Az Android rendszerű eszközökre vonatkozó VPN-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banConfigure VPN settings in Microsoft Intune for devices running Android

A cikk a VPN-kapcsolatoknak az Android rendszerű eszközökön való konfigurálására használható Intune-beállításokat ismerteti.This article shows you the Intune settings you can use to configure VPN connections on devices running Android.

A következő platformokhoz konfigurálhat VPN-beállításokat:You can configure VPN settings for the following platforms:

A megadott beállításoktól függően az alábbi értékek közül nem mind konfigurálható.Depending on the settings you choose, not all the following values are configurable.

Android VPN-beállításokAndroid VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakoznak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.

 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices authenticate to the VPN server from:

  • Tanúsítványok – Adjon meg egy, a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilt.Certificates - Select a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról további információt a How to configure certificates (Tanúsítványok konfigurálása) című cikkben találhat.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a user name and password to log into the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:

  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • SonicWall Mobile ConnectSonicWall Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure
  • CitrixCitrix
 • Ujjlenyomat (Kizárólag Check Point Capsule VPN esetén) – Adjon meg egy sztringet (például „Contoso-ujjlenyomatkód”), amelyet a rendszer a VPN-kiszolgáló megbízhatóságának ellenőrzésére használ.Fingerprint (Check Point Capsule VPN only) - Specify a string (for example, "Contoso Fingerprint Code") that is used to verify that the VPN server can be trusted. Az ujjlenyomatok elküldhetők az ügyfélprogramnak, így az tudni fogja, hogy megbízhat-e az azonos ujjlenyomattal rendelkező kiszolgálókban a csatlakozáskor.A fingerprint can be sent to the client so it knows to trust any server that presents the same fingerprint when connecting. Ha az eszköz még nem rendelkezik ujjlenyomattal, akkor arra kéri a felhasználót, hogy bízzon meg a VPN-kiszolgálóban, amelyhez csatlakozik, miközben megjeleníti az ujjlenyomatot (a felhasználó manuálisan ellenőrizheti az ujjlenyomatot, majd a Megbízom benne elemet választva csatlakozhat).If the device doesn’t already have the fingerprint, it prompts the user to trust the VPN server that they are connecting to while showing the fingerprint (The user manually verifies the fingerprint and chooses trust to connect).

 • Adja meg a kulcs-érték párokat a Citrix VPN attribútumainak konfigurálásához (Kizárólag Citrix esetén) – A Citrix által biztosított kulcs-érték párok megadásával konfigurálhatja a VPN-kapcsolat tulajdonságait.Enter key and value pairs for the Citrix VPN attributes (Citrix only) - Enter key and value pairs, provided by Citrix, to configure the properties of the VPN connection.

Androidos munkahelyi profilos eszközök VPN-beállításaiAndroid work profile device VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakoznak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices authenticate to the VPN server from:
  • Tanúsítványok – Adjon meg egy, a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilt.Certificates - Select a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról további információt a How to configure certificates (Tanúsítványok konfigurálása) című cikkben találhat.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a user name and password to log into the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:
  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • SonicWall Mobile ConnectSonicWall Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure