Az alkalmazások Microsoft Intune-beli életciklusának áttekintéseOverview of the app lifecycle in Microsoft Intune

Az alkalmazások Microsoft Intune-beli életciklusa az alkalmazás hozzáadásával kezdődik, majd végighalad a további fázisokon egészen az alkalmazás eltávolításáig.The Microsoft Intune app lifecycle begins when an app is added and progresses through additional phases until you remove the app. A fázisok megismerése kellő mennyiségű információt nyújt az Intune-beli alkalmazásfelügyelet elkezdéséhez.By understanding these phases, you'll have a the details you need to get started with app management in Intune.

Az alkalmazások életciklusaThe app lifecycle

HozzáadásAdd

Az alkalmazások központi telepítésének első lépéseként fel kell vennie az Intune-ba a felügyelni és hozzárendelni kívánt alkalmazásokat.The first step in app deployment is to add the apps, which you want to manage and assign, to Intune. Jóllehet számos különböző típusú alkalmazással dolgozhat, az alapvető eljárás mindegyiknél ugyanaz.While you can work with many different app types, the basic procedures are the same. Az Intune-ba több különböző alkalmazástípust is felvehet, köztük a saját (üzletági) fejlesztésű, az áruházbeli, a beépített és a webes alkalmazásokat.With Intune you can add different app types, including apps written in-house (line-of-business), apps from the store, apps that are built-in, and apps on the web. Az egyes alkalmazástípusokról az Alkalmazás felvétele a Microsoft Intune-ba című témakörben talál további információt.For more information about each of these app types, see How to add an app to Microsoft Intune.

telepítése Telepítse aDeploy

Miután felvette az alkalmazást az Intune-ba, azt felhasználókhoz és felügyelt eszközökhöz rendelheti hozzá.After you've added the app to Intune, you can then assign it to users and devices that you manage. Az Intune megkönnyíti ezt a folyamatot, és az alkalmazás üzembe helyezését követően ellenőrizheti az üzembe helyezés sikerességét az Azure-beli Intune-ból.Intune makes this process easy, and after the app is deployed, you can monitor the success of the deployment from the Intune within the Azure portal. Egyes alkalmazás-áruházakban, mint az Apple vagy a Windows, nagy tételben is vásárolhat alkalmazáslicenceket cége számára.Additionally, in some app stores, such as the Apple and Windows app stores, you can purchase app licenses in bulk for your company. Az Intune képes szinkronizálni az adatokat ezekkel az áruházakkal, így Ön közvetlenül az Intune felügyeleti konzoljából hajthatja végre a központi telepítést és követheti nyomon a licenchasználatot.Intune can synchronize data with these stores so that you can deploy and track license usage for these types of apps right from the Intune administration console.

KonfigurálásConfigure

Az alkalmazások életciklusa során általában az alkalmazás több új verziója is megjelenik.As part of the app lifecycle, new versions of apps are regularly released. Az Intune számos eszközt kínál a központilag telepített alkalmazások verziófrissítésére.Intune provides tools to easily update apps that you have deployed to a newer version. Ezen túlmenően bizonyos alkalmazásokhoz további funkciók is konfigurálhatók, például:Additionally, you can configure extra functionality for some apps, for example:

  • Az iOS-alkalmazáskonfigurációs szabályzatok segítségével meghatározhatja, hogy a kompatibilis iOS-alkalmazások futása esetén mely beállítások lépjenek érvénybe.iOS app configuration policies supply settings for compatible iOS apps that are used when the app is run. Például egyes alkalmazásokhoz szükség lehet bizonyos márkajelzési beállításokra, vagy a célkiszolgáló nevére, amelyhez csatlakoznia kell.For example, an app might require specific branding settings or the name of a server to which it must connect.
  • A felügyeltböngésző-szabályzatok segítségével konfigurálhatja az Intune által felügyelt, az eszközök alapértelmezett böngészőjét felváltó böngésző beállításait, illetve korlátozhatja, hogy a felhasználók milyen weboldalakat nyithatnak meg.Managed browser policies help you to configure settings for the Intune managed browser, which replaces the default device browser and lets you restrict the websites that your users can visit.

VédelemProtect

Az Intune számos módszert kínál az alkalmazásokban tárolt adatok védelmére.Intune gives you many ways to help protect the data in your apps. A legfontosabb megoldások a következők:The main methods are:

  • Feltételes hozzáférés, amely az Ön által megadott feltételek alapján szabályozza az e-mail és egyéb szolgáltatások elérését.Conditional access, which controls access to email and other services based on conditions that you specify. Ilyen feltétel lehet az eszköz típusa, vagy az, hogy megfelel-e a központilag telepített eszközmegfelelőségi szabályzatnak.Conditions include device types or compliance with a device compliance policy that you deployed.
  • Alkalmazásvédelmi szabályzatok, amelyek az egyes alkalmazásokkal együttműködve nyújtanak védelmet az általuk használt céges adatok számára.App protection policies works with individual apps to help protect the company data that they use. Letilthatja például az adatok másolását a nem felügyelt és a felügyelt alkalmazások között, illetve megakadályozhatja az alkalmazások futtatását függetlenített vagy feltört eszközökön.For example, you can restrict copying data between unmanaged apps and apps that you manage, or you can prevent apps from running on devices that have been jailbroken or rooted.

KivonásRetire

Az idő múlásával a telepített alkalmazások elavulttá válnak, így el kell őket távolítani.Eventually, it's likely that apps that you deployed become outdated and need to be removed. Az Intune segítségével egyszerűen kivonhatja a kívánt alkalmazásokat a szolgáltatásból.Intune makes it easy to retire apps from service.

További lépések:Next steps: