Utforsk rapporter i Power BI-mobilappene

Gjelder:

iPhone iPad Android-telefon Android-nettbrett Windows 10-enheter
iPhoner iPader Android-telefoner Android-nettbrett Windows 10-enheter

Obs!

Power BI støtte for mobilapper for telefoner som bruker Windows 10 Mobile har blitt utgått per 16. mars 2021. Finn ut mer

En Power BI-rapport er en interaktiv visning av dataene dine, med visualobjekter som representerer ulike funn og innsikt fra disse dataene. Visning av rapporter i Power BI-mobilappene er det tredje trinnet i en tretrinns prosess:

 1. Opprette rapporter i Power BI Desktop. Du kan til og med optimalisere en rapport for telefoner i Power BI Desktop.
 2. Publiser disse rapportene til Power BI-tjenesten (https://powerbi.com) eller Power BI-rapportserver.
 3. Samhandle med rapportene i Power BI-mobilappene.

Åpne en Power BI-rapport i mobilappen

Power BI-rapporter lagres på forskjellige steder i mobilappen, avhengig av hvor du fikk dem. De kan være i Apper, Delt med meg, Arbeidsområder (inkludert Mitt arbeidsområde), eller på en rapportserver. Noen ganger går du via et relatert instrumentbord for å få tilgang til en rapport, og noen ganger er de oppført.

I lister og menyer finner du et ikon ved siden av et rapportnavn, slik at du forstår at dette elementet er en rapport:

Rapporter i Mitt arbeidsområde

Det finnes to ikoner for rapporter i Power BI-mobilappene:

 • Rapportikon angir en rapport som skal vises i liggende retning i appen. Den vil se ut som den gjør i en nettleser.

 • Rapportikon på telefon angir en rapport som har minst én rapportside optimalisert for telefon, som vises i stående retning.

Obs!

Når du holder telefonen i liggende retning, får du alltid det liggende oppsettet, selv om rapportsiden har telefonoppsett.

Trykk på Flere alternativer (...) i øvre høyre hjørne av en flis, og trykk deretter på Åpne rapport for å hente en rapport fra et instrumentbord:

Åpne rapport

Ikke alle fliser kan åpnes som rapporter. Fliser som opprettes når du stiller et spørsmål i boksen Spørsmål og svar, for eksempel, åpner ikke rapporter når du trykker på dem.

Zoom inn på dataene dine

Bruk knipebevegelsen for å zoome inn i rapportene dine og undersøke dem mer detaljert. Gjør bevegelsen motsatt vei for å zoome ut igjen. Knip for å zoome støttes på Android- og iOS-telefoner og nettbrett.

Samhandling med rapporter

Når du har en rapport åpen i appen, kan du begynne å jobbe med den. Det er mange ting du kan gjøre med rapporten og dataene i den. Du finner handlinger som du kan utføre på rapporten, i bunnteksten i rapporten. Ved å trykke på og langtrykke på dataene som vises i rapporten, kan du også ta utsnitt og indeksere dataene.

Interaksjon med enkelttrykk kontra dobbelttrykk

Power BI-mobilappen er innstilt på interaksjon med enkelttrykk når du laster den ned. Det betyr at når du trykker på et visualobjekt for å foreta en handling, for eksempel velge et utsnitt, gjøre kryssutheving, klikke på en kobling eller knapp osv., velger trykket både visualobjektet og utfører handlingen du ønsker.

Du kan bytte til interaksjon med dobbelttrykk hvis du foretrekker det. Med dobbelttrykk må du først trykke på et visualobjekt for å velge det, og deretter trykke på visualobjektet på nytt for å utføre ønsket handling.

Du finner informasjon om hvordan du bytter til dobbelttrykk – eller går tilbake til enkelttrykk – i artikkelen Innstillinger for appinteraksjon.

Enkeltvalg- eller flervalgmodus for datapunktvalg

Trykk på et datapunkt i en rapport for å velge det. Du kan velge om du vil bruke enkeltvalg- eller flervalgmodus. Når du trykker på et datapunkt i enkeltvalgmodus, erstatter dette utvalget eventuelle tidligere valg du har gjort. Når du trykker på et datapunkt i flervalgmodus, blir det du velger, lagt til det du allerede har valgt, og det samlede resultatet av alle valgene utheves i alle rapportens visualiseringer.

Hvis du vil fjerne merkingen av et valgt datapunkt, trykker du ganske enkelt på det på nytt.

Hvis du vil veksle mellom enkeltvalg- og flervalgmodus, kan du gå til innstillinger for appsamhandling.

