PowerApps'ten Excel'e görüntü eklemeAdd images to Excel from PowerApps

Otomatik olarak kullanıcıların bir Kalem denetimi aracılığıyla dosyalardan veya çizimlerden görüntü gösterme, ekleme veya silme işlemi gerçekleştirebileceği bir uygulama oluşturun.Create an app automatically in which users can show, add, or delete images from files or drawings from a Pen control. Uygulama, oluşturduğunuz ve bulut depolama hesabına yüklediğiniz bir Excel dosyasını temel alır.The app is based on an Excel file that you create and upload to a cloud-storage account.

ÖnkoşullarPrerequisites

Veri kaynağını ve uygulamayı oluşturmaCreate the data source and the app

 1. Excel'de yan yana olan ve altında iki boş hücre bulunan iki hücreye (A1 ve B1 gibi) Caption ve Image [image] yazın.In Excel, add Caption and Image [image] to any two cells that are side by side (for example, A1 and B1) and that are just above two empty cells.
 2. Güncelleştirdiğiniz hücreleri ve altındakileri tablo olarak biçimlendirin ve tabloya ad verin (Images gibi).Format the cells that you updated and the cells just below them as a table, and name the table (for example, Images).

  Tablo oluşturma

 3. Dosyayı kaydedin (örneğin, ImageDemo şeklinde) ve bulut depolama hesabınıza yükleyin.Save the file (for example, as ImageDemo), and upload it to your cloud-storage account.
 4. PowerApps'te Dosya menüsündeki Yeni öğesine tıklayın veya dokunun (uygulama açmadıysanız sol kenarda bulunur) ve ardından bulut depolama hesabınıza ait kutucuktaki Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.In PowerApps, click or tap New on the File menu (along the left edge if you haven't yet opened an app), and then click or tap Phone layout in the tile for your cloud-storage account.

  Bulut depolama hesabınızı seçme

 5. Excel dosyası seç bölümünde oluşturduğunuz dosyaya tıklayın veya dokunun.Under Choose an Excel file, click or tap the file that you created.

  Çalışma kitabınızı seçme

 6. Tablo seçin bölümünde oluşturduğunuz tabloya ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Under Choose a table, click or tap the table that you created, and then click or tap Connect.

  Tablonuzu seçme

 7. PowerApps uygulamasını yeni yüklediyseniz veya güncelleştirdiyseniz hızlı tura katılın veya Atla'ya tıklayın ya da dokunun.If you just installed or upgraded PowerApps, take the quick tour, or click or tap Skip.

  Hızlı turun ilk ekranı

Dosyadan görüntü eklemeAdd an image from a file

 1. F5'e basarak (veya sağ üst köşenin yakınındaki yürütme düğmesine tıklayarak veya basarak) Önizleme modunu açın ve ardından sağ üst köşedeki artı simgesine tıklayın veya dokunun.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner), and then click or tap the plus icon in the upper-right corner.

  Artı simgesi

 2. Caption kutusuna eklemek istediğiniz görüntü dosyasının kısa açıklamasını yazın veya yapıştırın ve ardından altındaki alana tıklayarak ya da dokunarak dosyayı belirtin.In the Caption box, type or paste a short description of the image file that you want to add, and then click or tap below it to specify the file.
 3. iletişim kutusunda eklemek istediğiniz dosyaya göz atın, tıklayın veya dokunun ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.In the Open dialog box, browse to the file that you want to add, click or tap it, and then click or tap Open.

  Açıklama yazısı ve görüntü ekleme

 4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Değişiklikleri kaydetme

 5. Son üç adımı yineleyerek, istediğiniz sayıda görüntü ekleyebilirsiniz. Ekleme işlemini tamamladıktan sonra varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Add as many images as you want by repeating the last three steps, and then press Esc to return to the default workspace.
 6. (isteğe bağlı) Her bir görüntü için açıklama yazısını gösteren Etiket denetimlerinden birini silin.(optional) Delete either Label control that shows the caption for each image.

Çizim eklemeAdd a drawing

 1. Sol gezinti çubuğuna tıklayarak veya dokunarak EditScreen1 ekranını görüntüleyin ve ardından tıklayarak veya dokunarak görüntü kartını seçin.Show EditScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then click or tap the image card to select it.

  Görüntü kartını seçme

 2. Sağ bölmede görüntü kartına ilişkin kart seçiciye tıklayın veya dokunun ve ardından Not Ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the image card, and then click or tap Add Notes.

  Not ekleme

 3. Sol gezinti çubuğuna tıklayarak veya dokunarak BrowseScreen1 ekranını gösterin ve ardından Önizleme modunu açın.Show BrowseScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then open Preview mode.
 4. Sağ üst köşedeki artı simgesine tıklayın veya dokunun, bir açıklama yazısı ekleyin ve Kalem denetiminde bir görüntü çizin.Click or tap the plus icon in the upper-right corner, add a caption, and draw an image in the Pen control.

  Resim çizme

 5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Değişiklikleri kaydetme

 6. Son iki adımı yineleyerek, istediğiniz sayıda çizim ekleyebilirsiniz. Ekleme işlemini tamamladıktan sonra varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Add as many drawings as you want by repeating the last two steps, and then press Esc to return to the default workspace.