Dynamics 365 - Gamificationin uudet ominaisuudet

Tervetuloa käyttämään Dynamics 365 – Gamification-palvelua. Tässä on lisättyjen ja päivitettyjen ominaisuuksien luettelo sekä ratkaistujen ongelmien luettelo.

Jos Gamification ei ole tuttu palvelu, katso lisätietoja kohdasta Työntekijöiden sitouttaminen ja heidän tuottavuutensa parantaminen Gamification-palvelun avulla.

Gamificationin kaksi ydinkomponenttia ovat ratkaisu, joka asennetaan AppSourcesta ja integroidaan Dynamics 365:ään sekä verkkoportaaliin, jossa hauskat asiat tapahtuvat.

Päivitys 2018.4.17

Ratkaistut ongelmat

 • Aliliiketoimintayksiköiden käyttäjät siirretään nyt pelinvalvojiksi, kun heille delegoidaan pelinvalvojarooliDynamics 365 (online):ssä.

Päivitys 2018.3.29

Uudet ja parannetut ominaisuudet

Ratkaistut ongelmat

 • Lukija lukee nyt sivun ja sovelluksen nimen oikein, kun näppäimistön kohdistus siirtyy ikkunan Asetukset-välilehteen.

Päivitys 11.2.2018

Uudet tai parannetut ominaisuudet

 • Ohjeartikkeleiden pikakuvake on nyt käytettävissä, kun siirtymisessä käytetään näppäimistöä.

 • Ratkaisun ja verkkoportaalin kaikissa kuvissa on nyt asianmukainen vaihtoehtoinen teksti.

 • Tiettyjä kenttiä ja ohjausobjekteja koskevat lisätiedot ovat nyt käytettävissä, kun siirtymisessä käytetään näppäimistöä.

 • Näytönlukijat lukevat nyt valintaruudun otsikon valittaessa.

Ratkaisu

 • Dynamics 365:n uudet pelinvalvojan roolit synkronoidaan nyt automaattisesti Gamification-verkkoportaalin kanssa. Järjestelmänvalvojien ei tarvitse käynnistää käyttäjätietojen päivitystä manuaalisesti sen jälkeen, kun käytössä on vähintään ratkaisun 11.2.2018 päivitetty versio.

Päivitys 9.2.2018

Ratkaistut ongelmat

 • Näytönlukijat lukevat nyt valintanappien ja valintaruutujen otsikot, kun suorituskykyilmaisimet määritetään Unified Interface -sovelluksessa.

 • Näytönlukijat käsittelevät nyt siirtymiselementtejä yhdenmukaisesti kaikissa verkkosovelluksissa.

 • Gamification-asetusten painikkeita ei voi enää valita sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä.

 • Unified Interface -sovellusten suorituskykyilmaisimen lomakkeen avattavissa valikoissa näkyvät nyt oikeat valittavissa olevat arvot.

 • Käyttäjän synkronoinnin työnkululla on nyt enemmän suoritusaikaa. Näin vältetään palvelimen aikakatkaisu.

Päivitys lokakuussa 2017

Uudet tai parannetut ominaisuudet

Ratkaisu

 • Tämä päivitys sisältää merkittäviä muutoksia Gamificationin käyttäjien hallintaan. Gamification-verkkoportaalin sijaan käyttäjien käyttöoikeusrooleja hallinnoidaan nyt samaan tapaan kuin Dynamics 365 Customer Engagementin käyttöoikeusrooleja.
  Dynamics 365 (online) -versionkäyttöoikeusrooli suorituskykyilmaisinten valvoja on nyt nimeltään pelinvalvoja. Jos käyttäjälle on määritetty pelinvalvojan käyttöoikeusrooli Dynamics 365:ssä, käyttäjä siirretään Gamificationin pelinvalvojaksi, jolloin käyttäjä voi jatkaa suorituskykyilmaisimien luomista ja muokkaamista Dynamics 365:ssä. Voit siirtää käyttäjälle edustajan roolin Gamificationissa, jos Dynamics 365:n yleinen järjestelmänvalvoja määrittää käyttäjälle yleisen järjestelmänvalvojan tai Dynamics 365:n palvelun järjestelmänvalvojan roolin Dynamics 365:n hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Käytettävissä olevat käyttöoikeusroolit

 • Järjestelmänvalvojat voivat nyt muodostaa yhteyden yhdestä Office 365 -vuokraajan useista Dynamics 365 (online) -organisaatioista samaan Gamification-verkkoportaaliin. Tämä ylläpitää jaettua käyttäjäkokemusta organisaatiossa. Lisätietoja: Yhteyden muodostaminen Dynamics 365 (online) -organisaatioon

Verkkoportaali

 • Gamification tukee nyt useita Dynamics 365 (online) -organisaatioita samassa Office 365 -vuokraajassa. Pelinvalvojat ja pelaajat voivat valita organisaation samalla kun he valitsevat käsiteltävän pelin. Kunniamerkit ja palkinnot perustuvat pelaajan profiiliin. Ne jaetaan kaikkiin yhdistettyihin organisaatioihin.

Ratkaistut ongelmat

 • Pelaajan tietueiden kaksoiskappaleet voivat joskus aiheuttaa ongelmia koontityöntekijälle. Kaksoiskappaleet poistetaan nyt automaattisesti tämän ongelman vähentämiseksi.

Päivitys toukokuussa 2017

Uudet tai parannetut ominaisuudet

Ratkaisu

 • Gamification-verkkoportaalin aktivoimisen ja Dynamics 365:ään yhdistämisen vaiheita on yksinkertaistettu. Lisätietoja: Gamificationin aktivoiminen Dynamics 365:ssä

 • Suorituskykyilmaisimen Käyttäjän aktiviteettien seuranta -tyyppi on otettu käyttöön. Tyypin avulla voi antaa pisteitä Dynamics 365:n käyttäjän aktiviteetin perusteella.

 • Delta-asetukset on otettu käyttöön. Asetukset määrittävät suorituskykyilmaisimien pisteytysehdon, joka perustuu kahden määritteen väliseen eroon (deltaan).

 • Pisteytyksen toimintatapa -asetus on otettu käyttöön. Asetuksen avulla määritetään, miten pitkään pisteet ovat tietyn suorituskykyilmaisimen käytössä. Oletusarvon mukaan pisteet määritetään aina tietueen nykyisen tilan mukaan. Lisätietoja: Suorituskykyilmaisimien määrittäminen ja muokkaaminen Dynamics 365:ssä

Verkkoportaali

 • Suoratoistotelevisioesitysten taustat on lisätty.

 • Pelin määrityksiin ja suoratoistotelevision luomiseen ja muokkaamiseen liittyvä käyttäjäkokemus on päivitetty.

Ratkaistut ongelmat

 • Dynamics 365:n ja Gamificationin käyttäjätietojen synkronoinnin luotettavuutta on parannettu.

 • Gamificationiin lähetettävien suorituskykyilmaisimien tietojen luotettavuutta on parannettu.