OracleBoolean.False Pole

Definicja

Reprezentuje wartość false, która może być przypisana do Value Właściwości wystąpienia OracleBoolean struktury.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBoolean False;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBoolean False;
 staticval mutable False : System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared ReadOnly False As OracleBoolean 

Wartość pola

OracleBoolean

Uwagi

FalsePole jest OracleBoolean stałą struktury.

Dotyczy

Zobacz też