Domovská stránka Pohledávky

Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a příchozích plateb.

Můžete vytvořit faktury odběratelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách nebo na dodacích listech. Můžete také zadat volné faktury, které nesouvisejí s prodejními objednávkami. Platby lze přijímat pomocí několika různých typů plateb. Mezi ně patří cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k záznamu plateb v jedné právnické osobě jménem ostatních právnických osob.