Dokumentacja języka C#

Dowiedz się, C# jak napisać dowolną aplikację przy użyciu języka programowania na platformie .NET.