Pelien määrittäminen ja suorittaminen Gamification-palvelussa

Edustajat ja pelinvalvojat luovat ja suorittavat Dynamics 365 – Gamification -palvelussa pelejä, joiden avulla voidaan pelillistää Microsoft Dynamics 365 (online)n suorituskykyilmaisimia ja motivoida työntekijöitä parhaisiin suorituksiin. Voit luoda pelejä ja ajastaa niitä alkamaan milloin tahansa.

Ennen kuin alat määrittää pelin asetuksia Gamificationssa, varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

Pelin määrittäminen

Edustajan tai pelinvalvojan Gamificationssa määrittämä peli luo perustan tulevalle kilpailulle.

Pelin perusasetukset

Pelin määrittämisen ensimmäisessä vaiheessa annetaan luotavan pelin perustiedot. Määritä Gamificationssa uusi peli siirtymällä kohtaan Pelit > Peliasetukset tai muokkaa aiemmin luotuja pelejä siirtymällä kohtaan Pelit > Pelit.

Uuden pelin luominen

 1. Valitse liiketoimintayksikkö, jolle haluat luoda pelin. Liiketoimintayksikkö edustaa Dynamics 365 (online)-organisaatiotasi. Lisätietoja: Gamification-ratkaisun asentaminen ja määrittäminen Dynamics 365:ssä (online)

 2. Anna pelille nimi.

 3. Valitse Pelimalli.
  Lisätietoja: Käsitteitä, joihin kannattaa tutustua ennen Gamification-palvelun aloittamista
  Lisätietoja suoratoistotelevision määrittämisestä: Suoratoistotelevisiopelien hallinta Gamification-palvelussa.

 4. Valitse pelissä käytettävä Urheiluteema.

 5. Määritä, miten usein pelaajat voivat vaihtaa tiimiä, valitsemalla Tiimin valintatiheys. Optimaalinen valintatiheys on viikko, jotta pelaajat voivat vaihtaa tiiminsä pelaajaluettelossa olevia jäseniä joustavasti, jos jäsen poistetaan pelistä tai jää lomalle.

 6. Määritä pelille alku- ja loppupäivämäärä. Pelejä suoritetaan viikoittain maanantaista sunnuntaihin. Määritä alku- ja loppupäivämäärät sen mukaan. Vältä tilannetta, jossa pelijakso kestää alle viikon.

  Tip

  Jotta pelaajat säilyttäisivät mielenkiintonsa peliin, sen kestoksi kannattaa määrittää 2–6 kuukautta. Lyhyempiin peleihin pelaajien on vaikea syventyä, ja pidempien pelien kulkua on hankala seurata.

 7. Siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla peliasetusten otsikossa 1.

Suorituskykyilmaisimien tyypit ja käyttäjäroolit

Suorituskykyilmaisimet ovat peleissä keskeinen tekijä. Ne ovat Dynamics 365 (online) -tietoihin perustuvia mittareita, jotka synkronoituvat automaattisesti Gamification-palveluun ja joiden perusteella pelaajille annetaan pisteitä. Suorituskykyilmaisimet täytyy määrittää viikoittaisille tavoitteille.

Tip

 • Anna suorituskykyilmaisimille kuvailevat nimet, jotta pelaajat tietävät, miten pisteitä voi ansaita.
 • Pelissä optimaalinen suorituskykyilmaisimien määrä on 3–5 Jos suorituskykyilmaisimia on liikaa, pelaajat keskittyvät vain muutamaan mittariin ja unohtavat loput. Suorituskykyilmaisimia kannattaa kuitenkin määrittää riittävästi, jotta kaiken tasoiset pelaajat kokevat antavansa oman panoksensa ja onnistuvansa. Hyvä käytäntö on liittää mukaan sekä tulospohjaisia että toimintaan perustuvia suorituskykyilmaisimia. Tulospohjaiset suorituskykyilmaisimet voivat perustua esimerkiksi liikevaihtoon, kiintiön prosenttiosuuteen ja tehtyihin kauppoihin. Toimintomittarit voivat liittyä esimerkiksi soitettujen puhelujen ja sovittujen tapaamisten sekä pidettyjen esittelyjen määrään. Voit kuitenkin määritellä peliin aivan niin monta suorituskykyilmaisinta kuin haluat.
 • Käytä suorituskykyilmaisimissa pieniä lukuja. Anna esimerkiksi jokaisesta uudesta liidistä yksi piste sen sijaan, että antaisit jokaisesta viidestä hankitusta liidistä sata pistettä. Näin ensimmäisen ja toisen sijan välinen ero ei ole liian suuri. Pelaajista voi tuntua siltä, että he ovat jo hävinneet, jos seuraavan pelipaikan saavuttamiseen tarvitaan kovin suuri pistemäärä.
 • Määritä suorituskykyilmaisimille ala- ja ylärajat, jotta yksi henkilö ei voi olla liian ylivoimainen pelissä saavutustensa kanssa. Suorituskykyilmaisimen alaraja määrittää arvon, joka pelaajan täytyy saavuttaa pisteitä saadakseen. Yläraja määrittää suurimman arvon, josta pelaaja voi saada pisteitä. Jos määrität puhelujen määrää seuraavan suorituskykypisteen alarajaksi esimerkiksi 5 ja ylärajaksi 50, pelaajan täytyy soittaa vähintään 5 puhelua saadakseen pisteen. Yläraja taas merkitsee sitä, että pelaaja saa samat pisteet 50 ja 80 puhelusta. Ala- ja ylärajat nollataan jokaisella peliviikolla. Lisätietoja suorituskykyilmaisimista: Käsitteitä, joihin kannattaa tutustua ennen Gamification-palvelun aloittamista

