Androidos eszközökre vonatkozó VPN-beállítások a Microsoft Intune-banVPN settings for Android devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Intune-rendszergazdaként a következő platformokhoz konfigurálhat VPN-beállításokat:As an Intune admin, you can configure VPN settings for the following platforms:

A kiválasztott beállításoktól függően nem minden, az alábbiakban felsorolt érték konfigurálható.Depending on the settings you choose, not all values listed below are configurable.

Android VPN-beállításokAndroid VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users will see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakozni fognak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices will connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices will authenticate to the VPN server from:
  • Tanúsítványok – Adjon meg egy, a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilt.Certificates - Select a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról további információt a How to configure certificates (Tanúsítványok konfigurálása) című cikkben találhat.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a user name and password to log into the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:

  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • Dell SonicWALL Mobile ConnectDell SonicWALL Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure
  • CitrixCitrix
 • Ujjlenyomat (Kizárólag Check Point Capsule VPN esetén) – Adjon meg egy sztringet (például „Contoso-ujjlenyomatkód”), amelyet a rendszer a VPN-kiszolgáló megbízhatóságának ellenőrzésére fog használni.Fingerprint (Check Point Capsule VPN only) - Specify a string (for example, "Contoso Fingerprint Code") that will be used to verify that the VPN server can be trusted. Az ujjlenyomatok elküldhetők az ügyfélprogramnak, így az tudni fogja, hogy megbízhat-e az azonos ujjlenyomattal rendelkező kiszolgálókban a csatlakozáskor.A fingerprint can be sent to the client so it knows to trust any server that presents the same fingerprint when connecting. Ha az eszköz még nem rendelkezik ujjlenyomattal, akkor arra fogja kérni a felhasználót, hogy bízzon meg a VPN-kiszolgálóban, amelyhez csatlakozik, miközben megjeleníti az ujjlenyomatot (a felhasználó manuálisan ellenőrizheti az ujjlenyomatot, majd a Megbízom benne elemet választva csatlakozhat).If the device doesn’t already have the fingerprint, it will prompt the user to trust the VPN server that they are connecting to while showing the fingerprint (The user manually verifies the fingerprint and chooses trust to connect).

 • Adja meg a kulcs-érték párokat a Citrix VPN attribútumainak konfigurálásához (Kizárólag Citrix esetén) – A Citrix által biztosított kulcs-érték párok megadásával konfigurálhatja a VPN-kapcsolat tulajdonságait.Enter key and value pairs for the Citrix VPN attributes (Citrix only) - Enter key and value pairs, provided by Citrix, to configure the properties of the VPN connection.

Az Android for Work VPN-beállításaiAndroid for Work VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users will see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakozni fognak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices will connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices will authenticate to the VPN server from:
  • Tanúsítványok – Adjon meg egy, a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilt.Certificates - Select a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról további információt a How to configure certificates (Tanúsítványok konfigurálása) című cikkben találhat.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a user name and password to log into the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:
  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • Dell SonicWALL Mobile ConnectDell SonicWALL Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure