A Power BI szolgáltatás alapfogalmai tervezők számára

Ez a cikk bevezetést nyújt a Power BI szolgáltatásba. Bemutatja a különböző összetevőket és azok együttműködését, és hogy ezek hogyan használhatók. A cikket a legjobban úgy használhatja, ha regisztrál a Power BI szolgáltatásra, és hozzáad néhány adatot. Tervezők esetén a munkafolyamat leggyakrabban azzal kezdődik, hogy jelentéseket hoznak létre a Power BI Desktopban. Ezt követően a jelentéseket közzéteheti a Power BI szolgáltatásban, ahol további módosításokat is végezhet rajtuk. A jelentéseken alapuló irányítópultokat ugyancsak a Power BI szolgáltatásban hozhatja létre.

Ebben a cikkben, ha még nem rendelkezik saját jelentésekkel, próbálja meg telepíteni az egyik Power BI-mintát.

Diagram showing a screenshot of the Power B I service Home screen in a browser with numbered areas listed below.

Ha a Power BI szolgáltatást egy böngészőben nyitja meg, először egy Kezdőlap fogadja. Az alábbi összetevők jelennek meg:

 1. Navigációs panel
 2. Microsoft 365 alkalmazásindító
 3. A Power BI kezdőlapjának gombja
 4. Ikongombok, beleértve a beállításokat, a súgót és a visszajelzést is
 5. Keresőmező
 6. Kedvenc irányítópultok, amelyeket a leggyakrabban használ
 7. Kedvenc és gyakran használt irányítópultok, jelentések és munkaterületek
 8. A Power BI-közösség által készített jelentések, amelyeket a Power BI csapata választott ki

Ön és a jelentések és az irányítópultok végfelhasználói ugyanezzel a kezdő képernyővel találkoznak a Power BI szolgáltatás böngészőben való megnyitásakor.

Ezeket a funkciókat később részletesen is ismertetjük, de először vegyük sorra a Power BI néhány alapfogalmát. De érdemes lehet megnézni először ezt a videót. A videóban Will ismerteti az alapfogalmakat, és végigvezeti a Power BI szolgáltatáson.

Megjegyzés

Ez a videó a Power BI Desktop vagy a Power BI szolgáltatás korábbi verzióit használhatja.

A Power BI alapfogalmai

A Power BI öt legfontosabb építőeleme a következő: irányítópultok, jelentések, munkafüzetek, adatkészletek és adatfolyamok. Ezek mindegyike munkaterületekbe van szervezve, és kapacitásokon van létrehozva. Az öt építőelem részletes megismeréséhez fontos tisztában lenni a kapacitások és a munkaterületek működésével, ezért először ezekkel foglalkozunk.

Kapacitások

A kapacitás egy alapvető Power BI-fogalom, amely a Power BI-tartalmak üzemeltetéséhez és elérhetővé tételéhez használt erőforrások (tárolás, processzor és memória) egy adott készletét jelöli. A kapacitások megosztottak vagy fenntartottak. A megosztott kapacitások meg vannak osztva más Microsoft-ügyfelekkel, míg a fenntartott kapacitások egyetlen ügyfél számára vannak fenntartva. A fenntartott kapacitások előfizetést igényelnek, és a Prémium szintű kapacitások kezeléséről szóló cikkben teljes körűen ismertetjük.

Alapértelmezés szerint a munkaterületek megosztott kapacitásban vannak létrehozva. Megosztott kapacitással munkafolyamatai más ügyfelekkel megosztott számítási erőforrásokon futnak. Mivel a kapacitásnak meg kell osztania az erőforrásokat, korlátozásokat kell bevezetni a „tisztességes játék” érdekében, például hogy a maximális modellméretet (1 GB) és a maximális napi frissítési gyakoriságot (naponta nyolc alkalommal) lehessen használni.

Munkaterületek

A munkaterületek a kapacitásokban hozhatók létre. Ezek gyakorlatilag a Power BI irányítópultjainak, jelentéseinek, munkafüzeteinek és adathalmazainak tárolói.

