Příprava zdrojového serveru na migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Následují postup slouží jako kontrola, jestli migrace nastavení a dat ze zdrojového serveru na cílový server proběhla úspěšně.

  1. Příprava zdrojového serveru na migraci Windows SBS 2008

  2. Instalace nejnovějších aktualizací Service Pack

  3. Ověření konfigurace sítě

  4. Zvýšení funkční úrovně domény a doménové struktury služby Active Directory

  5. Zhodnocení stavu zdrojového serveru

  6. Optimalizace serveru Exchange a poštovních schránek

  7. Synchronizace zdorjového serveru s externím časovým zdrojem

  8. Spuštění nástroje Příprava na migraci

  9. Plán migrace-obchodních aplikací pro migraci Windows SBS 2008