Zmena nastavení pre zostavy Power BI

VZŤAHUJE SA NA: ✔️   aplikácie Power BI     Desktop ✔️ služba   Power   BI  

Pomocou nastavení zostavy v aplikácii Power BI Desktop a službe Power BI môžete ovládať, ako budú môcť čitatelia pracovať s vašou zostavou. Môžete im napríklad povoliť ukladanie filtrov pre zostavu, prispôsobenie vizuálov v zostave alebo zobrazenie strán zostavy ako kariet v spodnej časti zostavy, a nie pozdĺž bočného okraja.

Snímka obrazovky tably Nastavenia danej zostavy v službe Power BI.

Môže byť užitočné najprv si prečítať tieto články:

Začnime!

Požiadavky

Otvorenie tably Nastavenia v aplikácii Power BI Desktop

  1. Vyberte položky Súbor > Možnosti a nastavenia > Možnosti.

  2. V časti Aktuálny súbor vyberte položku Nastavenia zostavy.

    Snímka obrazovky tably Nastavenia pre zostavu v aplikácii Power BI Desktop

    Zvyšok tohto článku popisuje niektoré konkrétne nastavenia zostavy.

Otvorenie tably Nastavenia v službe Power BI

  1. V zobrazení na čítanie zostavy vyberte položky Súbor > Nastavenia.

    Snímka obrazovky zobrazujúca položku Nastavenia v rámci ponuky Súbor.

  2. Na table Nastavenia sa zobrazí niekoľko prepínačov, ktoré môžete nastaviť iba pre túto zostavu. Zvyšok tohto článku popisuje niektoré z nich.

Môžete uvádzať tabule, zostavy a aplikácie tak, aby sa zobrazovali v sekcii Odporúčané na domovskej stránke služby Power BI. Prečítajte si viac o tom, ako nastaviť obsah ako odporúčaný.

Nastavenie tably Strany

V súčasnosti môžete zmeniť nastavenie tably Strany iba v službe Power BI. Keď prepnete tablu Strany, čitateľom zostavy sa v zobrazení na čítanie zobrazia karty strany zostavy pozdĺž dolnej časti zostavy, a nie na bočnej strane. V zobrazení na úpravy sú karty strany zostavy už umiestnené v dolnej časti zostavy.

Snímka obrazovky nastavenia tably Strany.

Ovládacie filtre

Tabla Nastavenia zostavy má tri nastavenia na ovládanie interakcií čitateľov s filtrami vo vašej zostave. Nasledujúce prepojenia nájdete v článku Formátovanie filtrov v zostavách Power BI, v ktorých nájdete podrobnosti o jednotlivých nastaveniach.

Exportovať údaje

V predvolenom nastavení môžu čitatelia zostáv exportovať súhrnné alebo základné údaje z vizuálov v zostave. Pomocou možnosti Export údajov im môžete povoliť iba export súhrnných údajov alebo nastaviť, aby zo zostavy neexportovali žiadne údaje.

Prispôsobenie vizuálov

Umožnite čitateľom zmeniť a prispôsobiť vizuály v zostave. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako umožniť čitateľom zostavy prispôsobovať vizuály.

Ďalšie kroky