DodSequenceMerge Struktura

Definicja

Scala kilka sekwencji doc-Order-DISTINCT w jedną sekwencję doc-Order-DISTINCT.Merges several doc-order-distinct sequences into a single doc-order-distinct sequence.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class DodSequenceMerge
public struct DodSequenceMerge
type DodSequenceMerge = struct
Public Structure DodSequenceMerge
Dziedziczenie
DodSequenceMerge

Metody

AddSequence(IList<XPathNavigator>)

Dodaje nową sekwencję do listy sekwencji do scalenia.Adds a new sequence to the list of sequences to merge.

Create(XmlQueryRuntime)

Inicjuje to wystąpienie DodSequenceMerge .Initializes this instance of DodSequenceMerge .

MergeSequences()

Zwraca w pełni scaloną sekwencję.Returns the fully-merged sequence.

Dotyczy