Dokumentacja dotycząca usługi Azure Cost Management i rozliczeń

Usługa Azure Cost Management + Billing pomaga w analizie faktury (rachunku) za platformę Azure, zarządzaniu kontem rozliczeniowym i subskrypcjami, monitorowaniu i kontrolowaniu wydatków na platformie Azure oraz optymalizowaniu użycia zasobów. Dowiedz się, jak analizować koszty, tworzyć budżety i zarządzać nimi, eksportować dane, a także zapoznawać się z zaleceniami i wdrażać je.