A munkaterületeknek két típusa van: Saját munkaterület és munkaterületek.

 • A Saját munkaterület az egyes Power BI-ügyfelek személyes munkaterülete, melyen saját tartalmaikat használhatják. A Saját munkaterületéhez csak Ön fér hozzá. A Saját munkaterületről meg is oszthatja az irányítópultokat és a jelentéseket. Ha viszont másokkal együttműködve szeretne irányítópultokkal és jelentésekkel dolgozni, vagy ha alkalmazást szeretne létrehozni, akkor a munkaterületet érdemes választania.

 • A munkaterületeken együtt lehet működni, és tartalmakat lehet megosztani a munkatársakkal. A munkaterületekhez hozzáadhat munkatársakat, és közösen dolgozhatnak irányítópultokon, jelentéseken, munkafüzeteken és adathalmazokon. Egy kivétellel minden munkaterület-tagnak Power BI Pro- vagy Felhasználónkénti Premium-licencre (PPU) van szüksége. További információ az új munkaterületekről.

  A munkaterületeken lehet a szervezet számára alkalmazásokat létrehozni, közzétenni és kezelni. A munkaterületekre olyan tartalmak átmeneti területeiként és tárolóiként tekinthet, melyek Power BI-alkalmazásokat alkotnak majd. Mi tehát egy alkalmazás? Az irányítópultok és jelentések egy olyan gyűjteménye, amely arra szolgál, hogy alapvető metrikákat bocsásson a szervezet Power BI-felhasználói rendelkezésére. Az alkalmazások interaktívak, de a végfelhasználók nem szerkeszthetik őket. Az alkalmazásfelhasználóknak, az alkalmazásokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaknak nem feltétlenül kell Pro vagy Prémium felhasználónkénti (PPU) licenccel rendelkezniük.

A megosztásról általában az Irányítópultok megosztásának módjai című témakörben talál további információt.

Most pedig lépjünk tovább a Power BI öt építőelemére.

Adatfolyamok

Az adatfolyam abban segít a szervezeteknek, hogy egyesíthessék a különböző forrásokból származó adataikat. Használatuk nem kötelező, de gyakran alkalmazzák az összetett vagy a nagyobb méretű projektekben. Olyan adatokat képviselnek, amelyeket előkészítettek az adatkészletekben való felhasználásra. Az adatfolyamok a Power BI Desktopban jelennek meg egy dedikált összekötővel, amely lehetővé teszi a jelentéskészítést. Amikor adatfolyamhoz csatlakozik, az adathalmaz használhatja a korábban előkészített adatokat és üzleti logikát, ezzel elősegítve az igazság és az adatok újrafelhasználhatóságának egyetlen forrását." Kihasználják a Microsoft-adatösszekötők kiterjedt gyűjteményét, lehetővé téve a helyszíni és felhőalapú adatforrásokból származó adatok betöltését.

Az adatfolyamok csak munkaterületeken (de nem a Saját munkaterületen) hozhatók létre és kezelhetők, és entitásként vannak tárolva az Azure Data Lake Storage Gen2 Common Data Modeljében (CDM-jében). Általában rendszeres időközönként frissülnek, hogy mindig naprakész adatok legyenek tárolva. Nagyszerűen használhatók arra, hogy előkészítsük az adatokat az adatkészletek általi használatra (vagy újrahasználatra). További információt az Önkiszolgáló adat-előkészítés a Power BI-ban című cikkben talál.

Adatok nélkül nem lehetnek sem irányítópultjai, sem jelentései (illetve lehetnek üres irányítópultjai és jelentései, de amíg adatok nem kerülnek beléjük, nincs sok hasznuk), tehát ismerje meg először az adatkészleteket.

Adathalmazok

Az adatkészlet olyan adatok gyűjteménye, amelyeket importál, vagy amelyekhez csatlakozik. A Power BI sokféle adatkészlet importálását, csatlakoztatását és egy helyen történő megjelenítését teszi lehetővé. Az adatkészletek adatforrásként az adatfolyamokat is használhatják.

