Tekstegenskaber i PowerAppsText properties in PowerApps

Konfigurer den tekst, der vises på et kontrolelement, i et værktøjstip, som et teksttip, når brugeren skriver data, og angiv andre tekstrelaterede karakteristika.Configure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

Tekstens udseendeText appearance

Font – navnet på den skrifttypefamilie, som teksten vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – skrifttykkelsen for teksten i et kontrolelement: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic – om teksten i et kontrolelement er i kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

Size – skriftstørrelsen på den tekst, der vises i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om den tekst, der vises i et kontrolelement, er gennemstreget.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline – om den tekst, der vises i et kontrolelement, er understreget.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Tekstens placeringText placement

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i kontrolelementet.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight – afstanden mellem f.eks. linjer i teksten eller elementer på en liste.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign – placeringen af teksten i forhold til det lodrette midtpunkt i kontrolelementet.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.