Afbeeldingen toevoegen aan Excel via PowerAppsAdd images to Excel from PowerApps

Maak automatisch een app waarin gebruikers afbeeldingen uit bestanden of tekeningen kunnen toevoegen, weergeven of verwijderen met het besturingselement Pen.Create an app automatically in which users can show, add, or delete images from files or drawings from a Pen control. De app is gebaseerd op een Excel-bestand dat u maakt en uploadt naar een cloudopslagaccount.The app is based on an Excel file that you create and upload to a cloud-storage account.

VereistenPrerequisites

De gegevensbron en de app makenCreate the data source and the app

 1. In Excel voegt u Bijschrift en Afbeelding [image] toe aan twee cellen die naast elkaar staan (zoals A1 en B1) en die boven twee lege cellen staan.In Excel, add Caption and Image [image] to any two cells that are side by side (for example, A1 and B1) and that are just above two empty cells.
 2. Formatteer de cellen die u hebt bijgewerkt en de cellen die eronder staan als tabel en geef de tabel een naam (bijvoorbeeld Afbeeldingen).Format the cells that you updated and the cells just below them as a table, and name the table (for example, Images).

  Een tabel maken

 3. Sla het bestand op (bijvoorbeeld als ImageDemo) en upload het naar uw cloudopslagaccount.Save the file (for example, as ImageDemo), and upload it to your cloud-storage account.
 4. In PowerApps klikt of tikt u op Nieuw in het menu Bestand (aan de linkerkant als u een app nog niet hebt geopend) en klikt of tikt u daarna op Telefoonindeling in de tegel van uw cloudopslagaccount.In PowerApps, click or tap New on the File menu (along the left edge if you haven't yet opened an app), and then click or tap Phone layout in the tile for your cloud-storage account.

  Uw cloudopslagaccount selecteren

 5. Onder Een Excel-bestand kiezen klikt of tikt u op het bestand dat u hebt gemaakt.Under Choose an Excel file, click or tap the file that you created.

  Uw werkmap selecteren

 6. Klik of tik onder Een tabel kiezen op de tabel die u hebt gemaakt en klik of tik daarna op Verbinden.Under Choose a table, click or tap the table that you created, and then click or tap Connect.

  Uw tabel selecteren

 7. Als u PowerApps zojuist hebt geïnstalleerd of geüpgraded, bekijkt u de rondleiding of klikt of tikt u op Overslaan.If you just installed or upgraded PowerApps, take the quick tour, or click or tap Skip.

  Eerste scherm van de rondleiding

Een afbeelding uit een bestand toevoegenAdd an image from a file

 1. Open de preview-modus door op F5 te drukken (of door op het afspeelpictogram rechtsboven te klikken of te tikken). Klik of tik vervolgens op het pluspictogram in de rechterbovenhoek.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner), and then click or tap the plus icon in the upper-right corner.

  Pluspictogram

 2. In het vak Bijschrift typt of plakt u een korte beschrijving van het afbeeldingsbestand dat u wilt toevoegen. Klik of tik daarna eronder om het bestand te specificeren.In the Caption box, type or paste a short description of the image file that you want to add, and then click or tap below it to specify the file.
 3. In het dialoogvenster Openen bladert u naar het bestand dat u wilt toevoegen en klikt of tikt u erop. Klik of tik daarna op Openen.In the Open dialog box, browse to the file that you want to add, click or tap it, and then click or tap Open.

  Een bijschrift en een afbeelding toevoegen

 4. Klik of tik op het vinkje in de rechterbovenhoek om uw wijzigingen op te slaan.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Wijzigingen opslaan

 5. Voeg zo veel afbeeldingen toe als u maar wilt door de laatste drie stappen te herhalen. Druk daarna op ESC om terug te keren naar de standaardwerkruimte.Add as many images as you want by repeating the last three steps, and then press Esc to return to the default workspace.
 6. (optioneel) U kunt het besturingselement Label met het bijschrift van elke afbeelding verwijderen.(optional) Delete either Label control that shows the caption for each image.

Een tekening toevoegenAdd a drawing

 1. Bekijk EditScreen1 door er in de navigatiebalk links op te klikken of tikken. Klik of tik daarna op de afbeeldingskaart om deze te selecteren.Show EditScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then click or tap the image card to select it.

  Een afbeeldingskaart selecteren

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de kaartselector voor de afbeeldingskaart en klik of tik daarna op Notities toevoegen.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the image card, and then click or tap Add Notes.

  Notities toevoegen

 3. Bekijk BrowseScreen1 door er in de navigatiebalk links op te klikken of tikken. Open daarna de preview-modus.Show BrowseScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then open Preview mode.
 4. Klik of tik op het pluspictogram in de rechterbovenhoek, voeg een bijschrift toe en teken een afbeelding in het besturingselement Pen.Click or tap the plus icon in the upper-right corner, add a caption, and draw an image in the Pen control.

  Een afbeelding tekenen

 5. Klik of tik op het vinkje in de rechterbovenhoek om uw wijzigingen op te slaan.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Wijzigingen opslaan

 6. Voeg zo veel tekeningen toe als u maar wilt door de laatste twee stappen te herhalen. Druk daarna op ESC om terug te keren naar de standaardwerkruimte.Add as many drawings as you want by repeating the last two steps, and then press Esc to return to the default workspace.