Povezana iskustva u sistemu OfficeConnected experiences in Office

Napomena

Da biste videli listu Office proizvoda koji su obuhvaćeni ovim informacijama o privatnosti, pogledajte članak „Dostupne kontrole privatnosti za Office proizvode“.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Office se sastoji od aplikacija klijentskog softvera i povezanih iskustava dizajniranih tako da vam omogućavaju da efikasnije kreirate, komunicirate i sarađujete.Office consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Rad sa drugima na dokumentu uskladištenom u OneDrive usluzi ili prevođenje sadržaja Word dokumenta na neki drugi jezik su primeri povezanih iskustava.Working with others on a document stored on OneDrive or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržajConnected experiences that analyze your content

Povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržaj su iskustva koja koriste vaš Office da pruže preporuke za dizajn, predloge za uređivanje, uvid u podatke i slične funkcije.Connected experiences that analyze your content are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primer, Dizajner za PowerPoint ili Prevodilac.For example, PowerPoint Designer or Translator.

Sledeća tabela sadrži spisak povezanih iskustava koja analiziraju vaš sadržaj i pružaju veze za više informacija o njima.The following table provides a list of connected experiences that analyze your content and also provides links to more information about them.

ImeName Više informacijaMore information
3D mape*3D Maps* Prvi koraci uz 3D mapeGet started with 3D Maps
Automatsko alternativni txtAutomatic alt txt Sve što treba da znate da biste napisali efikasan alternativni tekstEverything you need to know to write effective alt text
Preporuke grafikona (Excel za veb)Chart recommendations (Excel for the web) Kreiranje grafikona pomoću preporučenih grafikonaCreate a chart with recommended charts
Dodaci za Beležnicu za razred (OneNote)Class Notebook add-ins (OneNote) Prvi koraci uz OneNote beležnicu za razred: uputstva za nastavnikeGetting Started with the OneNote Class Notebook: A Walkthrough for Teachers
Tipovi podatakaData types Tipovi Excel podataka: „Deonice“ i „Geografija“Excel data types: Stocks and geography
Dizajner (Word za Veb)Designer (Word for the web) Koristite Dizajner da biste kreirali dokumente sa doteranim izgledomUse Designer to create more polished documents
DiktiranjeDictation Diktiranje dokumenata u programu WordDictate your documents Word
Uređivač1Editor1 Microsoft uređivač proverava gramatiku i još mnogo toga u dokumentima, pošti i na vebuMicrosoft Editor checks grammar and more in documents, mail, and the web
IdejeIdeas Ideje u programu ExcelIdeas in Excel
Mastilo u tekst, mastilo u oblik, mastilo u matematički izrazInk to Text, Ink to Shape, Ink to Math Promenite rukopis u oblike, tekst ili matematički izraz u programu PowerPoint za Microsoft 365Change handwritten ink to shapes, text, or math in PowerPoint for Microsoft 365
Alatke za učenjeLearning Tools Alatke za učenjeLearning Tools
Umetanje podataka iz slikeInsert data from picture Umetanje podataka iz slikeInsert data from picture
Natpisi i titlovi uživoLive captions & subtitles Prisutne u realnom vremenu, automatski titlovi ili podnaslovi u programu PowerPointPresent with real-time, automatic captions or subtitles in PowerPoint
Grafikon mape*Map chart* Kreiranje grafikona mape u programu ExcelCreate a Map chart in Excel
Mape u prikazu Power ViewMaps in Power View Mape u programskom dodatku Power ViewMaps in Power View
Office usluge za prezentacijeOffice Presentation Service Emitovanje prezentacije udaljenoj publiciBroadcast your PowerPoint presentation online to a remote audience
Preporuke za izvedene tabele (Excel na vebu)PivotTable recommendations (Excel for the web) Kreiranje izvedene tabele za analizu podataka radnog listaCreate a PivotTable to analyze worksheet data
Dizajner za PowerPointPowerPoint Designer Pravljenje profesionalnih prikaza slajdova pomoću usluge „Dizajner za PowerPoint“Create professional slide layouts with PowerPoint Designer
Trener za izlagače (PowerPoint)Presenter Coach (PowerPoint) Proba projekcije slajdova sa trenerom za prezentacijeRehearse your slide show with Presenter Coach
Objavljivanje u usluzi Power BIPublish to Power BI Objavljivanje sadržaja u usluzi Power BI iz programa ExcelPublish to Power BI from Excel
Objavljivanje u usluzi Microsoft StreamPublish to Microsoft Stream Pretvaranje prezentacije u video zapisTurn your presentation into a video
Istraživanje*Research* Dodavanje ili promena usluga istraživanjaAdd or change research services
Skeniranje vizitkarteScan a business card Skeniranje ili dodirivanje za dodavanja kontakata u programu Outlook za AndroidScan or tap to add contacts on Outlook for Android
Deljenje obaveštenjaSharing notification Budite obavešteni kada članovi vašeg tima ažuriraju vašu deljenu datotekuGet notified when members of your team update your shared file
Provera sličnosti* (svojstvo funkcije Uređivač)Similarity checker* (a feature of Editor) Proveravanje sličnosti dokumenta sa izvorima na mrežiCheck your document for similarity to online sources
Pametno pronalaženje*Smart Lookup* Dobijanje uvida u ono na čemu radite uz pametno pronalaženjeGet insights into what you're working on with Smart Lookup
Predloženi odgovoriSuggested replies Šta su predloženi odgovori?What are suggested replies?
Dodirnite za Word (Dodaj iz datoteke)Tap for Word (Add from files) Pronalaženje i korišćenje potrebnog sadržaja, kada vam je potreban, bez napuštanja programa WordFind and use the content you need, when you need, without leaving Word
Predviđanja teksta (funkcija uređivača)Text predictions (a feature of Editor) Ubrzajte pisanje pomoću predviđanja teksta u programu WordMake writing faster with text predictions in Word
TranskripcijaTranscription Transkribujte vaše snimkeTranscribe your recordings
Prebacivanje na veb stranicuTransform to Web Page Pretvaranje Word dokumenta u Sway veb stranicuTransform your Word document into a Sway web page
PrevodilacTranslator Prevod teksta na drugi jezikTranslate text into a different language

