A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és a Power BI szolgáltatás összehasonlításaComparing Power BI Report Server and the Power BI service

A Power BI jelentéskészítő kiszolgálónak és a Power BI szolgáltatásnak sok hasonló és néhány jelentősen eltérő tulajdonsága van.Power BI Report Server and the Power BI service have many similarities and some key differences. Ez a táblázat ezeket mutatja be.This table explains which is which.

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és a Power BI szolgáltatás funkcióiFeatures of Power BI Report Server and the Power BI service

FunkciókFeatures Power BI jelentéskészítő kiszolgálóPower BI Report Server Power BI szolgáltatásPower BI Service MegjegyzésekNotes
Elemzés az ExcelbenAnalyze in Excel NemNo IgenYes Elemzés az ExcelbenAnalyze in Excel
Üzembe helyezésDeployment Helyszíni vagy üzemeltetett felhőbeliOn-premises or hosted cloud FelhőCloud A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló akkor helyezhető üzembe Azure-beli virtuális gépeken (üzemeltetett felhőbeli) ha licencelése frissítési garanciával, a Power BI Premiummal vagy az SQL Server Enterprise-zal történtPower BI Report Server can be deployed in Azure VMs (hosted cloud) if licensed through Power BI Premium or SQL Server Enterprise with Software Assurance
AdatforrásokData sources Felhőbeli és/vagy helyszíniCloud and/or on-premises Felhőbeli és/vagy helyszíniCloud and/or on-premises
LicencLicense Power BI Premium vagy SQL Server EE frissítési garanciával (SA)Power BI Premium or SQL Server EE with Software Assurance (SA) Power BI Pro és/vagy Power BI PremiumPower BI Pro and/or Power BI Premium
ÉletciklusLifecycle Modern életciklus-szabályzatModern lifecycle policy Teljes körűen felügyelt szolgáltatásFully managed service
Kiadási ciklusRelease cycle Évente háromszor (január, május, szeptember)Three times a year (January, May, September) HavontaOnce a month A legújabb szolgáltatások és javítások először a Power BI szolgáltatásra kerülnek.Latest features and fixes come to the Power BI service first. A szolgáltatáshoz a Power BI Desktop-kiadásokból származó funkciók összegzése minden kiadásban megjelenik a Power BI Jelentéskészítő kiszolgálóban. A többi funkciót általában csak a Power BI szolgáltatáshoz szántuk.A rollup of features from Power BI Desktop releases for the service comes to Power BI Report Server in each release; most other features are only meant for the Power BI service.
Összetett modellekComposite models NemNo IgenYes
TartalomcsomagokContent packs NemNo IgenYes Céges tartalomcsomagok: BevezetésOrganizational content packs: Introduction
Csatlakozás olyan szolgáltatásokhoz, mint a SalesforceConnect to services like Salesforce IgenYes IgenYes Csatlakozhat a használt szolgáltatásokhoz a Power BI szolgáltatás tartalomcsomagjaival.Connect to the services you use with content packs in the Power BI service. A Power BI jelentéskészítő kiszolgálón a hitelesített összekötők használatával csatlakozhat szolgáltatásokhoz.In Power BI Report Server, use certified connectors to connect to services. További információt A Power BI-jelentések adatforrásai a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón című témakörben talál.See Power BI report data sources in Power BI Report Server for details.
Power BI-jelentések létrehozása a Power BI DesktopbanCreate Power BI reports in Power BI Desktop IgenYes IgenYes
Power BI-jelentések létrehozása a böngészőbenCreate Power BI reports in the browser NemNo IgenYes
IrányítópultokDashboards NemNo IgenYes Irányítópultok a Power BI szolgáltatásbanDashboards in the Power BI service
Jelentéscsoportok terjesztése alkalmazások használatávalDistribute group of reports using apps NemNo IgenYes Irányítópultokat és jelentéseket tartalmazó alkalmazások létrehozása és közzétételeCreate and publish apps with dashboards and reports
Átjáró szükségesGateway required NemNo Helyszíni adatforrásokhoz igenYes for on-premises data sources
Megosztott Power BI-adatkészletek üzemeltetése és ezekhez való csatlakozásHost and connect to Power BI shared datasets NemNo IgenYes Adathalmazok használata több munkaterületenIntro to datasets across workspaces
Q&AQ&A NemNo IgenYes A Q&A a Power BI szolgáltatásban és a Power BI DesktopbanQ&A in the Power BI service and Power BI Desktop
Gyors elemzésekQuick insights NemNo IgenYes Adatelemzések automatikus generálása a Power BI-jalAutomatically generate data insights with Power BI
Oldalakra osztott jelentésekPaginated reports IgenYes IgenYes A prémium szintű kapacitásban előzetes verzióban elérhetők a Power BI szolgáltatás lapszámozott jelentéseiPaginated reports are available in the Power BI service in preview in a Premium capacity
Power BI – mobilalkalmazásokPower BI mobile apps IgenYes IgenYes Power BI-mobilalkalmazások áttekintésePower BI mobile apps overview
Valós idejű streamelésReal-time streaming NemNo IgenYes Valós idejű streamelés a Power BI-banReal-time streaming in Power BI
DirectQuery-modellek automatikus frissítéseAutomatic page refresh for DirectQuery models NemNo IgenYes Automatikus oldalfrissítésAutomatic page refresh
ArcGIS for Power BIArcGIS for Power BI IgenYes YesYes ArcGIS for Power BIArcGIS for Power BI
E-mail-előfizetés Power BI-jelentésekreEmail subscriptions for Power BI reports NemNo IgenYes Feliratkozás és mások feliratkoztatása egy jelentésre vagy irányítópultra a Power BI szolgáltatásbanSubscribe yourself or others to a report or dashboard in the Power BI service
E-mail-előfizetés többoldalas jelentésekreEmail subscriptions for paginated reports IgenYes IgenYes Feliratkozás és mások feliratkoztatása többoldalas jelentésre a Power BI szolgáltatásbanSubscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service

