Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikaciji (Sales)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

S programsko opremo Dynamics 365 for Sales lahko ustvarjate, porazdeljujete in dodeljujete dejavnosti načrtovanja in akcije ter si tako zagotovite uspešne trženjske akcije. Dejavnosti načrtovanja so dejavnosti, ki jih želite izvesti pred začetkom akcije, in dejavnosti akcije so dejavnosti, ki jih želite upravljati v okviru akcije. Primeri dejavnosti načrtovanja in akcij, ki jih lahko dodate, so naslednji:

 • Prepoznavanje oglaševalskih kanalov in podporno gradivo

 • Za oglaševanje se obrnite na medije ter rezervirajte čas ali prostor

 • Ustvarite ali dodelajte ciljne sezname za trženje

 • Obrnite se na oblikovalsko agencijo ter naročite izdelavo trženjskega in oglaševalskega gradiva

  Privzeto je akcija usmerjena v dejavnost iz skupine seznamov za trženje, ki ste jih zanjo izbrali. Če želite izvesti dejavnost akcije na podnaboru seznamov za trženje, lahko dejavnost porazdelite med določene člane.

Dodajanje načrtovalne dejavnosti akciji

 1. Odprite možnost Trženje > Akcije.

 2. V zapisu akcije, v katerega želite dodati dejavnost načrtovanja, v vrstici za krmarjenje kliknite puščico dol Varnostna možnost uporabniškega profila – gumb »Več možnosti« poleg trenutne akcije in nato še Dejavnosti načrtovanja.

 3. Če želite dodati novo dejavnost kliknite Dodaj novo dejavnost, nato izberite vrsto dejavnosti, ki jo želite ustvariti.

  -ALI-

  Če želite dodati obstoječo dejavnost, kliknite Dodaj obstoječo dejavnost. V polju za iskanje v vrstici poiščite dejavnost in jo izberite.

 4. V obrazcu nove dejavnosti dodajte ali spremenite informacije v poljih z besedilom.

 5. Ko želite shraniti podatke, kliknite Shrani.

Dodajanje dejavnosti akcije akciji

 1. Odprite možnost Trženje > Akcije.

 2. V zapisu akcije, v katerega želite dodati dejavnost akcije, v vrstici za krmarjenje kliknite puščico dol Varnostna možnost uporabniškega profila – gumb »Več možnosti« poleg trenutne akcije in nato še Dejavnosti akcije.

 3. Kliknite Dodaj novo dejavnost akcije.

 4. Vnesite čim več informacij in nato kliknite Shrani. Tako ustvarite dejavnost akcije, ki omogoča več dejanj, na primer dodajanje seznamov za trženje.

 5. Če želite dodati seznam za trženje kliknite +. V polje Iskanje zapisov vnesite, kar iščete, in kliknite gumb Iskanje, izberite enega ali več seznamov za trženje, nato kliknite Dodaj.

 6. Če želite porazdeliti novo dejavnost akcije, v ukazni vrstici kliknite Porazdeli dejavnost akcije.

 7. Na obrazcu dejavnosti vnesite ali spremenite informacije v polji z besedilom in kliknite Porazdeli.

 8. Izberite lastnika dejavnosti in kliknite Porazdeli.

  Opomba

  1. Na sezname za trženje lahko porazdelite le dejavnosti akcije vrste »spajanje dokumentov«, ki vsebujejo isto vrsto zapisa. Če so na primer na enem seznamu za trženje računi in na drugemu seznamu za trženje možne stranke, dejavnost akcije spajanja dokumentov ne bo uspela. Ustvarite ločeno dejavnost akcije spajanja dokumentov za vsako skupino seznamov za trženje z enako vrsto zapisa.
  2. Ko porazdelite dejavnost akcije ali zaženete hitro akcijo in če stik, kupec ali možna stranka v ciljni skupini (običajno so določeni na seznamu za trženje) nima podatkov v poljih »E-poštni naslov«, »Faks«, »Naslov« ali »Primarna telefonska številka«, povezane dejavnosti, kot so pošiljanje e-pošte, telefonski klic, pismo ali faks za ta stik, kupca ali možno stranko ne bodo ustvarjene.
 9. Ko so vse porazdeljene dejavnosti zaprte, lahko zaprete dejavnost akcije. Če želite zapreti dejavnost akcije, odprite zapis dejavnosti akcije in v ukazni vrstici kliknite Zapri dejavnost akcije. Nastavite ustrezno stanje dejavnosti in kliknite V redu.

 10. Ko je dejavnost dokončana, posodobite zapis dejavnosti akcije z dejanskimi stroški. Odprite dejavnost akcije in posodobite polje Dejanski strošek. To vam lahko pomaga pri načrtovanju prihodnjih dejavnosti akcij.

Glejte tudi

Uvod v trženje v aplikacijah
Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v aplikacijah
Spremljanje odziva na trženjsko akcijo s trženjem v aplikacijah