Informace pro vývojářeDeveloper guidance

Tato část obsahuje konkrétní pokyny pro několik důležitých vývojových scénářů a také obecné informace o vývoji s touto sadou SDK.This section covers specific guidance for several important development scenarios as well as general information about developing with this SDK. Scénáře uvedené v této části jsou specifické pro tuto verzi sady Rights Management Services SDK 2.1 a v následujících verzích mohou být změněny.The scenarios in this section are specific to this release of the Rights Management Services SDK 2.1 and may be altered in subsequent releases.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.