Novinky v riešení Dynamics 365 for Customer Engagement – Gamification

Víta vás riešenie Dynamics 365 – Gamification. Tu je uvedený zoznam pridaných alebo aktualizovaných funkcií a zoznam vyriešených problémov.

Ak sa oboznamujete s riešením Gamification, prečítajte si článok Udržiavanie angažovanosti a vysokej produktivity zamestnancov pomocou riešenia Gamification.

Gamification má dve základné súčasti: riešenie, ktoré sa inštaluje zo služby AppSource a ktoré je integrované v systéme Dynamics 365 (online), verzia 8.2, a webový portál, kde sa odohráva všetka zábava.

Aktualizácia 2019.1.4

Vyriešené problémy

 • Zlepšenie spoľahlivosti synchronizácie herných dát z portálu Gamification do Dynamics 365 for Customer Engagement.
 • Zlepšenie spoľahlivosti výpočtu bodov z Dynamics 365 for Customer Engagement do portálu Gamification.

Aktualizácia 2018.4.17

Vyriešené problémy

 • Používatelia v podradených organizačných jednotkách sa teraz povyšujú na manažérov hier, keď im je v systéme Customer Engagement priradená rola Manažér hry.

Aktualizácia 2018.3.29

Nové a vylepšené funkcie

Vyriešené problémy

 • Program Moderátor teraz správne prečíta názov stránky a názov aplikácie, keď pomocou klávesnice prejdete v okne na kartu Nastavenia.

Aktualizácia 2018.2.11

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Pri navigácii pomocou klávesnice je teraz dostupná klávesová skratka slúžiaca na prechod na články Pomocníka.

 • Obrázky v rámci riešenia a webového portálu teraz obsahujú správny alternatívny text.

 • Pri navigácii pomocou klávesnice sú teraz dostupné ďalšie informácie o určitých poliach a ovládacích prvkoch.

 • Čítačky obrazovky teraz prečítajú názov začiarkavacieho políčka, keď ho začiarknete.

Riešenie

 • Novo priradené roly Manažér hry v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement sa teraz automaticky synchronizujú s webovým portálom riešenia Gamification. Po aktualizácii riešenia minimálne na verziu 2018.2.11 už správcovia nemusia manuálne aktivovať aktualizáciu používateľských údajov.

Aktualizácia 2018.2.9

Vyriešené problémy

 • Čítačky obrazovky teraz pri konfigurácii kľúčových ukazovateľov výkonu v aplikácii Zjednoteného rozhrania prečítajú názvy prepínačov a začiarkavacích políčok.

 • Čítačky obrazovky teraz zaobchádzajú s navigačnými prvkami jednotne vo všetkých webových aplikáciách.

 • Tlačidlá v nastaveniach riešenia Gamification sa už nedajú vybrať, ak sú zakázané.

 • V rozbaľovacích ponukách na formulári kľúčového ukazovateľa výkonu v aplikáciách Zjednoteného rozhrania sa teraz zobrazujú správne hodnoty, ktoré možno vybrať.

 • Pracovný postup synchronizácie používateľov má teraz k dispozícii viac času na dokončenie, aby nedochádzalo k uplynutiu časového limitu servera.

Aktualizácia 2017,10

Nové alebo vylepšené funkcie

Riešenie

 • Táto aktualizácia zavádza pre riešenie Gamification významné zmeny v spravovaní používateľov. Namiesto webového portálu riešenia Gamification sa teraz roly zabezpečenia používateľov spravujú rovnako ako v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement.
  Rola zabezpečenia Manažér kľúčových ukazovateľov výkonu v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement (online) sa teraz nazýva Manažér hry. Ak má používateľ v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement priradenú rolu zabezpečenia Manažér hry, v riešení Gamification sa povýši na manažéra hry a môže naďalej vytvárať a upravovať kľúčové ukazovatele výkonu v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement. Pred povýšením nejakého používateľa do roly komisára v riešení Gamification musí globálny správca aplikácií Dynamics 365 for Customer Engagement priradiť tomuto používateľovi rolu Globálny správca alebo Správca aplikácií Dynamics 365 for Customer EngagementCentre spravovania aplikácií Dynamics 365 for Customer Engagement. Ďalšie informácie: Dostupné roly zabezpečenia

 • Správcovia teraz môžu pripojiť k rovnakému webovému portálu Gamification viacero organizácií v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement (online) od rovnakého nájomníka služieb Office 365. To umožňuje zdieľať rovnaké prostredie v rámci rôznych organizácií. Ďalšie informácie: Nastavenie pripojenia k organizácii v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Webový portál

 • Gamification teraz podporuje viacero organizácií v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement (online) v rovnakom nájomníkovi služieb Office 365. Manažéri hier a hráči si pri výbere hry, s ktorou chcú pracovať, môžu zvoliť organizáciu. Odznaky a ocenenia sú založené na profile hráča a zdieľajú sa v rámci všetkých pripojených organizácií.

Vyriešené problémy

 • Duplicity v záznamoch údajov hráčov občas spôsobovali problém s agregačným pracovníkom. Tento problém bol zmiernený tým, že duplicity sa teraz automaticky odstraňujú.

Aktualizácia 2017.05

Nové alebo vylepšené funkcie

Riešenie

 • Bol zjednodušený postup aktivácie webového portálu riešenia Gamification a jeho prepojenia so systémom Dynamics 365 (online), verzia 8.2. Ďalšie informácie: Aktivácia riešenia Gamification v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement

 • Zaviedol sa typ kľúčového ukazovateľa výkonu s názvom Sledovanie aktivity používateľov, ktorý umožňuje udeľovať body na základe aktivity používateľov v systéme Dynamics 365 (online), verzia 8.2.

 • Zaviedla sa podmienka výpočtu skóre pre kľúčové ukazovatele výkonu s názvom Nastavenia rozdielu, ktorá je založená na rozdiele medzi dvomi atribútmi.

 • Zaviedlo sa nastavenie Správanie pri výpočte skóre umožňujúce nakonfigurovať čas, v ktorom sa udeľujú body za konkrétny kľúčový ukazovateľ výkonu. V predvolenom nastavení sa body vždy udeľujú na základe aktuálneho stavu záznamu. Ďalšie informácie: Konfigurácia a úprava kľúčových ukazovateľov výkonu v aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement

Webový portál

 • Pridali sa pozadia pre streamovací TV.

 • Aktualizovalo sa prostredie na nastavovanie hier a na vytváranie a úpravu streamovacieho TV.

Vyriešené problémy

 • Zlepšila sa spoľahlivosť synchronizácie používateľských údajov medzi systémom Dynamics 365 (online), verzia 8.2 a riešením Gamification.

 • Zlepšila sa spoľahlivosť odosielania údajov kľúčových ukazovateľov výkonu do riešenia Gamification.