Velkommen til Personale

Vigtigt

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Personale strømliner mange almindelige registreringsopgaver og automatiserer en række processer, der er relateret til bemanding af organisationen. Det danner også en ramme, som personalemedarbejdere kan bruge til at administrere områder af tilsynet. Disse områder omfatter ansættelse og fastholdelse af medarbejdere, administration af frynsegoder, uddannelse, evalueringer af performance og ændringsstyring.

Du kan udføre disse opgaver vha. Personale:

  • Administrere organisationsstrukturer.
  • Vedligeholde omfattende arbejderoplysninger fra ansættelse til fratrædelse.
  • Definere og administrere frynsegodeplaner, ansætte arbejdere, tildele afhængig disponering og tilknytte beneficianter.
  • Etablere og overvåge fraværsregler.
  • Implementere og spore profilbaseret tidsstyring og generere betalingsoplysninger, der skal eksporteres til et lønsystem.
  • Administrere arbejderkompetencer.
  • Gennemgå performance og implementere arbejdermål.
  • Oprette, afholde og analysere undervisningskurser, herunder agendaer, sessioner og spor.
  • Rekruttere arbejdere og spore ansøgere.

Udarbejde en personalestrategi

Når du arbejder med Personale, skal du beslutte, hvordan du vil strukturere organisationen, ved hjælp af elementer som f.eks. afdelinger, job og stillinger. Disse er blandt de grundlæggende elementer, der skal konfigureres i Personale. Enkelte medarbejdere er knyttet til stillinger, der er knyttet til job.

Rekruttere, ansætte og motivere medarbejdere

Rekrutteringsprojekter styrer indholdet, der bruges i annoncer for ledige stillinger, og kan hjælpe dig med at administrere ansøgninger til ledige stillinger. Du kan bruge dem til at spore svar på jobopslag for et bestemt rekrutteringsprojekt eller bestemte ansøgere og opdatere status for ledige stillinger. Du kan også ansætte enkelte ansøgere eller administrere "masseansættelsesprojekter", som letter ansættelsen af flere medarbejdere, for eksempel til sæsonbestemte forretningsbehov.

Når du har ansat personale, kan du oprette planer for effektivt og retfærdigt at administrere kompensation samt administrere elementer, f.eks. computere eller telefoner, som organisationen udlåner til sine medarbejdere. Du kan oprette faste og variable kompensationsplaner samt definere regler, der gælder kompensationsplanen og opfylder kriterierne for denne plan.

Udvikle og undervise medarbejdere

For at hjælpe medarbejderne med at nå deres karrieremål og samtidig opfylde vigtige forretningsbehov kan du definere mål, oprette performanceevalueringer og spore feedback. For at hjælpe medarbejderne med at udvikle de nødvendige færdigheder kan du også oprette instruktører, kursustyper, kurser, kursusbeskrivelser, agendaer, spor og sessioner, før du tildeler et kursus en instruktør eller tilmelder nogen til et kursus. Instruktører skal allerede eksistere som arbejdere, ansøgere eller kontakter.

Oprette og vedligeholde frynsegoder

Ud over at kompensere medarbejderne med lønninger og bonusordninger kan du udvikle frynsegodeprogrammer som f.eks. sygesikring og pensionsordninger. Du kan også administrere frynsegoder som f.eks. låneprogrammer, hvor virksomheden udlåner udstyr som f.eks. computere eller telefoner til sine medarbejdere.

Vedligeholde sikkerheden på arbejdspladsen og overholdelse

Microsoft Dynamics AX kan hjælpe dig med at vedligeholde et sikkert arbejdsmiljø, der overholder gældende lovgivning, herunder den amerikanske ADA-lovgivning om handicappede (Americans with Disabilities Act) og Naturalization-lovgivning. For eksempel kan du administrere de fysiske krav til bestemte job samt styre anmodninger om tilpasninger, der kan hjælpe din organisation med at optimere færdighederne hos sit personale.

Indsamle oplysninger ved hjælp af spørgeskemaer

Du kan designe og administrere spørgeskemaer for at indsamle oplysninger, der bruges til forskellige formål. Med spørgeskemafunktionen kan du designe og oprette spørgeskemaer. Når et spørgeskema er klar, skal du distribuere det bredt eller til en bestemt gruppe svarpersoner, som skal udfylde det. Når svarpersonerne har leveret deres svar, kan du gennemse og analysere resultaterne.