Suorituskykyilmaisimen valitseminen

 1. Valitse pelin määritysprosessin toisessa vaiheessa, haluatko käyttää pelin suorituskykyilmaisimissa Toteutuneet- vai Tavoitteet-arvoja. Lisätietoja: Käsitteitä, joihin kannattaa tutustua ennen Gamification-palvelun aloittamista

 2. Valitse luettelosta haluamasi suorituskykyilmaisimet. Dynamics 365 (online)-palvelussa suorituskykyilmaisimia voi luoda käyttäjä, jolla on pelinvalvojan käyttöoikeusrooli määritettynä Dynamics 365 (online)ssa. Nämä käyttäjät saavat pelinvalvojan käyttäjäroolin myös kirjautuessaan Gamification -palveluun. Lisätietoja: Gamification-palvelun suorituskykyilmaisimien määrittäminen Dynamics 365:ssä (online)

 3. Voit antaa suorituskykyilmaisimelle toisen (pelikohtaisen) nimen.

 4. Valitse suorituskykyilmaisimen mittaustapa luettelosta. Voit valita Lukumäärä-, Liikevaihto tai summa-, Prosentti- tai Prosenttiosuus kiintiöstä -vaihtoehdon.

  Jos valitset jollekin suorituskykyilmaisimelle Prosenttiosuus kiintiöstä -vaihtoehdon, pelin määritysprosessiin lisätään uusi vaihe, jossa sinua pyydetään määrittämään pelaajakohtaiset kiintiöt. Kokemuksen mukaan pelaajien seuranta on helpompaa, kun asetukseksi valitaan Oletus eikä Lineaarinen.

 5. Määritä, miten monta pistettä pelaajat saavat yllettyään suorituskykyilmaisimessa mainittuun arvoon.

  Jos haluat määrittää viikkotavoitteen, jonka pelaaja voi saavuttaa, luo suorituskykyilmaisin, jolla on tietty saavutusraja, ja vaihda joka-asetus kohdassa-arvoksi pelin määrityksen toisessa vaiheessa.

 6. Voit vaihtoehtoisesti määrittää suorituskykyilmaisimelle Alaraja- ja Yläraja-arvot.

 7. Toista nämä vaiheet määrittäessäsi pelin muita suorituskykyilmaisimia.

 8. Voit käyttää tietyissä suorituskykyilmaisimissa Excelin pisteytystoimintoa. Lisätietoja: Pelin pisteiden päivittäminen Gamification-palvelussa Excelin pistelaskumahdollisuuksien avulla

 9. Siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla peliasetusten otsikossa 2.

Important

Kun poistat suorituskykyilmaisimen aktiivisesta pelistä, käyttäjän, jolla on pelinvalvojan käyttöoikeusrooli Dynamics 365 (online)ssa, on päivitettävä Dynamics 365 (online)ssa näkyvät tiedot valitsemalla Päivitä tiedot -kohdassa Dynamics 365 (online) > Gamification > Gamificationin asetukset.

Pelikiintiöt

Jos olet luonut Prosenttiosuus kiintiöstä -suorituskykyilmaisimen pelin määrityksen toisessa vaiheessa, sinun täytyy määrittää pelaajille pelikiintiöt. Voit asettaa saman kiintiön kaikille pelaajille kaikissa tai tietyissä suorituskykyilmaisimissa.

Note

Kussakin pelissä voi olla enintään neljä kiintiötä käyttävää suorituskykyilmaisinta.