Az adathalmazok munkaterületekhez vannak társítva, és egy adott adathalmaz számos munkaterületnek része lehet. Amikor megnyit egy munkaterületet, a társított adathalmazok az Adathalmazok lapon jelennek meg. Minden felsorolt adathalmaz egy vagy több jelentéshez elérhető adatforrás, és az adatkészlet egy vagy több forrásból származó adatokat tartalmazhat. Például egy Excel-munkafüzet a OneDrive-on, egy helyszíni SSAS táblázatos adatkészlet vagy egy Salesforce-adatkészlet. Sok különböző adatforrást támogatunk, a számuk egyre növekszik. Itt megtekintheti a Power BI-jal használható adathalmaztípusok listáját.

Az alábbi példában kiválasztottam a Saját munkaterületet , majd az Adathalmazok + adatfolyamok lapot.

Screenshot of Power BI showing sample Workspace with Datasets selected.

EGY adatkészlet:

 • használható újra és újra, egy vagy több munkaterületen.

 • Több jelentésben is felhasználható.

 • Az ebből az egy adatkészletből származó vizualizációkat több irányítópulton is megtekintheti.

  Diagram showing Dataset relationships to Report and Dashboard.

Adathalmazhoz való csatlakozáshoz vagy annak importálásához kattintson az Adatok beolvasása lehetőségre a navigációs panel alján. Kövesse az utasításokat az adott forráshoz való csatlakozáshoz vagy annak importálásához, majd adja hozzá az adathalmazt az aktív munkaterülethez. Az új adathalmazokat sárga csillag jelöli. A Power BI-ban végzett munka nem változtatja meg az alapjául szolgáló adatkészletet.

A munkaterület bármelyik tagja által hozzáadott adathalmazok a rendszergazda, tag vagy közreműködő szerepkörrel rendelkező többi tag számára is láthatók.

Az adathalmazok frissíthetők, átnevezhetők, elemezhetők és eltávolíthatók. Adathalmazok alapján létrehozhat jelentéseket újonnan, vagy gyors elemzések futtatásával. A Kapcsolódó megtekintése lehetőséget választva megtekintheti, hogy melyek azok a jelentések és irányítópultok, melyek már használnak adathalmazt. Ha elemezni szeretne egy adatkészletet, kattintson rá. Ilyenkor az adatkészletet a jelentésszerkesztőben nyitja meg, ahol részletesen feltárhatja az adatokat, és vizualizációkat hozhat létre belőlük.

Most lépjünk tovább a következő témára: a jelentésekhez.

További ismeretek

Jelentések

Egy Power BI-jelentés egy vagy több oldalnyi vizualizációból, például vonaldiagramokból, térképekből és fatérképekből áll. A vizualizációk másik elnevezése vizualizációs elem. Egyetlen jelentés vizualizációi csak egy adatkészleten alapulhatnak. Jelentéseket létrehozhat újonnan a Power BI szolgáltatásban, importálhat a munkatársak által megosztott irányítópultokból, vagy létrehozhatja őket a Power BI, amikor olyan adathalmazokhoz csatlakozik, amelyek az Excelből, a Power BI Desktopból, adatbázisokból vagy SaaS-alkalmazásokból származnak. Ha például egy SaaS-alkalmazáshoz csatlakozik, a Power BI egy előre elkészített jelentést importál.

A jelentések megtekintésének és használatának két módja van: Olvasás nézetben vagy Szerkesztés nézetben. Amikor megnyit egy jelentést, az Olvasás nézetben nyílik meg. Ha rendelkezik szerkesztési engedéllyel, akkor a jobb felső sarokban láthatja a Jelentés szerkesztése lehetőséget, és megnyithatja a jelentést Szerkesztés nézetben. Ha a jelentés egy munkaterületen van, mindenki szerkesztheti, aki rendszergazda, tag vagy közreműködő szerepkörrel rendelkezik. Hozzáféréssel rendelkeznek a jelentés szerkesztési nézetének feltárási, tervezési, építési és megosztási képességeihez. Azok, akikkel ők megosztják a jelentést, Olvasó nézetben tanulmányozhatják és használhatják.

