Vonalkódolvasó típusú vezérlők a PowerAppsbanBarcode scanner control in PowerApps

Ezzel a vezérlőtípussal a felhasználók fényképeket készíthetnek az eszköz vonalkódolvasójával.A control with which the user can take photos by using the barcode scanner on the device.

LeírásDescription

Ha hozzáadja ezt a vezérlőt az alkalmazásához, a felhasználók egy vagy több fénykép készítésével frissíthetik az adatforrást közvetlenül az alkalmazás futtatásának helyén.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Fő tulajdonságokKey properties

barcode scanner (vonalkódolvasó) – Több vonalkódolvasóval rendelkező eszközök esetén az alkalmazás által használt vonalkódolvasó numerikus azonosítója.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness (Fényerő) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a felhasználó várhatóan mennyire fogja világosnak látni a képet.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast (Kontraszt) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a felhasználó mennyire könnyen tudja megkülönböztetni a képen hasonló színeit.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream (Stream esetén) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy miként reagál az alkalmazás a Stream tulajdonság frissítésére.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo (Fénykép) – A felhasználó által készített kép.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – A StreamRate (Streamelési sebesség) tulajdonság alapján automatikusan frissített kép.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate (Streamelési sebesség) – A Stream tulajdonságban szereplő kép frissítésének gyakorisága ezredmásodpercben.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Ez az érték 100 (0,1 másodperc) és 3 600 000 (1 óra) között lehet.This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – A vezérlő felső széle és a vezérlő szülőtárolójának felső széle (ha nincs szülőtároló, a képernyő felső széle) közötti távolság.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom (Nagyítás) – A vonalkódolvasó által rögzített kép PDF-megtekintőben való megjelenítésekor alkalmazott nagyítás százalékos értéke.Zoom – The percentage by which an image from a barcode scanner is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( adatforrás, alaprekord, módosított rekord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PéldaExample

  1. Vegyen fel egy vonalkódolvasó típusú vezérlőt, és adja neki a Vonalkódolvasóm nevet.Add a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

    Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  2. Vegyen fel egy felirat típusú vezérlőt, és a kimenetét állítsa a vonalkódolvasó értékére.Add a Label control and set its output to the Barcode's value.
  3. Olvasson le egy, a BarcodeType (Vonalkód típusa) tulajdonságban megadott típusú vonalkódot.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.
  4. A felirat megjelenik a beolvasott vonalkódon.The label is going to display the scanned barcode.