Az alkalmazás-életciklus áttekintéseOverview of the app lifecycle

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Az Intune-ban az alkalmazások életciklusa az alkalmazás felvételével kezdődik. Ezt követően az alkalmazás különböző fázisokon halad át egészen addig, amíg el nem távolítják.The Intune app lifecycle begins when an app is added and progresses through additional phases until you remove the app.

Az alkalmazások életciklusaThe app lifecycle

HozzáadásAdd

Az alkalmazások központi telepítésének első lépéseként fel kell vennie az Intune-ba a felügyelni és hozzárendelni kívánt alkalmazásokat.The first step in app deployment is to add the apps, which you want to manage and assign, to Intune. Jóllehet számos különböző típusú alkalmazással dolgozhat, az alapvető eljárás mindegyiknél ugyanaz.While you can work with many different app types, the basic procedures are the same. Az Intune-ban regisztrált eszközökhöz (a klasszikus portálon), valamint az Intune ügyfélszoftverével felügyelt Windows-számítógépekhez egyaránt vehet fel alkalmazásokat.With Intune, you can add apps for both enrolled devices (Classic portal) and Windows PCs you manage with the Intune client software.

telepítése Telepítse aDeploy

Az Intune-ba való felvételét követően hozzárendelheti az alkalmazást a felügyelni kívánt eszközökre (a klasszikus portálon).After you've added the app to Intune, you can then assign it to users and devices that you manage (Classic portal). Az Intune jelentős mértékben leegyszerűsíti ezt a folyamatot, ráadásul az alkalmazás telepítését követően az Intune felügyeleti konzoljából ellenőrizheti a telepítés sikerességét (a klasszikus portálon).Intune makes this process easy, and after the app is deployed, you can monitor the success (Classic portal) of the deployment from the Intune administration console. Emellett egyes alkalmazás-áruházakban, például az Apple (klasszikus portál) és a Windows (klasszikus portál) alkalmazás-áruházaiban nagyban is vásárolhat alkalmazáslicenceket vállalata számára.Additionally, in some app stores, like the Apple (Classic portal) and Windows (Classic portal) app stores, you can purchase app licenses in bulk for your company. Az Intune képes szinkronizálni az adatokat ezekkel az áruházakkal, így Ön közvetlenül az Intune felügyeleti konzoljából hajthatja végre a központi telepítést és követheti nyomon a licenchasználatot.Intune can synchronize data with these stores so that you can deploy and track license usage for these types of apps right from the Intune administration console.

KonfigurálásConfigure

Az alkalmazások életciklusa során általában az alkalmazás több új verziója is megjelenik.As part of the app lifecycle, new versions of apps are regularly released. Az Intune számos eszközt kínál a központilag telepített alkalmazások verziófrissítésére (a klasszikus portálon).Intune provides tools to easily update apps (Classic portal) that you have deployed to a newer version. Ezen túlmenően bizonyos alkalmazásokhoz további funkciók is konfigurálhatók, például:Additionally, you can configure extra functionality for some apps, for example:

  • Az iOS-alkalmazáskonfigurációs szabályzatok segítségével (a klasszikus portálon) meghatározhatja, hogy a kompatibilis iOS-alkalmazások futása esetén mely beállítások lépjenek érvénybe.iOS app configuration policies (Classic portal) supply settings for compatible iOS apps that are used when the app is run. Az alkalmazásokhoz megadhat például márkajelzési beállításokat, illetve meghatározhatja a kiszolgáló nevét, amelyhez szeretné, hogy az alkalmazás csatlakozzon.For example, an app might require specific branding settings or the name of a server to connect to.
  • A felügyeltböngésző-szabályzatok segítségével (a klasszikus portálon) konfigurálhatja az Intune által felügyelt, az eszközök alapértelmezett böngészőjét felváltó böngésző beállításait, illetve korlátozhatja, hogy a felhasználók milyen weboldalakat nyithatnak meg.Managed browser policies (Classic portal) help you to configure settings for the Intune managed browser, which replaces the default device browser and lets you restrict the websites that your users can visit.

VédelemProtect

Az Intune számos módszert kínál az alkalmazásokban tárolt adatok védelmére.Intune gives you many ways to help protect the data in your apps. A legfontosabb megoldások a következők:The main methods are:

KivonásRetire

Az idő múlásával a telepített alkalmazások elavulttá válnak, így el kell őket távolítani.Eventually, it's likely that apps that you deployed become outdated and need to be removed. Az Intune segítségével egyszerűen kivonhatja a kívánt alkalmazásokat a szolgáltatásból (a klasszikus portálon).Intune makes it easy to retire apps from service (Classic portal).