E-mail-kézbesítés a Reporting ServicesbenEmail delivery in Reporting Services
AdatriasztásokData alerts NemNo IgenYes Adatriasztások a Power BI szolgáltatásbanData alerts in the Power BI service
Sorszintű biztonság (RLS)Row-level security (RLS) IgenYes IgenYes Elérhető DirectQuery- (adatforrással) és Import-módban isAvailable in both DirectQuery (data source) & Import mode

Sorszintű biztonság (RLS) a Power BI szolgáltatásbanRow-level security in the Power BI service

Sorszintű biztonság (RLS) a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóbanRow-level security in Power BI Report Server
Több-a-többhöz kapcsolatokMany-to-many relationships NemNo IgenYes Több-a-többhöz kapcsolatok alkalmazása a Power BI DesktopbanApply many-to-many relationships in Power BI Desktop
Jelentésközi részletezésCross-report drill through NemNo IgenYes Jelentésközi részletezés használataUse cross-report drill through
Teljes képernyős módFull-screen mode NemNo IgenYes Teljes képernyős mód a Power BI szolgáltatásbanFull-screen mode in the Power BI service
Speciális Microsoft 365-együttműködésAdvanced Microsoft 365 collaboration NemNo IgenYes Együttműködés egy munkaterületen a Microsoft 365-telCollaborate in a workspace with Microsoft 365
R-szkriptek és -vizualizációkR scripts and visuals NemNo IgenYes A Power BI Desktopban R-vizualizációkat hozhat létre, futtathat és tehet közzé a Power BI szolgáltatásban.Create R visuals and run R scripts in Power BI Desktop and publish them to the Power BI service. Az R-szkriptet vagy -vizualizációt tartalmazó Power BI-jelentéseket nem lehet menteni a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón.You can't save Power BI reports with R scripts or visuals to Power BI Report Server.
Python-szkriptek és -vizualizációkPython scripts and visuals NemNo IgenYes A Power BI Desktopban Python-szkripteket és -vizualizációkat hozhat létre, és közzéteheti azokat a Power BI szolgáltatásban.Create Python scripts and visuals in Power BI Desktop and publish them to the Power BI service. A Python-szkriptet vagy -vizualizációt tartalmazó Power BI-jelentéseket nem lehet menteni a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón.You can't save Power BI reports with Python scripts or visuals to Power BI Report Server.
Előzetes verziójú funkciókPreview features NemNo IgenYes Feliratkozás a Power BI szolgáltatás előzetes verziójú funkcióiraOpt in for Power BI service preview features
Power BI-vizualizációkPower BI visuals IgenYes IgenYes Power BI-vizualizációkPower BI visuals
Power BI DesktopPower BI Desktop A Jelentéskészítő kiszolgálóhoz optimalizált verzió a Jelentéskészítő kiszolgálóval letölthetőVersion optimized for Report Server, available for download with Report Server A Power BI szolgáltatáshoz optimalizált verzió elérhető a Windows ÁruházbanVersion optimized for Power BI Service, available from the Windows Store Power BI Desktop a jelentéskészítő kiszolgálóhozPower BI Desktop for the report server

Power BI Desktop a Power BI szolgáltatáshozPower BI Desktop for the Power BI service

Következő lépésekNext steps

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítéseInstall Power BI Report Server