Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Release Notes History

Informacje o wersji zapoznawczejPreview Release Notes

Visual Studio 2017 w wersji 15.7 Visual Studio 2017 version 15.7

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.7. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.7.


Informacje o bieżącej wersjiCurrent Release Notes

Visual Studio 2017, wersja 15.6Visual Studio 2017 version 15.6

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.6.


Informacje o starszych wersjachArchived Release Notes

Informacje o wersji 15.5 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.5 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Informacje o wersji 15.4 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.4.

Informacje o wersji 15.3 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.3 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.3.

Informacje o wersji 15.2 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.2 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.2. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.2.

Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.1.

Informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.0. See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.0.