OracleBoolean.LogicalNot(OracleBoolean) Operator

Definicja

Wykonuje operację NOT na OracleBoolean.Performs a NOT operation on an OracleBoolean.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator !(System::Data::OracleClient::OracleBoolean x);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator ! (System.Data.OracleClient.OracleBoolean x);
static member ( ~~~ ) : System.Data.OracleClient.OracleBoolean -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator Not (x As OracleBoolean) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBoolean

OracleBoolean Na którym jest wykonywana operacja nie.The OracleBoolean on which the NOT operation is performed.

Zwraca

Null False Argument OracleBoolean with if ma wartość true, jeśli argument miał wartość null, a w przeciwnym razie. Value TrueAn OracleBoolean with the ValueTrue if argument was true, Null if argument was null, and False otherwise.

Dotyczy