Opret eller rediger apps i PowerApps Studio til webCreate or edit apps in PowerApps Studio for web

Opret og rediger apps i PowerApps Studio til web, som åbnes i et browservindue for Windows eller andre platforme.Create and edit apps in PowerApps Studio for web, which opens in a browser window on Windows or other platforms.

ForudsætningerPrerequisites

 • Tilmeld dig PowerApps.Sign up for PowerApps.
 • Microsoft Edge, Google Chrome eller Internet Explorer 11 på en computer, der kører Windows, eller en Mac.Microsoft Edge, Google Chrome, or Internet Explorer 11 on a computer that's running Windows or a Mac.

Åbn PowerApps Studio til webOpen PowerApps Studio for web

 1. Log på powerapps.com.Sign in to powerapps.com.
 2. I nederste venstre hjørne skak du klikke eller trykke på New app.In the lower-left corner, click or tap New app.

  Ny app på navigationslinjen til venstre

PowerApps Studio til web åbnes i en ny fane i browseren, hvor du kan oprette og redigere apps på samme måde som i PowerApps Studio til Windows.PowerApps Studio for web opens in a new tab in your browser, where you can create and edit apps in the same way as you can in PowerApps Studio for Windows.

Næste trinNext steps

Kendte begrænsningerKnown limitations

 1. Opret en forbindelse.Create a connection.

  Hvis du vil oprette en forbindelse til en datakilde, der kræver tjenestegodkendelse, kan du bruge powerapps.com og derefter føje forbindelsen til en app i PowerApps Studio til web.To create a connection to a data source that requires service authentication, use powerapps.com, and then add the connection to an app in PowerApps Studio for web.

 2. Rediger og gem en app lokalt.Edit and save an app locally.

  Hvis du vil have det bedste resultat, skal du bruge PowerApps Studio til Windows til at redigere og gemme apps lokalt.For best results, use PowerApps Studio for Windows to edit and save apps locally. Du kan ikke gemme ændringer til en lokal app i en browser, eller du skal gemme en ny fil i stedet for at erstatte den fil, du har åbnet.In a browser, you can't save changes to a local app, or you must save a new file instead of replacing the file that you opened.

 3. Brug signalfunktioner.Use signal functions.

  Funktionerne Acceleration og Compass returnerer præcise værdier i en udgivet app, men disse funktioner returnerer nulværdier, når du opretter eller ændrer en app i en browser.Acceleration and Compass functions return accurate values in a published app, but those functions return zero values as you create or modify an app in a browser.

 4. Eksportér og importér data.Export and import data.

  Du kan eksportere og importere data i en udgivet app, men ikke på samme måde som når du opretter eller ændrer en app i en browser.You can export and import data in a published app but not as you create or modify an app in a browser.

 5. Kopiér et kontrolelement på tværs af to sessioner.Copy a control across two sessions.

  Du kan ikke kopiere kontrolelementer fra én session i PowerApps Studio til web til en anden session af PowerApps Studio til web.You can't copy controls from one session of PowerApps Studio for web to another session of PowerApps Studio for web.