Bruk av trykk og trykk og hold

Et trykk er det samme som et museklikk. Hvis du vil kryssutheve rapporten basert på et datapunkt, trykker du på dette datapunktet. Når du trykker på en slicerverdi, velges verdien, og det gjøres utsnitt i resten av rapporten etter denne verdien. Når du trykker på en kobling, knapp eller et bokmerke, utføres den handlingen som er definert av rapportens forfatter.

Du har antakelig lagt merke til at når du trykker på et visualobjekt, vises en kantlinje. I øverste høyre hjørne på kantlinjen ser du Flere alternativer (...). Hvis du trykker på ellipsen, ser du en meny med handlinger du kan utføre på dette visualobjektet:

Visualobjekt og meny

Verktøytips og drillhandlinger

Når du trykker og holder på et datapunkt, vises et verktøytips som viser verdiene som dette datapunktet representerer:

Verktøytips

Hvis rapportforfatteren har konfigurert et verktøytips for rapportsiden, erstattes det standard verktøytipset med verktøytipset for rapportsiden:

Verktøytips for rapportside

Obs!

Verktøytips for rapporter støttes for enheter med visningsporter på minst 640 piksler og 320 piksler. Hvis enheten er mindre, viser appen standard verktøytips.

Rapportforfattere kan definere hierarkier i dataene og relasjonene blant rapportsidene. Hierarkier gjør det mulig å drille ned, drille opp og drille gjennom til en annen rapportside fra et visualobjekt og en verdi. Så når du trykker og holder på en verdi, vises de relevante drillalternativene i bunnteksten i tillegg til verktøytipset:

Drillhandlinger

Du blir dirigert til en annen side i rapporten i Power BI når du trykker på en bestemt del av et visualobjekt og deretter trykker på alternativet ekstrahering, filtrert til verdien du trykte på. Forfatteren av en rapport kan definere ett eller flere alternativer for ekstrahering, hvorpå hvert av disse tar deg til ulike sider. I dette tilfellet kan du velge hvilket alternativ du ønsker å drille gjennom. Tilbake-knappen tar deg tilbake til den forrige siden.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om hvordan du legger til ekstrahering i Power BI Desktop.

Viktig!

I Power BI-mobilappene er drillhandlinger i visualobjekter for matriser og tabeller aktivert bare gjennom celleverdier, ikke gjennom kolonne- eller radoverskrifter.

Fra bunnteksten i rapporten kan du utføre flere handlinger på gjeldende rapportside eller på hele rapporten. Bunnteksten gir rask tilgang til de vanligste handlingene. Du kan få tilgang til andre handlinger ved å trykke på knappen Flere alternativer (...):

Bunntekst i rapport

Du kan utføre disse handlingene fra bunnteksten:

 • Tilbakestill rapportfilteret og kryssuthev utvalg tilbake til den opprinnelige tilstanden.
 • Åpne samtaleruten for å vise kommentarer eller legge til kommentarer i denne rapporten.
 • Åpne filtreringsruten for å vise eller endre filteret som er i bruk i rapporten.
 • List opp alle sidene i rapporten. Hvis du trykker på et sidenavn, blir den siden lastet inn og vist. Du kan flytte mellom rapportsider ved å sveipe fra kanten av skjermen til midtpunktet.
 • Vis alle rapporthandlinger.

Alle rapporthandlinger

Når du trykker på knappen Flere alternativer (...) i bunnteksten i rapporten, ser du alle handlingene du kan utføre i en rapport:

Alle rapporthandlinger

Noen av handlingene kan være deaktiverte, fordi de er avhengige av de bestemte rapportegenskapene. For eksempel:

Bokmerker er bare til stede hvis bokmerker er angitt i rapporten. Både personlige bokmerker som du kan definere i Power BI-tjenesten og bokmerker definert av den som har opprettet rapporten, vises. Hvis ett av bokmerkene er blitt definert som et standardbokmerke, åpnes rapporten for den visningen når den lastes inn.

Kommenter og del kan være slått av hvis det finnes en policy for Intune-beskyttelse i organisasjonen som hindrer deling fra en Power BI-mobilapp.

Inviter er bare aktivert hvis du har tillatelse til å dele rapporten med andre. Du har bare tillatelse hvis du er eieren av rapporten, eller hvis eieren har gitt deg tillatelse til å dele på nytt.

Filtrer etter gjeldende plassering er aktivert hvis forfatteren har kategorisert rapporten med geografiske data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om identifisering av geografiske data i en rapport.

Skann for å filtrere rapporten etter strekkode er aktivert bare hvis datasettet i rapporten er merket som strekkode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om merking av strekkoder i Power BI Desktop.

