Migrace nastavení a dat na cílový server

Platí pro: Windows SBS 2008

Po instalaci systému Windows SBS 2008 je třeba spustit Průvodce migrací pro migraci nastavení a dat ze zdrojového serveru na cílový server. Průvodce migrací lze použít pouze v případě, že je na zdrojovém serveru nainstalován systém Windows SBS 2003 nebo Windows SBS 2008. Můžete však zkontrolovat, zda proces migrace obsahuje informace o tom, jaká data přenášíte, a použít instrukce týkající se daného prostředí.

Některé úlohy jsou v Průvodci migrací povinné a některé volitelné. Povinné úlohy je třeba dokončit v pořadí, v jakém jsou uvedeny v Průvodci migrací. Volitelné úlohy můžete přeskočit nebo je dokončit ve vhodnější době, například když nejsou přihlášeni žádní uživatelé k síti.

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 máte na provedení migrace 21 dní. Průvodce můžete kdykoli ukončit a vrátit se k němu později pro dokončení migrace. Chcete-li ukončit Průvodce migrací, klepněte na tlačítko Storno. Při dalším spuštění se průvodce otevře na stránce Domovská stránka průvodce migrací, kde můžete zahájit další dostupnou úlohu migrace.

Konfigurace přesměrování složek na cílový server

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 jsou data přesměrovaná ze složky uživatele na cílový server uložena na jednotce C. Pokud použijete přesměrování složky na zdrojovém serveru nebo chcete začít používat přesměrování složky po dokončení migrace na systém Windows SBS 2008, měli byst přesunou přesměrovaná data uživatele do jiného oddílu nebo na jinou jednotku pevného disku. Pokyny naleznete v tématu Změna umístění uložení dat na cílovém serveru.

Po přesunutí přesměrovaných dat uživatelů doporučujeme upravit na cílovém serveru objekt zásad skupiny pro přesměrování složek změnou umístění přesměrovaných dat uživatelů ze zdrojového serveru na cílový server. Po dokončení migrace uživatelských účtů a skupin povolte přesměrování složek na cílovém serveru.

Úpravy objektu zásad skupiny pro přesměrování složek

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na možnost Správa zásad skupiny.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Správa zásad skupiny rozbalte uzly Doménová struktura:<NázevDomény>, Domény, <NázevDomény> a Objekty zásad skupiny.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Přesměrování složek systému Small Business Server a klepněte na tlačítko Upravit.

 5. V navigačním podokně Správa zásad skupiny rozbalte uzly Konfigurace uživatele, Zásady, Nastavení systému Windows a Přesměrování složek.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Dokumenty a poté vyberte příkaz Vlastnosti.

 7. Na kartě Cíl proveďte tyto akce:

  1. V rozevíracím seznamu Nastavení klepněte na položku Základní - Přesměrovat složky všech uživatelů do jednoho umístění.

  2. Do textového pole Kořenová cesta zadejte řetězec \\<název_cílového_serveru>\přesměrované_složky a klepněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně s varováním klepněte na tlačítko Ano.

 9. Opakujte kroky 6-8 pro položky Plocha a Nabídka Start a na kartě Cíl vyberte stejné možnosti.

  Poznámka

  Pokud je nabídka Start přesměrována na server, uživateli se může zobrazit dialogové okno upozornění zabezpečení při spuštění některých systémových programů, jako je například příkazový řádek, z nabídky Start.

 10. Zavřete Editor pro správu zásad skupiny a poté i Konzolu pro správu zásad skupiny.

Důležité

Zdrojový i cílový server musí být v době aktualizace změn Zásad skupiny v klientských počítačích připojeny k síti. Pokud se chystáte zdrojový server demontovat a odpojit od sítě, musí být nastavení zásady skupiny použito u všech klientských počítačů.

Spuštění Průvodce migrací

Chcete-li spustit Průvodce migrací

 1. Klepněte v nástroji Konzola systému Windows SBS na kartě Domů v seznamu Začínáme – úlohy na položku Migrovat na Windows SBS.

 2. Na stránce Vítejte si přečtěte informace o Průvodci migrací a poté klepněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Vítejte si přečtěte příslušné informace a klepnutím na tlačítko Další spustíte migraci dat a nastavení ze zdrojového serveru na cílový server. Zobrazí se stránka Domovská stránka průvodce migrací.

 4. Klepnutím na tlačítko Další spustíte první úlohu migrace. Pokyny pro dokončení jednotlivých úloh migrace jsou v následujících tématech:

Důležité

Ačkoliv nejsou data obchodních aplikací migrována pomocí Průvodce migrací, je třeba použít postupy od poskytovatele obchodních aplikací pro migraci dat během poskytnuté lhůty 21 dní potřebné k dokončení procesu migrace.