Uppdatera spelpoäng genom att använda funktionerna för Excel-poäng i Gamification

Om du tänker köra ett spel med ett eller flera nyckelvärden som inte kan spåras via Dynamics 365 (online) kan du uppdatera resultaten för dessa nyckelvärden genom att använda en Excel-mall.

Tips

Du minskar arbetsbördan för att köra ett spel genom att förlita dig på nyckelvärdena som anges i Dynamics 365 (online).

Uppdatera poäng med Excel-filen

 1. Gå till Spel > Spel.

 2. Klicka på knappen Excel Poängsättning ( Knappen Excel-poäng i Gamification).

 3. Välj spelet vars resultat du vill uppdatera och klicka sedan på spelperioden som du vill uppdatera.

 4. Klicka på Hämta Excel mall Hämta Excel-mall i Gamification och uppdatera poängen i filen.

  Viktigt

  Manuella resultatdata måste vara uppdaterade för respektive spelperiod. Övriga nyckelvärden synkroniseras kontinuerligt från Dynamics 365 (online).

 5. Klicka på Överför Excel fil Överför Excel-fil i Gamification för att överföra filen, inklusive manuellt uppdaterade resultat.

  Valda nyckelvärden har nu uppdaterats i Gamification för den valda spelperioden.

Se även

Få personalen engagerad och produktiv med Gamification
Översikt för kommissionärer och speladministratörer i Gamification
Konfigurera nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online)