Bokmerker

Power BI-mobilappen støtter både rapportbokmerker definert av den som har opprettet rapporten og personlige bokmerker som du kan definere i Power BI-tjenesten. Du kan finne bokmerke-menyen under Flere alternativer (...) på verktøylinjen rapporthandling.

Standardbokmerker har et eget ikon. Du kan angi, fjerne angivelse eller endre standardinnstillingen for personlige bokmerker ved å trykke på Flere alternativer (...) ved siden av bokmerket du vil endre, og velge Bruk som standard eller Fjern som standard.

bokmerke-meny

Når en bokmerkevisning av en rapport er åpen, vises navnet på bokmerket øverst i rapporten.

visning av bokmerke

Les mer om bokmerker i Power BI-tjenesten.

Undersøke avvik i tidsseriedata

Avviksregistrering er en Power BI-funksjon som automatisk oppdager avvik (det vil si verdier som ligger utenfor forventede områder) i linjediagrammer med tidsseriedata. I tillegg gir den mulige forklaringer, sortert etter forklarende styrke, for årsaken til avviksverdiene. Avviksregistrering er tilgjengelig hvis det er aktivert i diagrammet av rapportoppretteren.

Når du viser en rapport som har avviksregistrering aktivert i et diagram med tidsseriedata, ser du avvikene indikert i diagrammet, akkurat som du ville ha sett dem i Power BI-tjenesten og i Power BI Desktop.

Skjermbilde av linjediagram med avviksindikasjoner.

For mer informasjon og forklaringer, må du åpne avvikspanelet. Det finnes flere måter å gjøre dette på:

 • Trykk på avviksindikasjonen i diagrammet.
 • Trykk på Flere alternativer (...) og velg Vis avvik i menyen som vises.
 • Trykk på datapunktet for å vise et verktøytips, og velg Avvik.

Bildet nedenfor illustrerer de tre måtene du kan åpne avvikspanelet på.

Skjermbilder som viser hvordan du åpner avvikspanelet.

I avvikspanelet vil du se en forklaring på naturlig språk av det registrerte avviket, i tillegg til tilknyttede faktorer som er sortert etter forklarende styrke. Sveip fra høyre til venstre for å vise alle relevante faktorer og deres styrker.

Skjermbilde som viser sveip fra høyre til venstre for å vise avviksforklaringer.

Når avvikspanelet er synlig, kan du fremdeles rulle i mobilrapporten under det, slik at du kan fortsette å jobbe med rapporten og dele den opp for å få en bedre forståelse av avvikene i dataen. For hver interaksjon kjører Power BI en ny avviksregistrering for å finne avvik i dataene i området.

Oppdatere dataene dine

Hvis du ikke er sikker på om du viser de mest oppdaterte dataene, kan du hente nye data ned til rapporten fra Power BI-tjenesten:

 • Dra litt ned fra toppen til bunnen av rapportsiden på iOS-enheter og Android-nettbrett.

 • På Android-telefoner kan du enten bruke dra ned-handlingen eller en oppdateringsknapp, avhengig av hvordan du har konfigurert det i samhandlingsinnstillinger.

 • Bruk Oppdater-knappen øverst til høyre på skjermen på Windows-enheter.

  Rapportsider som har automatisk sideoppdatering, oppdateres automatisk slik de er konfigurert (gjelder bare Windows-appen).

Obs!

Oppdateringsmetodene ovenfor oppdaterer ikke det underliggende datasettet. I stedet oppdaterer de rapporten du viser på mobilappen med eventuelle nye data som eksisterer i Power BI.

Hvordan vet jeg når rapporten sist ble oppdatert?

Trykk på rapportoverskriften for å finne ut når rapporten sist ble oppdatert. Navigasjonstreet til rapporten vises, inkludert dato og tidspunkt for siste oppdatering.

Skjermbilde av rapportoppdateringsinformasjon på mobilappen.

Konfigurering av funksjoner i rapporter

Power BI-mobilappen har en rekke innstillinger som gir deg mulighet til å ha full kontroll over funksjoner i en rapport. Du kan for øyeblikket konfigurere

 • Interaksjon med visualobjekter i rapporten: Du kan velge å bruke interaksjon med enten enkelttrykk eller dobbelttrykk.
 • Metode for dataoppdatering: Du kan velge å enten ha en oppdateringsknapp eller en dra-funksjon for oppdatering av rapportdata.
 • Synlighet for bunntekst i rapporten: Du kan velge å enten ha en forankret bunntekst som alltid er synlig, eller en dynamisk bunntekst som skjules og vises på nytt avhengig av handlingene dine (f.eks.rulling).

Les Innstillinger for appinteraksjon for å få informasjon om hvordan du endrer disse innstillingene.

Neste trinn