1 osnovna funkcionalnost Uređivača ostaje dostupna čak i ako niste povezani sa Internetom.1 Basic functionality of Editor remains available even if you're not connected to the internet. Ta ista osnovna funkcionalnost ostaje dostupna i ako odlučite da onemogućite korišćenje povezanih iskustava koje analiziraju sadržaj.That same basic functionality also remains available if you decide to disable the use of connected experiences that analyze your content. U oba slučaja, nema poslatih podataka o korišćenju Uređivača korporaciji Microsoft.In both cases, no data about the use of Editor is sent to Microsoft.

Napomena

*Kada su korisnici prijavljeni sa poslovnim ili školskim nalogom, povezana iskustva navedena gore u kurzivu nisu obavezna i pružaju se po uslovimaMicrosoft ugovor o pružanju uslugaiizjave o privatnosti, a mogu se primeniti i drugi uslovi.*When users are signed in with a work or school account, the connected experiences listed above in italics are optional and are provided under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement, and other terms may also apply. Za više informacija, pogledajtePregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office. Ako ste administrator, ova povezana iskustva mogu biti upravljana kontrolom privatnosti za povezana iskustva ili u postavci privatnosti Dozvoljavanje upotrebe dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.If you're an admin, these connected experiences can be managed by privacy controls for connected experiences or by the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiConnected experiences that download online content

Povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na internetu su iskustva koja vam omogućavaju da pretražite i preuzmete sadržaj na mreži, uključujući predloške, slike, 3D modele, video zapise i referentne materijale kako biste poboljšali svoje dokumente.Connected experiences that download online content are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primer, Office predlošci ili PowerPoint QuickStarter.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter.

Sledeća tabela sadrži spisak povezanih iskustava koja preuzimaju sadržaj na internetu i pružaju veze za više informacija o njima.The following table provides a list of connected experiences that download online content and also provides links to more information about them.

