Meglévő számítógép frissítése a Windows új verziójára a System Center Configuration ManagerrelRefresh an existing computer with a new version of Windows using System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a témakör az általános lépések a System Center Configuration Managerben történő particionálása és formázása (törlése) egy meglévő számítógép és a egy új operációs rendszer telepítéséhez a számítógépen.This topic provides the general steps in System Center Configuration Manager to partition and format (wipe) an existing computer and install a new operating system on the computer. Ebben a forgatókönyvben számos különböző központi telepítési módszer, például a PXE, rendszerindító adathordozó vagy a Szoftverközpont használata közül választhat.For this scenario, you can choose from many different deployment methods, such as PXE, bootable media, or Software Center. Úgy is dönthet, hogy telepít egy állapotáttelepítési pontot a beállítások tárolásához, majd visszaállítja azokat az új operációs rendszerben annak telepítése után.You can also choose to install a state migration point to store settings and then restore them to the new operating system after it is installed. Ha biztos benne, hogy ez az a megfelelő operációsrendszer-telepítési módszernél az Ön számára, lásd: a vállalati operációs rendszerek központi telepítésének forgatókönyvei.If you are unsure that this is the right operating system deployment scenario for you, see Scenarios to deploy enterprise operating systems.

A következő szakaszok egyikét használhatja egy meglévő számítógép a Windows egy új verziójára való frissítéséhez.Use the following sections to refresh an existing computer with a new version of Windows.

TervPlan

 • Infrastruktúrával kapcsolatos követelmények tervezése és implementálásaPlan for and implement infrastructure requirements

  Nincsenek több infrastruktúrával kapcsolatos követelménynek, amelyek kell biztosítani kell, mielőtt telepíthet operációs rendszert, például a Windows ADK, felhasználói Felhasználóáttelepítő (USMT), a Windows telepítési szolgáltatások (WDS), a támogatott merevlemez-konfigurációk stb. További információkért lásd: operációs rendszer központi telepítésének infrastrukturális követelményei.There are several infrastructure requirements that must be in place before you can deploy operating systems, such as Windows ADK, User State Migration Tool (USMT), Windows Deployment Services (WDS), supported hard disk configurations, etc. For more information, see Infrastructure requirements for operating system deployment.

 • Állapotáttelepítési pont telepítése (csak a beállítások átvitele esetén szükséges)Install a state migration point (required only if you transfer settings)

  Ha rögzíteni szeretné a meglévő számítógép beállításait, majd vissza szeretné állítani azokat az új operációs rendszerben, telepítenie kell egy állapotáttelepítési pontot.When you are going to capture settings from the existing computer, and then restore the settings to the new operating system, you must install a state migration point. További információ: State migration point.For more information, see State migration point.

KonfigurálásConfigure

 1. Rendszerindító lemezkép előkészítésePrepare a boot image

  A rendszerindító lemezképek a számítógépet Windows PE környezetben (egy korlátozott összetevőkkel és szolgáltatásokkal rendelkező minimális méretű operációs rendszerrel) indítják el, mely képes a teljes Windows operációs rendszert telepíteni a számítógépre.Boot images start a computer in a Windows PE environment (a minimal operating system with limited components and services) that can then install a full Windows operating system on the computer. Operációs rendszerek központi telepítésekor ki kell választania egy használni kívánt rendszerindító lemezképet, és azt továbbítania kell egy terjesztési pontra.When you deploy operating systems, you must select a boot image to use and distribute the image to a distribution point. A következőkkel készítheti elő a rendszerindító lemezképet:Use the following to prepare the boot image:

 2. Operációs rendszer lemezképének előkészítésePrepare an operating system image

  Az operációs rendszer lemezképe tartalmazza az operációs rendszer a célszámítógépen való telepítéséhez szükséges fájlokat.The operating system image contains the files necessary to install the operating system on the destination computer. A következőkkel készítheti elő az operációs rendszer lemezképét:Use the following to prepare the operating system image:

 3. Feladatütemezés létrehozása az operációs rendszer hálózaton keresztül történő központi telepítéséhezCreate a task sequence to deploy operating systems over the network

  Egy feladatütemezéssel automatizálhatja az operációs rendszer hálózaton keresztül történő telepítését.Use a task sequence to automate the installation of the operating system over the network. Szereplő lépések segítségével hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez létrehozása az operációs rendszer központi telepítéséhez használandó feladatütemezést.Use the steps in Create a task sequence to install an operating system to create the task sequence to deploy the operating system. A kiválasztott központi telepítési módszertől függően előfordulhat, hogy további szempontokat is figyelembe kell venni a feladatütemezéshez.Depending on the deployment method that you choose, there might be additional considerations for the task sequence.

  Megjegyzés

  Ebben a forgatókönyvben a feladatütemezés formázza és particionálja a számítógép merevlemezeit.In this scenario, the task sequence formats and partitions the hard disks on the computer. A felhasználói beállítások rögzítéséhez egy állapotáttelepítési pontot kell használnia, és a Feladatütemezés létrehozása varázsló Állapotáttelepítés lapján be kell jelölnie a Felhasználói beállítások és fájlok mentése állapotáttelepítési pontra lehetőséget.To capture user settings, you must use the state migration point, and select Save user settings and files on a State Migration Point on the State Migration page of the Create Task Sequence wizard. Ha menti a felhasználói beállítások és fájlok helyi, ezek elvesznek, ha a merevlemez formázása és a Configuration Manager nem tudja visszaállítani a beállításokat.If you save the user settings and files locally, they will be lost when the hard disk is formatted and Configuration Manager will be unable to restore the settings. További információkért lásd: felhasználói állapot kezelése.For more information, see Manage user state.

TelepítésDeploy

FigyelőMonitor