Amikor megnyit egy munkaterületet, a kapcsolódó jelentések a Tartalom lapon jelennek meg. Minden felsorolt jelentés egy vagy több oldalnyi vizualizációt jelöl, amelyek csak az egyik alapul szolgáló adatkészleten alapulnak. Jelentés megnyitásához válassza ki.

Amikor megnyit egy alkalmazást, egy irányítópult jelenik meg. Az alapul szolgáló jelentések megnyitásához válasszon egy jelentésből rögzített irányítópult-csempét (melyekről lentebb olvashat bővebben). Ne feledje, hogy nem minden csempe van jelentésből rögzítve, ezért előfordulhat, hogy több csempére is rá kell kattintania, mire talál egy jelentést.

Alapértelmezés szerint a jelentés Olvasó nézetben nyílik meg. A Szerkesztési nézet megnyitásához egyszerűen kattintson a Jelentés szerkesztése lehetőségre (ha rendelkezik a szükséges engedélyekkel).

Az alábbi példában kiválasztottam a Saját munkaterületet , majd a Tartalom lapot.

Screenshot of Power B I showing sample Workspace with Reports selected.

EGY jelentés:

 • egyetlen munkaterületen szerepel.

 • ezen a munkaterületen belül több irányítópulthoz is hozzárendelhető. Az adott jelentésről rögzített csempék több irányítópulton is megjelenhetnek.

 • Egy adatkészletből származó adatokból készíthető el. A Power BI Desktop képes több adatforrást kombinálni egyetlen adathalmazban egy jelentésen belül, azt pedig importálni lehet a Power BI-ba.

  Diagram showing Report relationships to Dataset and Dashboard.

További ismeretek

Irányítópultok

Irányítópultokat Ön hozhat létre a Power BI szolgáltatásban, vagy egy munkatársa hozhatja létre a Power BI szolgáltatásban és oszthatja meg Önnel. Egyetlen vászonból áll, amely csempéket és widgeteket tartalmazhat. A jelentésből vagy a Q A-ból& rögzített csempék egyetlen, egy adatkészletből létrehozott és az irányítópultra rögzített vizualizációt jelenítenek meg. Teljes jelentésoldalak is rögzíthetők az irányítópultokon egyetlen csempeként. Sokféleképpen adhat csempét az irányítópulthoz, de ebben az áttekintő témakörben nincs lehetőség ennek bemutatására. További információkért tekintse meg Az irányítópult csempéi a Power BI szolgáltatásban című oldalt.

Miért hoznak létre a felhasználók irányítópultokat? Csak néhány ok a sok közül:

 • Azért, hogy egy pillantással átláthassák a döntéshozatalhoz szükséges összes információt.
 • Azért, hogy figyelhessék a munkájukkal kapcsolatos leglényegesebb információkat.
 • Azért, hogy minden munkatárs naprakész információkkal rendelkezzen, és ugyanazokat az adatokat lássa és használja.
 • Azért, hogy figyelhessék az üzleti folyamat, termék, vállalati egység, marketingkampány stb. állapotát.
 • Azért, hogy egy nagyobb irányítópult személyre szabott nézetét hozzák létre – a számukra fontos összes metrikával.

Amikor megnyit egy munkaterületet, a kapcsolódó irányítópultok a Tartalom lapon jelennek meg. Az irányítópult megnyitásához jelölje ki. Amikor megnyit egy alkalmazást, egy irányítópult jelenik meg. Minden irányítópult az alapjául szolgáló adathalmaz(ok) valamely részhalmazának egyedi nézetét jeleníti meg. Ha tulajdonosa az irányítópultnak, szerkesztési hozzáféréssel rendelkezik az alapjául szolgáló adathalmaz(ok)hoz és jelentésekhez is. Ha az irányítópultot megosztották Önnel, használhatja az irányítópultot és az alapjául szolgáló jelentéseket, de nem fogja tudni menteni a módosításokat.

