Pridanie údajového pripojenia do aplikácie plátna v Power Apps

V službe Power Apps môžete údajové pripojenie pridať do existujúcej aplikácie plátna alebo do úplne novej vytváranej aplikácie. Aplikácia sa môže pripojiť k službám SharePoint, Microsoft Dataverse, Salesforce, OneDrive alebo k mnohým ďalším zdrojom údajov.

Váš ďalší krok po prečítaní tohto článku bude v aplikácii zobraziť a spravovať údaje z daného zdroja údajov tak, ako v týchto príkladoch:

 • Pripojte sa k OneDrive a spravujte údaje v excelovom zošite vo vašej aplikácii.
 • Pripojte sa k službe Twilio a pošlite zo svojej aplikácie správu SMS.
 • Pripojte sa k Dataverse a aktualizujte entitu z vašej aplikácie.
 • Pripojte sa k SQL serveru a aktualizujte tabuľku z aplikácie.

Predpoklady

Zaregistrujte sa na portáli Power Apps a potom sa prihláste pomocou tých istých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.

Otvorenie prázdnej aplikácie

 1. Na karte Domov vyberte Aplikácia plátna od začiatku.

 2. Zadajte názov aplikácie a vyberte položku Vytvoriť.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Vitajte v aplikácii Power Apps Studio, vyberte možnosť Preskočiť.

Pridať zdroj údajov

 1. V stredovej table vyberte pripojiť k údajom, čím sa otvorí tabla Údaje.

  Ak išlo o existujúcu aplikáciu a obrazovka už obsahovala ovládací prvok, vyberte položku Zobrazenie > Zdroje údajov, čím sa otvorí tá istá tabla.

 2. Vyberte položku Pridať zdroj údajov.

 3. Ak zoznam pripojení zahŕňa požadované pripojenie, vyberte ho a pridajte ho tak do aplikácie. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.

  Výber existujúceho pripojenia

 4. Výberom položky Nové pripojenie zobrazte zoznam pripojení.

  Pridanie pripojenia

 5. Do vyhľadávacieho panela zadajte alebo prilepte prvých niekoľko písmen požadovaného pripojenia a potom vyberte pripojenie, keď sa zobrazí.

  Vyhľadanie pripojenia

 6. Výberom možnosti Vytvoriť vytvorte pripojenie a pridajte ho do aplikácie.

  Niektoré konektory, napríklad Office 365 Outlook, nevyžadujú žiadne ďalšie kroky, takže pomocou nich môžete hneď začať zobrazovať údaje. V prípade iných konektorov sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacích údajov, zadanie konkrétnej množiny údajov alebo na vykonanie iných potrebných krokov. SharePoint a SQL Server môžete napríklad začať používať až po zadaní ďalších informácií. S Dataverse môžete pred výberom entity zmeniť prostredie.

Identifikácia alebo zmena zdroja údajov

Ak aktualizujete aplikáciu, možno budete musieť identifikovať alebo zmeniť zdroj údajov, ktorý sa zobrazí v galérii, formulári alebo inom ovládacom prvku. Možno tak budete musieť identifikovať zdroj údajov, keď aktualizujete aplikáciu, ktorú vytvoril niekto iný alebo ktorú ste vytvorili vy, ale dávno.

 1. Vyberte ovládací prvok, napríklad galériu, ktorého zdroj údajov chcete identifikovať alebo zmeniť.

  Názov zdroja údajov sa zobrazí na pravej table na karte Vlastnosti.

  Identifikácia pripojenia

 2. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o zdroji údajov alebo ich zmeniť, vyberte šípku nadol vedľa jeho názvu.

  Zobrazia sa ďalšie informácie o aktuálnom zdroji údajov a môžete si vybrať alebo vytvoriť iný zdroj.

  Zmena pripojenia

Ďalšie kroky

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).