ImeName Više informacijaMore information
Aplikacije za kalendarCalendar apps Šta su to aplikacije za kalendar?What are Calendar Apps?
Fontovi u oblakuCloud fonts Fontovi u oblaku, u sistemu OfficeCloud fonts in Office
Najčešća pitanjaFAQs Kada odaberete Postavke > Pomoć & povratne informacije > Najčešća pitanja u programu Outlook za iOS i Android, odvedeni ste u https://www.osupportweb.com/a/outlook-mobile.When you choose Settings > Help & Feedback > FAQs on Outlook for iOS and Android, you are taken to https://www.osupportweb.com/a/outlook-mobile.
Efekti zapisa mastilomInk Effects Crtanje i zapisivanje mastilom u sistemu OfficeDraw and write with ink in Office
Umetanje ikonaInsert Icons Umetanje ikona u sistemu Microsoft OfficeInsert icons in Microsoft Office
Umetanje Microsoft formularaInsert Microsoft Forms Umetanje obrasca ili kvizova u PowerPointInsert a form or quiz into PowerPoint
Umetnite 3D model na mreži*Insert Online 3D Models* Budite kreativni uz 3D modeleGet creative with 3D models
Umetanje slika na mreži*Insert Online Pictures* Umetanje slikaInsert pictures
Umetanje video zapisa na mreži*Insert Online Video* Umetanje video zapisa iz usluge YouTube ili sa nekog drugog sajtaInsert a video from YouTube or another site
Zanimljivi kalendari*Interesting Calendars* Pretplatite se na kalendar o omiljenim sportskim timovima ili o TV emisijama u programu Outlook za iOS i Android.Subscribe to a calendar about your favorite sports teams or TV shows on Outlook for iOS and Android.
Predlozi lokacije*Location suggestions* Kada u stavku kalendara dodate neko javno mesto sa adresom, Outlook za iOS i Android takođe će u polju Lokacija uključiti celu adresu.When you add a public place with a street address to a calendar item, Outlook for iOS and Android will also include the full street address in the Location field.
Mape u detaljima događajaMaps in event details Znajte gde treba da idete sa mapama u detaljima događaja u programu Outlook za iOS i Android.Know where you need to go with maps in event details on Outlook for iOS and Android.
Pomoć za OfficeOffice Help Kada odaberete Pomoć > Pomoć na traci ili koristite F1 u Office aplikacijiWhen you choose Help > Help on the ribbon or use F1 in an Office app
Pretraga oblika na mreži (Visio)Online Shape Search (Visio) Pronalaženje dodatnih oblika i šablonaFind more shapes and stencils
PowerPoint QuickStarter*PowerPoint QuickStarter* Istraživanje teme pomoću usluge PowerPoint QuickStarterResearch a topic with PowerPoint QuickStarter
Istraživač*Researcher* Jednostavno istraživanje za rad u programu WordResearch your paper easily within Word
Recite miTell Me Brzo obavljanje stvari pomoću funkcije „Reci mi...“Do things quickly with Tell Me
PredlošciTemplates Preuzimanje besplatnih, unapred urađenih predložakaDownload free, pre-built templates
Procenjuje se vreme putovanja u kartici „Sledi“*Travel time estimates in Up Next* Kada odlučite da omogućite programu Outlook za iOS i Android da pristupe lokaciji, procenjeno vreme putovanja do sledećeg događaja biće uključeno u karticu „Sledi“ na vrhu prijemnog poštanskog sandučeta.When you choose to allow Outlook for iOS and Android to access your location, an estimate of your travel time to your next event will be included in the Up Next card at the top of your inbox.
*Outlook traka vremenske prognoze **Weather Bar* (Outlook) Menjanje grada na traci „Vremenska prognoza“ u kalendaruChange the calendar Weather Bar forecast city

Napomena

*Kada su korisnici prijavljeni sa poslovnim ili školskim nalogom, povezana iskustva navedena gore u kurzivu nisu obavezna i pružaju se po uslovimaMicrosoft ugovor o pružanju uslugaiizjave o privatnosti, a mogu se primeniti i drugi uslovi.*When users are signed in with a work or school account, the connected experiences listed above in italics are optional and are provided under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement, and other terms may also apply. Za više informacija, pogledajtePregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office. Ako ste administrator, ova povezana iskustva mogu biti upravljana kontrolom privatnosti za povezana iskustva ili u postavci privatnosti Dozvoljavanje upotrebe dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.If you're an admin, these connected experiences can be managed by privacy controls for connected experiences or by the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Druga povezana iskustvaOther connected experiences

Pored povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj i povezanih iskustava koja preuzimaju povezana iskustva na mreži, postoje i druga povezana iskustva dostupna u sistemu Office.In addition to connected experiences that analyze content and connected experiences that download online connected experiences, there are some other connected experiences available in Office.

Sledeća tabela sadrži spisak tih drugih povezanih iskustava i pruža veze za više informacija o njima.The following table provides a list of those other connected experiences and provides links to more information about them.

