OracleBoolean.Inequality(OracleBoolean, OracleBoolean) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia OracleBoolean dla nierówności.Compares two instances of OracleBoolean for inequality.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator !=(System::Data::OracleClient::OracleBoolean x, System::Data::OracleClient::OracleBoolean y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator != (System.Data.OracleClient.OracleBoolean x, System.Data.OracleClient.OracleBoolean y);
static member op_Inequality : System.Data.OracleClient.OracleBoolean * System.Data.OracleClient.OracleBoolean -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator != (x As OracleBoolean, y As OracleBoolean) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli jedno z OracleBoolean wystąpień ma wartość null Value , OracleBoolean jest Nullto.If either instance of OracleBoolean is null, the Value of the OracleBoolean is Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleBoolean.NotEquals(OracleBoolean, OracleBoolean)The equivalent method for this operator is OracleBoolean.NotEquals(OracleBoolean, OracleBoolean)

Dotyczy