Egyéni VPN-profilok létrehozása a Microsoft Intune-banHow to create custom VPN profiles in Microsoft Intune

Egyéni konfiguráció létrehozásaCreate a custom configuration

Egyéni Intune-konfigurációs szabályzatokkal VPN-profilok hozhatók létre a következőkhöz:You can use Intune custom configuration polices to create VPN profiles for:

 • Android 4 vagy újabb rendszerű eszközökDevices that run Android 4 and later
 • A Windows 8.1-es vagy újabb verzióját futtató regisztrált eszközökEnrolled devices that run Windows 8.1 and later
 • A Windows Phone 8.1-es vagy újabb verzióját futtató eszközökDevices that run Windows Phone 8.1 and later
 • A Windows 10 asztali verzióját futtató regisztrált eszközökEnrolled devices that run Windows 10 desktop
 • Windows 10 Mobile-t futtató eszközökDevices that run Windows 10 Mobile

Az ilyen típusú szabályzat akkor lehet hasznos, ha a szabványos Intune VPN-szabályzatok nem tartalmazzák a használni kívánt beállításokat.This type of policy can be useful when the standard Intune VPN policies do not contain the settings you want to use.

Egyéni konfigurációs szabályzat létrehozása:To create a custom configuration policy:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen töltse ki az egyéni VPN-profil Név és Leírás mezőjét.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the VPN profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre alkalmazni szeretné a VPN-beállításokat.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply VPN settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet egyéni eszközbeállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for custom device settings:
  • AndroidAndroid
  • iOS (egy Apple Configuratorból exportált fájllal konfigurálva)iOS (configured using a file you exported from Apple Configurator).
  • macOS (egy Apple Configuratorból exportált fájllal konfigurálva)macOS (configured using a file you exported from Apple Configurator).
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Egyéni lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Custom.
 9. Az Egyéni OMA-URI beállítások panelen minden egyes megadni kívánt URI-beállításhoz válassza a Hozzáadás elemet, adja meg a kért adatokat, majd kattintson az OK gombra.On the Custom OMA-URI Settings blade, for each URI setting you want to specify, choose Add, provide the requested information, then choose OK. Például:Here's an example:

  VPN-profil egyéni konfigurációjának párbeszédpanelje

 10. Miután megadta az összes szükséges URI-beállítást, kattintson az OK gombra, majd a Profil létrehozása panelen válassza a Létrehozás elemet.After you've entered all of URI settings you need, choose OK, and then, on the Create Profile blade, choose Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade. Ha szeretné a profil csoportokhoz való hozzárendelésével folytatni, erről a How to assign device profiles (Eszközprofilok hozzárendelése) című témakörben olvashat.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.