Ön vagy a munkatársak számos különböző módon oszthatnak meg irányítópultokat. Az irányítópultok megosztásához Power BI Pro szükséges, és a megosztott irányítópultok megtekintéséhez is szükséges lehet.

EGY irányítópult:

 • Egy adott munkaterülethez van társítva.

 • Több adatkészletből jeleníthet meg vizualizációkat.

 • Több jelentésből jeleníthet meg vizualizációkat.

 • Más eszközökből (például. Excelből) rögzített vizualizációkat is megjeleníthet.

  Diagram showing Dashboard relationships to Dataset and Report.

További ismeretek

Munkafüzetek

A munkafüzetek speciális típusú adathalmazok. Ha elolvasta a fenti Adathalmazok című szakaszt, már szinte mindent tud a munkafüzetekről, amit tudnia kell. Lehet azonban, hogy szeretné megtudni, hogy a Power BI miért sorolja be az Excel-munkafüzeteket egyes esetekben adathalmazként, máskor pedig munkafüzetként.

Ha Excel-fájlokhoz használja az Adatok beolvasása parancsot, lehetősége van importálni a fájlt, vagy pedig csatlakozni hozzá. Ha a Csatlakozás lehetőséget választja, a munkafüzet ugyanúgy jelenik meg a Power BI-ban, mint az Excel Online-ban. Az Excel Online-nal ellentétben azonban ebben az esetben néhány kiváló funkció segítségével rögzítheti a munkalapok egyes elemeit közvetlenül az irányítópulton.

A Power BI-ban nincs lehetőség a munkafüzet szerkesztésére. Ha azonban módosításokat kell elvégeznie, a Szerkesztés elemre kattintva kiválaszthatja, hogy az Excel Online-ban szeretné szerkeszteni a munkafüzetet, vagy megnyitja azt a számítógépen, az Excelben. A rendszer menti az összes módosítást a OneDrive-on található munkafüzetbe.

További ismeretek

Irányítópult a Saját munkaterületen

A munkaterületekről és építőelemekről már szó esett. Foglaljuk össze és ismételjük át a Power BI szolgáltatásbeli irányítópultok felületét alkotó elemeket.

Screenshot of the Power B I service in a browser showing numbered features listed below.

1. Navigációs panel

A navigációs ablakban keresheti meg a munkaterületeket és a Power BI építőelemeit – az irányítópultokat, a jelentéseket, a munkafüzeteket és az adathalmazokat –, és mozoghat azok között.

Screenshot of Power B I service showing Navigation pane.

 • Az Adatok beolvasása elemre kattintva adatkészleteket, jelentéseket és irányítópultokat vehet fel a Power BI-ba.
 • Bontsa ki és csukja össze a navigációs panelt ezzel az ikonnal Screenshot of Power B I service showing the Navigation pane icon..
 • A Kedvencek lehetőséget választva megnyithatja és kezelheti kedvenc tartalmait.
 • A Legutóbbiak lehetőséget választva megtekintheti és megnyithatja a legutóbb megtekintett tartalmakat
 • Adatok hozzáadása jelentés létrehozásához a Létrehozás gombra kattintva.
 • Az adathalmazok kiválasztásával megismerheti a szervezet adathalmazait, és megkeresheti az igényeinek megfelelő adatokat.
 • Az Alkalmazások lehetőséget választva megtekinthet, megnyithat vagy törölhet alkalmazásokat.
 • Egy munkatárs tartalmakat osztott meg Önnel? A Velem megosztva lehetőséget választva kereshet a tartalmak között és rendezheti azokat, hogy megtalálja, amit keres.
 • A Felderítés lehetőség kiválasztásával a Power BI-közösség által készített inspiráló jelentéseket fedezhet fel.
 • A Learn kiválasztásával elérheti a központot az összes Power BI-betanításhoz.
 • A Munkaterületek lehetőséget választva megjelenítheti és megnyithatja a munkaterületeket.

