Łączenie z danymi w usłudze Power BI — dokumentacja

Dokumentacja usługi Power BI zawiera specjalistyczne informacje i rozwiązania spełniające wszelkie potrzeby, niezależnie od sposobu używania usługi Power BI.