Registrera iOS-enheten i kostnadshanteringsprogrammet för telekomtjänsterEnroll your iOS device in telecom expense management

Din organisation kanske använder ett kostnadshanteringsprogram för telekomtjänster för att se till att samtal- och dataförbrukningen förblir inom rimliga gränser.Your organization may be using telecom expense management software to ensure that their data and voice plans are being used within acceptable limits. När du har registrerat enheten visas ett meddelande som uppmanar dig att välja en lämplig kategori för enheten.Once you have completed enrolling your device, you will then be prompted select the best category for that device.

En skärmbild av skärmen "Välja den bästa kategorin för en enhet" på en iOS-enhet.

Välj ett lämpligt alternativ och du får en avisering om att installera programmet Datalert från App Store.Select the appropriate option, and you will receive a notification to install the Datalert app from the App Store. Din organisation kan mäta dataanvändningen med programmet Datalert.The Datalert app is how your organization can measure data usage. Om din organisation har konfigurerat alternativet arbets- eller skolregistrering i Microsoft, måste du logga in med ditt arbets- eller skolkonto.If your organization has configured the Microsoft work or school enrollment option, you will be required to log in with your work or school account. Om detta inte har aktiverats måste du ange information som exempelvis ditt telefonnummer, samt verifiera din enhet med en kod för att kunna registrera till Datalert-tjänsten från appen.If this hasn't been enabled, you will need to provide information such as your phone number and verify your device using a code to enroll into the Datalert service from the app.

En skärmbild på välkomstskärmen i programmet Datalert, där du uppmanas att fortsätta till nästa steg samt en kort förklaring om hur Datalert låter dig få ut det mesta av din dataförbrukning.

Registrera till Datalert med ditt arbets- eller skolkonto hos MicrosoftEnroll into Datalert using your Microsoft work or school account

Anteckning

Du måste ha appen Microsoft Authenticator installerad och aktiv på din telefon för att kunna registrera på det här sättet.You need to have the Microsoft Authenticator app installed and active on your phone to enroll this way.

 1. Välj Registrera med Microsoft-konto.Select Enroll with Microsoft account.

  En bild av skärmen Inställningar i Datalert-appen, med ett fält för telefonnummer för att registrera en enhet på den övre delen av skärmen och ”Registrera med Microsoft-konto” längst ned, där du måste ha ett Microsoft Office 365-konto och en Intune-prenumeration.

 2. Du får ett meddelande om att ”Datalert” vill öppna ”Authenticator”.You'll receive a notification that "Datalert" wants to open "Authenticator". Välj Öppna.Select Open.

  En bild av popup-frågan till användaren om att öppna autentiseringsappen på begäran av Datalert-appen.

 3. Logga in med ditt skol- eller arbetskonto i Microsoft.Sign in with your Microsoft school or work account. Datalert-installationen körs en liten stund och bör sedan ha slutförts.Datalert setup will work for a few moments, then should complete. Tryck på Slutför när den är klar.Tap Finish when it completes.

Registrera till Datalert med ditt telefonnummerEnroll into Datalert using your phone number

 1. Ange enhetens telefonnummer.Provide your device's phone number.

  En skärmbild på när programmet Datalert begär ett telefonnummer.

 2. Du får sedan en verifieringskod via SMS.You will then receive a verification code through an SMS message. Ange koden och tryck på OK.Provide the code and tap OK.

  En skärmbild på när programmet verifieringskoden via SMS.

 3. När du har angett verifieringskoden är installationen av Datalert färdig.Once you've provided the verification code, Datalert setup will complete. När du har tryckt på Slutför kan du övervaka dina data från Datalert.Tap Finish and you will be able to monitor your data from the Datalert app.

  En skärmbild av Datalerts övervakning av dagens dataförbrukning.

När du har registrerat enheten, börjar du se din dataanvändning av i appen Datalert.Once you've enrolled, you will begin to see your data usage in the Datalert app.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagssupporten.Contact your company support. Titta efter IT-administratörens kontaktuppgifter på företagsportalens webbplats.For contact information, check the Company Portal website.