Kattintson az alábbi elemek egyikére:

 • egy ikonra vagy fejlécre kattintva megnyithatja az elemet a Tartalom nézetben
 • jobbra mutató nyíllal (>) megnyithatja a Kedvencek, a Legutóbbiak és a Munkaterületek úszó menüt.
 • a sávnyíl ikonra () kattintva megjelenítheti a Saját munkaterület irányítópultokat, jelentéseket, munkafüzeteket és adathalmazokat tartalmazó görgethető listáját.

2. Vászon

Mivel meg van nyitva egy irányítópult, a vászonterületen vizualizációs csempék jelennek meg. Ha például a jelentésszerkesztő lenne megnyitva, a vászonterületen egy jelentésoldal jelenne meg.

Az irányítópultokat csempék alkotják. A csempék jelentésszerkesztési nézetben, Q&A-ben és más irányítópultokon hozhatók létre, és rögzíthetők az Excelből, az SSRS-ből stb. A widget egy speciális csempe, amely magához az irányítópulthoz tartozik. A megjelenő csempéket a jelentés létrehozója/tulajdonosa helyezte el az irányítópulton. A csempét a rögzítés műveletével kell hozzáadni az irányítópulthoz.

Screenshot of Power B I service showing the dashboard canvas.

További információkért tekintse meg az Irányítópultok részt (feljebb).

3. Q&A kérdésmező

Az adatok feltárásának egyik módja, ha feltesz egy kérdést, és lehetővé teszi, hogy a Power BI Q&A egy vizualizáció formájában adjon választ. A Q&A használatával tartalmat adhat hozzá egy irányítópulthoz vagy jelentéshez.

A Q&A választ keres az irányítópulthoz csatlakoztatott adatkészlet(ek)ben. Csatlakozó adatkészlet az, amelynek legalább egy csempéje rögzítve van az irányítópulton.

Screenshot of Power B I service showing the Q & A question box.

Amint elkezdi beírni a kérdését, a Q&A megnyitja a Q&A-oldalt. Gépelés közben a Q&A segít a helyes kérdés feltevésében, és a legjobb válasz megtalálásában refrázsokkal, automatikus kitöltéssel, javaslatokkal és egyebekkel. Ha megfelelőnek találja a kapott vizualizációt (választ), rögzítse az irányítópulton. További információ: Q&A a Power BI-ban.

4. Ikonok a fekete fejléc sávján

A jobb felső sarokban látható ikonokkal érhetők el a beállítások, az értesítések, a letöltések, a súgó és a Power BI-csapatnak történő visszajelzés.

Screenshot of Power B I service showing the icon buttons.

5. Irányítópult címe

Nem mindig könnyű megállapítani, hogy melyik munkaterület és irányítópult aktív, ezért a Power BI megjeleníti a munkaterületet és az irányítópult címét. Ebben a példában a munkaterület (Saját munkaterület) és az irányítópult címe (Áruházi értékesítések áttekintése) látható. Ha megnyitunk egy jelentést, a jelentés neve jelenik meg.

Screenshot of Power B I service showing the dashboard title.

6. Microsoft 365 alkalmazásindító

Az alkalmazásindítóban minden Microsoft 365-alkalmazás könnyedén elérhető egyetlen kattintással. Itt gyorsan megnyithatja az e-maileket, a dokumentumokat, a naptárat és egyebeket.

Screenshot of Power B I service showing the Office app launcher.

7. A Power BI kezdőlapja

A Power BI kiválasztásával visszatér a Power BI kezdőlapjára.

Screenshot of Power B I service showing icon to return to Power B I home.

8. Címkézett ikonok a szürke menüsorban

A képernyő ezen területén további lehetőségek találhatók a tartalom (ebben az esetben az irányítópult) használatához. A címkékkel ellátott ikonok mellett a További lehetőségek (...) ikonra kattintva megtekintheti a kapcsolódó tartalmakat, megnyithatja az életút nézetet, megnyithatja a használati metrikákat stb.

Screenshot of Power B I service showing labeled icon buttons.

Következő lépések