ImeName Više informacijaMore information
@pominjanje@mention Koristite @pominjanje u komentarima za označavanje nekoga za povratne informacijeUse @mention in comments to tag someone for feedback
Dijagram sa idejama (Visio)Brainstorming diagram (Visio) Kreiranje dijagrama sa idejamaCreate a brainstorming diagram
Uskoro stiže (Outlook)Coming Soon (Outlook) Uskoro stižeComing Soon
Obratite se podršci (Outlook)Contact Support (Outlook) Kada odaberete Pomoć > Obratite se podršci na traciWhen you choose Help > Contact Support on the ribbon
Prilagođeni uvoz (Visio)Custom Import (Visio) Uvoz podataka u oblike na vašem crtežuImport data to shapes in your drawing
Saveti za politiku sprečavanja gubitka podataka (DLP)Data Loss Prevention (DLP) policy tips Slanje e-pošte sa obaveštenjima i prikazivanje saveta za DLP politikuSend email notifications and show policy tips for DLP policies
Vizuelizator podataka (Visio)Data Visualizer (Visio) Kreiranje dijagrama Vizuelizatora podatakaCreate a Data Visualizer diagram
Dizajnerski tokovi (Visio)Design Flows (Visio) Pravljenje automatizovanog toka posla u programu VisioDesign an automated workflow in Visio
Spoljni spisak (Outlook)External list (Outlook) Povezivanje spoljašnjeg spiska sa programom OutlookConnect an external list to Outlook
Fokusirano prijemno sanduče (Outlook)Focused Inbox (Outlook) Fokusirano prijemno sanduče za OutlookFocused Inbox for Outlook
Information Rights ManagementInformation Rights Management Otvaranje datoteke koja ima ograničene dozvoleOpen a file that has restricted permissions
LinkedIn kontakt karticaLinkedIn contact card LinkedIn u Microsoft aplikacijama i uslugamaLinkedIn in Microsoft apps and services
Programski dodaci za Office*Office add-ins* Primena dodataka u centru administracijeDeploy add-ins in the admin center
Povratne informacije za OfficeOffice feedback Kako da pošaljem povratne informacije o sistemu Microsoft Office?How do I give feedback on Microsoft Office?
Podrška za Office (Kontaktirajte nas)Office support (Contact us) Kada odaberete Pomoć > Obratite se podršci na traciWhen you choose Help > Contact Support on the ribbon
Organizacioni grafikon (Visio)Organization chart (Visio) Pravljenje organizacionog grafikona u programu VisioCreate an organization chart in Visio
Outlook Social ConnectorOutlook Social Connector Uključivanje programskog dodatka Outlook Social ConnectorTurn on the Outlook Social Connector
Outlook UserVoice*Outlook UserVoice* Kako da pošaljem povratne informacije o sistemu Microsoft Office?How do I give feedback on Microsoft Office?
Izvedeni dijagram (Visio)PivotDiagram (Visio) Kreiranje izvedenog dijagrama u programu VisioCreate a PivotDiagram in Visio
Nedavni dokumentiRecent documents Otvaranje datoteka iz menija „Datoteka“Open files from the File menu
Pomoćnik za pisanje biografije (ili pomoćnik za Biografiju)*Resume Assistant (or CV Assistant)* Korišćenje Pomoćnika za pisanje biografije i LinkedIn za sjajne biografijeUse Resume Assistant and LinkedIn for great resumes
Nalazač prostora (Outlook)Room Finder (Outlook) Kako da kontrolišete Nalazač prostora u programu OutlookHow to control the Room Finder in Outlook
Bezbedni dokumentiSafe Documents Bezbedni dokumentiSafe Documents
Bezbedni dokumenti u ponudi Microsoft 365 E5Safe Documents in Microsoft 365 E5
Bezbedne vezeSafe Links ATP bezbedne vezeATP Safe Links
Oznake za osetljivostSensitivity labels Primenite oznake za osetljivost na datoteke i e-poruke u sistemu OfficeApply sensitivity labels to your files and email in Office
DeljenjeShare Deljenje Excel radne sveske sa drugimaShare your Excel workbook with others
Deljenje prezentacija (PowerPoint)Share a presentation (PowerPoint)
Deljenje dokumenta (Word)Share a document (Word)
Deljeno sa mnomShared with me Pogledajte datoteke koje drugi dele sa vamaSee files others have shared with you
Poštansko sanduče za SharePoint lokaciju (Outlook)SharePoint site mailbox (Outlook) Prikazivanje i skrivanje poštanskog sandučeta na veb lokaciji u programu OutlookShow or hide a site mailbox in Outlook
Vreme uvoza i izvoza (Visio)Timeline import and export (Visio) Podaci o vremenu uvoza i izvoza između programa Visio i ProjectImport and export timeline data between Visio and Project
Istorija verzijaVersion history Prikaz prethodnih verzija Office datotekaView previous versions of Office files
Dok ste bili odsutniWhile you were away Budite obavešteni kada članovi vašeg tima ažuriraju vašu deljenu datotekuGet notified when members of your team update your shared file

