringsadvisnr. og Transitnr. er udfyldt. Du kan finde flere oplysninger i Eksportere betalinger til en bankfil.

Sådan konfigureres kreditorbankkonti til eksport af bankfiler

Felter i oversigtspanelet Overførsel i vinduet Kreditors bankkontokort er relateret til udlæsning af bankfeeds og -filer. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata og Eksportere betalinger til en bankfil.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet for en kreditor, hvis bankkonto du vil eksportere betalingsbankfiler til.
  3. Vælg handlingen Bankkonti.
  4. Udfyld felterne efter behov i vinduet Kreditors bankkontokort i oversigtspanelet Overførsel. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Se også

Konfigurere banktransaktioner
Håndtere bankkonti
Arbejde med Business Central