Egyéni VPN-profilok létrehozása a Microsoft Intune-banHow to create custom VPN profiles in Microsoft Intune

Egyéni Intune-konfigurációs szabályzatokkal VPN-profilok hozhatók létre a következő platformokon:You can use Intune custom configuration polices to create VPN profiles for the following platforms:

 • Android 4 és újabb verziókAndroid 4 and later
 • A Windows 8.1-es vagy újabb verzióját futtató regisztrált eszközökEnrolled devices that run Windows 8.1 and later
 • Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
 • A Windows 10 asztali verzióját futtató regisztrált eszközökEnrolled devices that run Windows 10 desktop
 • Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile

Az ilyen típusú szabályzat akkor lehet hasznos, ha a szabványos Intune VPN-szabályzatok nem tartalmazzák a használni kívánt beállításokat.This type of policy can be useful when the standard Intune VPN policies don't have the settings you want to use.

Egyéni konfigurációs szabályzat létrehozása:To create a custom configuration policy:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panel Kezelés területén válassza a Profilok lehetőséget.On the Device configuration pane under the Manage section, choose Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create profile.
 6. A Profil létrehozása panelen töltse ki az egyéni VPN-profil Név és Leírás mezőjét.On the Create profile pane, enter a Name and Description for the VPN profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre alkalmazni szeretné a VPN-beállításokat.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply VPN settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet egyéni eszközbeállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for custom device settings:
  • AndroidAndroid
  • Android for WorkAndroid for Work
  • iOS (egy Apple Configuratorból exportált fájllal konfigurálva)iOS (configured using a file you exported from Apple Configurator).
  • macOS (egy Apple Configuratorból exportált fájllal konfigurálva)macOS (configured using a file you exported from Apple Configurator).
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1 és újabbWindows 8.1 and later
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Egyéni lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Custom.
 9. Az Egyéni OMA-URI beállítások panelen minden egyes megadni kívánt URI-beállításhoz válassza a Hozzáadás elemet, adja meg a kért adatokat, majd kattintson az OK gombra.On the Custom OMA-URI Settings pane, for each URI setting you want to specify, choose Add, provide the requested information, then choose OK. Például:Here's an example:

  VPN-profil egyéni konfigurációjának párbeszédpanelje

 10. Miután megadta az összes szükséges URI-beállítást, kattintson az OK gombra, majd a Profil létrehozása panelen válassza a Létrehozás elemet.After you've entered all of URI settings you need, choose OK, and then, on the Create profile pane, choose Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list pane. Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.