Container Klasa

Definicja

Hermetyzuje zero lub więcej składników.

public ref class Container : IDisposable, System::ComponentModel::IContainer
public ref class Container : System::ComponentModel::IContainer
public class Container : IDisposable, System.ComponentModel.IContainer
public class Container : System.ComponentModel.IContainer
type Container = class
    interface IContainer
    interface IDisposable
Public Class Container
Implements IContainer, IDisposable
Public Class Container
Implements IContainer
Dziedziczenie
Container
Pochodne
Implementuje

Uwagi

Klasa Container jest domyślną implementacją interfejsu IContainer .

Kontenery to obiekty, które hermetyzują i śledzą zero lub więcej składników. W tym kontekście zawieranie odnosi się do logicznego zawierania, a nie do zawierania wizualizacji. Składniki i kontenery można używać w różnych scenariuszach, w tym scenariuszy, które są zarówno wizualne, jak i nie wizualne.

Składniki w kontenerze są śledzone na liście pierwszy na początku, która definiuje również kolejność składników w kontenerze. Dodane składniki są dołączane na końcu listy.

Konstruktory

Container()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Container.

Właściwości

Components

Pobiera wszystkie składniki w obiekcie Container.

Metody

Add(IComponent)

Dodaje określony Component element do elementu Container. Składnik jest nienazwany.

Add(IComponent, String)

Dodaje określony Component element do elementu Container i przypisuje mu nazwę.

CreateSite(IComponent, String)

Tworzy lokację ISite dla danego IComponent obiektu i przypisuje daną nazwę do lokacji.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Container.

Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez Containerprogram i opcjonalnie zwalnia zarządzane zasoby.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
Finalize()

Zwalnia niezarządzane zasoby i wykonuje inne operacje oczyszczania przed odzyskaniem Container pamięci przez odzyskiwanie pamięci.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetService(Type)

Pobiera obiekt usługi określonego typu, jeśli jest dostępny.

GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
Remove(IComponent)

Usuwa składnik z elementu Container.

RemoveWithoutUnsiting(IComponent)

Usuwa składnik z elementu Container bez ustawienia Site na null.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
ValidateName(IComponent, String)

Określa, czy nazwa składnika jest unikatowa dla tego kontenera.

Dotyczy

Zobacz też