Startside for kreditor

Dette emne giver en oversigt over kreditor.

Du kan angive kreditorfakturaer manuelt eller modtage dem elektronisk via en dataenhed. Når fakturaerne er blevet indtastet eller modtaget, kan du gennemse og godkende dem vha. en fakturagodkendelseskladde eller siden Kreditorfaktura. Du kan bruge fakturasammenholdelse, kreditorfakturapolitikker og arbejdsgange til at automatisere gennemsynsprocessen, så fakturaer, der overholder visse krav, automatisk bliver godkendt, og de resterende fakturaer markeres til gennemsyn af en autoriseret bruger.

Forretningsprocesser

Forretningsproces

Konfigurere Kreditorer

Konfigurer kreditorgrupper, kreditorer, posteringsprofiler, forskellige betalingsindstillinger og parametre for kreditorer og indkøbsordrer, priser og rabatter, tillæg, supplerende varer, leveringer og destinationer, egenveksler og andre typer kreditoroplysninger.

Konfigurere Kreditorer

Regnskabsfordelinger og kladdeposter for reskontro til kreditorfakturaer

Værdiregulering af udenlandsk valuta for kreditor og debitor

Konfigurere kreditorfakturaer

I Kreditorer kan du spore fakturaer og udgående betalinger til kreditorer.

Fakturasammenholdelse for kreditorer

Kreditorposteringsprofiler

Konfigurere validering af sammenholdelse af kreditorfakturaer

Trevejs-sammenholdelsespolitikker

Fakturasammenholdelse og interne indkøbsordrer

Løse afvigelser under sammenholdelse af fakturatotaler

Standardmodkonti for kreditorfakturakladder og fakturagodkendelseskladder

Mobilfakturagodkendelser

Arbejdsområde for kreditorsamarbejdsfakturering

Automatisering af kreditorfaktura

Konfigurere kreditorbetalinger

Tildel en systemdefineret betalingstype, f.eks check, elektronisk betaling eller egenveksel, til alle brugerdefinerede betalingsmåder. Betalingstyper er valgfrie, men de er nyttige, når du validerer elektroniske betalinger og vil være i stand til hurtigt at bestemme, hvilken betalingstype der benyttes i en betaling.

Arbejdsområde for kreditorbetalinger

Definere kreditorbetalingsgebyrer

Definere kreditorbetalingsbetingelser

Oversigt over positive betalinger

Konfigurere og generere filer til positive betalinger

Oprette kreditorbetalinger ved hjælp af et betalingsforslag

Kreditorbetalinger af et delvist beløb

Bruge en rabat, der er større end den beregnede rabat, til en kreditorbetaling

Bruge en kasserabat uden for kasserabatperioden

Elektronisk rapportering for kreditorchecks

Tilbageføre en kreditorbetaling

Oversigt over forudbetalinger og forudbetalingsfakturaer

Centraliserede kreditorbetalinger

Udligninger

Under følgende emner finder du oplysninger om udligninger. Udligningsprocessen omfatter udligning af betalinger med fakturaer.

Konfigurere udligning

Udligne en delvis kreditorbetaling før rabatdatoen

Udligne en delvis kreditorbetaling med rabatter på kreditorkreditnotaer

Udligne en delvis kreditorbetaling, der omfatter flere rabatperioder

Udligne en delvis kreditorbetaling eller endelig betaling før rabat

Enkelt bilag med flere debitor- eller kreditorposter

Yderligere ressourcer

Nyheder og funktioner under udvikling

Gå til Microsoft Dynamics 365-oversigten for at se, hvilke nye funktioner der er blevet frigivet, og hvilke nye funktioner der er under udvikling.

Blogs

Du kan finde meninger, nyheder og andre oplysninger om Kreditorer og andre løsninger i Microsoft Dynamics 365-bloggen.

Der er mange opslag om Kreditorer i Microsoft Dynamics AX-produktteambloggen. Selvom nogle af disse opslag er skrevet til den tidligere version af Kreditorer, gælder de samme begreber stadig, og procedurerne i den aktuelle version ligner også.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community-blog giver Microsoft Dynamics-partnere en samlet ressource, hvor de kan finde oplysninger om nye og populære tendenser i MBS Operations.

Opgaveguider

Yderligere hjælp er tilgængelig som opgavevejledninger i Finance and Operations. Du kan få adgang til opgaveguider ved at klikke på knapp​en Hjælp på en vilkårlig side.

Videoer

Se de Sådan-videoer, der er nu tilgængelige på Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.