Pelaajat ja kannattajat

Valitsemasi urheiluteeman mukaan voit nyt määrittää pelaajat haluamillesi pelipaikoille ja valita peliin osallistuvat kannattajat.

Määritä pelaajan pelipaikka valitsemalla pelipaikka ja valitsemalla sitten niiden käyttäjien valintaruudut, jotka haluat määrittää pelipaikkaan.

Tip

Jaa pelaajat tasaisesti eri pelipaikkoihin, jotta kukaan ei pysty valitsemaan tiimiinsä pelkkiä huipputekijöitä.

Voit lisätä peliin kannattajia valitsemalla heidät luettelosta vaiheessa 3.

Siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla 4.

Palkkiot ja palkinnot

Tässä vaiheessa voit määrittää pelistä ansaittavat palkkiot ja palkinnot. Lisätietoja: Käsitteitä, joihin kannattaa tutustua ennen Gamification-palvelun aloittamista

Pelipalkintojen lisäksi voit määrittää viikkopalkintoja. Lisätietoja: Viikkopalkintojen luominen pelaajien ja kannattajien sitouttamiseksi

Viimeistele pelin asetukset valitsemalla Käynnistä peli määrittämilläsi päivämäärillä. Voit myös tallentaa pelin ja muokata asetuksia, ennen kuin käynnistät pelin.

Kun olet aktivoinut pelin mutta sen alkamispäivä ei ole vielä koittanut, voit muuttaa suorituskykyilmaisimia, pelipalkintoja ja pelaajien pelikiintiöitä, mutta et voi lisätä uusia Prosenttiosuus kiintiöstä -suorituskykyilmaisimia. Pelin alkamispäivänä tai sen jälkeen voit yhä muuttaa pelipalkintoja ja pelaajien pelikiintiöitä.

Note

Voit lisätä pelaajia tai kannattajia milloin tahansa pelin aktivoinnin jälkeen valitsemalla Pelit-sivulla olevan Lisää tai poista pelaajia tai kannattajia -painikkeen. Painike tulee näkyviin, kun peli on aktivoitu. Jos pelaaja ei enää työskentele yrityksessä, voit poistaa hänen aktivointinsa Pelaajat-sivulla. Jos suoritat peliä, jossa käytetään fantasiatiimejä, sinun täytyy ensin poistaa pelaajan aktivointi Gamification-palvelussa. Tällöin pelaajan pisteet jäädytetään eivätkä tiimit menetä pisteitä kuluvalta ja aiemmilta pelijaksoilta.

Muista päättää peli loppupäivämäärän jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, jotta pelaajat voidaan palkita.

Pelin suorittaminen ja pistetilanteen pitäminen ajan tasalla

Varmista, että pelaajat ja kannattajat säilyttävät mielenkiintonsa käynnissä olevaan peliin. Voit päivittää tiettyjä suorituskykyilmaisimia manuaalisesti Excelin pisteytystoiminnolla. Lisätietoja: Pelin pisteiden päivittäminen Gamification-palvelussa Excelin pistelaskumahdollisuuksien avulla

Important

Kun muokkaat aktiivista peliä ja poistat suorituskykyilmaisimen tai muutat aktiivisia pelaajia, käyttäjän, jolla on pelinvalvojan käyttöoikeusrooli Dynamics 365 (online)ssa, on päivitettävä Dynamics 365 (online)ssa näkyvät tiedot Päivitä tiedot -kohdan avulla.

Tip

Pelin päättäminen

Kun pelin loppupäivä on saavutettu, pelinvalvojan tai edustajan on viimeisteltävä edellisen pelijakson pisteytys. Jos Dynamics 365 – Gamification on integroitu Dynamics 365 (online) -järjestelmään, pelinvalvojan tai edustajan on myös varmistettava, että kaikki tiedot pitävät paikkansa, jotta suorituskykyilmaisimet kuvastavat todellisia arvoja ja pelaajat saavat oikeat loppupisteet ja palkinnot. Voit päättää pelin manuaalisesti tai jättää sen päättymään automaattisesti 31 päivän kuluttua loppupäivästä.

Pelin päättäminen manuaalisesti

 1. Valitse Gamificationissa Pelit.

 2. Valitse Aktiiviset pelit -luettelon päätettävän pelin Lopeta peli -painike.

Katso myös

Gamification-palvelun edustajien ja pelinvalvojien yleiskatsaus
Gamification-ratkaisun asentaminen ja määrittäminen Dynamics 365:ssä (online)
Pelaajien ja kannattajien tuominen Dynamics 365:stä (online) ja heidän käyttöoikeusrooliensa hallinta