Napomena

*Kada su korisnici prijavljeni sa poslovnim ili školskim nalogom, povezana iskustva navedena gore u kurzivu nisu obavezna i pružaju se po uslovimaMicrosoft ugovor o pružanju uslugaiizjave o privatnosti, a mogu se primeniti i drugi uslovi.*When users are signed in with a work or school account, the connected experiences listed above in italics are optional and are provided under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement, and other terms may also apply. Za više informacija, pogledajtePregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office. Ako ste administrator, ova povezana iskustva mogu biti upravljana kontrolom privatnosti za povezana iskustva ili u postavci privatnosti Dozvoljavanje upotrebe dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.If you're an admin, these connected experiences can be managed by privacy controls for connected experiences or by the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Odaberite da li ova povezana iskustva mogu da se koristeChoose whether these connected experiences are available to use

Možete da odaberete da li određeni tipovi povezanih iskustava, kao što su povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mreži, mogu da se koriste.You can choose whether certain types of connected experiences, such as connected experiences that download online content, are available to use. Kako da to odlučite zavisi od toga da li ste prijavljeni u Office pomoću Microsoft naloga, kao što je lična adresa e-pošte outlook.com ili preko poslovnog ili školskog naloga.How you make that choice depends on whether you are signed into Office with a Microsoft account, such as a personal outlook.com email address, or with a work or school account.

Ako ste prijavljeni pomoću Microsoft naloga, otvorite Office aplikaciju, kao što je Word, i idite na Datoteka > Nalog > Privatnost naloga > Upravljanje postavkama.If you are signed in with a Microsoft account, open an Office app, such as Word, and go to File > Account > Account Privacy > Manage Settings. Pod odeljkom Povezana iskustva možete da odaberete da li određeni tipovi povezanih iskustava, kao što su povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržaj, mogu da se koriste.Under the Connected experiences section, you can choose whether certain types of connected experiences, such as experiences that analyze your content, are available to use. Ako ne odete na Upravljanje postavkama, sva povezana iskustva će vam biti dostupna.If you don't go to Manage Settings, all connected experiences will be available to you.

Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, administrator u vašoj organizaciji će odlučiti da li su vam ova povezana iskustva dostupna.If you are signed in with a work or school account, the admin in your organization will decide whether these connected experiences are available to you. Nećete videti izbore za ova povezana iskustva ako odete na stavke Datoteka > Nalog > Privatnost naloga > Upravljanje postavkama.You won't see any choices for these connected experiences if you go to File > Account > Account Privacy > Manage Settings.

Napomena

  • Ako koristite Office za Mac, otvorite bilo koju Office aplikaciju i izaberite meni aplikacije (kao što je Word ili Excel) > Željene postavke > Privatnost.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. To će otvoriti dijalog „Postavke privatnosti naloga“ gde možete da vidite opcije privatnosti.This will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.
  • Za više informacija pogledajte Postavke privatnosti naloga.For more information, see Account Privacy Settings.

Ako ste administrator za vašu organizaciju, možete da koristite regulatorne postavke da utvrdite da li su ova povezana iskustva dostupna vašim korisnicima.If you are the admin for your organization, you can use policy settings to determine whether these connected experiences are available to your users. Ako ne koristite ove postavke smernica, sva povezana iskustva će biti dostupna vašim korisnicima.If you don't use these policy settings, all connected experiences will be available for your users. Za više informacija o korišćenju ovih postavki smernica pogledajte sledeće članke:For more information about using these policy settings, see the following articles:

Ako odlučite da isključite neke vrste povezanih iskustava, traka ili komande na meniju za ta povezana iskustva će biti nedostupna, ili ćete dobiti poruku o grešci kada pokušate da koristite ta povezana iskustva.If you choose to turn off some types of connected experiences, either the ribbon or menu command for those connected experiences will be grayed out or you will get an error message when you try to use those connected experiences.

Čak i ako odlučite da isključite ova povezana iskustva, pojedine Office funkcije će ostati na raspolaganju, kao što su sinhronizacija poštanskog sandučeta u programu Outlook i Timove i Skype za posao će i dalje raditi.Even if you decide to turn off these connected experiences, certain Office functionality will remain available, such as synching a mailbox in Outlook, and Teams and Skype for Business will continue to work. Pored toga, postoji skup usluga koje su od suštinske važnosti za način na koji Office funkcioniše i koje se ne mogu isključiti, kao što su usluga licenciranja koja potvrđuje da ste ispravno licencirani za korišćenje sistema Office.Also, there is a set of services that are essential to how Office functions that can't be turned off, such as the licensing service that confirms that you are properly licensed to use Office.